Sirat là một chiếc cầu quái dị gieo nỗi khiếp sợ và kinh hãi cho những người Muslim tội lỗi và những người giả tạo đức tin. Là một chiếc cầu được bắt ngang qua Hỏa Ngục, bên kia cầu là chốn Thiên Đàng.

» Xem video: Người vào Thiên Đàng Sau Cùng

NGHE THUYẾT GIẢNG

0:00 0:00
  » NGHE THÊM »

  ▷ VIDEO NỔI BẬT

  Bài Mới Nhất »

  Xem tất cả

  Lời tụng niệm vào mỗi sáng và mỗi chiều

  Lời tụng niệm và cầu xin Allah, Đấng Chủ Tể của nhân loại, Đấng đáng được ca tụng là lẽ sống và là thức ăn sinh tồn của con tim người Muslim. Khi người Muslim thường xuyên tụng niệm về Ngài…

  Tải thêm bài đăng
  Không tìm thấy kết quả nào