Nếu chúng ta rộng lượng bỏ qua cho người anh em đồng đạo Muslim của mình thì chúng ta sẽ được Allah ban thưởng.

Xem video: Tình anh em trong Islam

Khoa học »

Bài Mới Nhất »

Xem tất cả

Giáo luật việc lau lên vớ chân

Allah phán: {Allah không hề muốn gây khó khăn cho các ngươi mà Ngài chỉ muốn tẩy sạch các ngươi, Ngài chỉ muốn hoàn tất ân huệ của Ngài cho các ngươi, mong rằng các ngươi biết tri ân.} (c…

Cha mẹ là hình mẫu cho con cái

Hỡi những người có đức tin! Hỡi những người bề tôi của Allah, hãy kính sợ Allah, hãy tuân giữ bổn phận của mình đối với Ngài và vâng lời Ngài. {Hãy kính sợ Allah, quả thật Ngài luôn ở cù…

Tình anh em trong tôn giáo

Tình anh em trong Islam là một khái niệm dựa trên tính cách tốt và tử tế trong việc đối xử giữa những người Muslim với nhau mang tinh thần yêu thương, đồng cảm và đoàn kết theo nguyên tắc v…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào

Lời Tụng niệm »

Hadith »

Câu chuyện »