Bài học mà chúng ta rút ra được từ câu chuyện Nabi Yusuf đó là phải kiên nhẫn trong mọi hoàn cảnh, cho dù sự kiên nhẫn đó gây cho chúng ta khó chịu và đau đớn, bởi sự thử thách luôn đi đôi với phần thưởng tốt đẹp.

Câu chuyện Nabi Yusuf »

Nhận bài viết qua Mail

Alhamdulillah!

Anh/chị đã đăng ký xong!

Một hộp thư xác nhận đã được gửi đến Email Anh/chị, vui lòng vào Email để bấm xác nhận.

Cầu xin Allah ban cho Anh/chị được sức khỏe, bình an và hạnh phúc!