Người Muslim phải nên đi theo niềm tin và đường lối của Ahlus Sunnah Wal-Jama’ah trong mọi vấn đề tôn giáo, đặc biệt là trong Aqidah (giáo lý đức tin), để đi đúng hướng trên con đường đến với Allah, Thượng Đế Tối Cao và Toàn Năng.

» Video: Allah ở trên Ngai Vương của Ngài bên trên bảy tầng trời

NGHE THUYẾT GIẢNG

0:00 0:00
  » NGHE THÊM »

  ▷ VIDEO NỔI BẬT

  Bài Mới Nhất »

  Xem tất cả

  Hadith 4 - Phân Tích 40 Hadith Nawawiyah

  4. Ông Abdullah bin Mas-u'd kể: Rosul ﷺ kể cho chúng tôi nghe và Người là người nói đúng nhất, chính xác nhất: "Quả thật, mỗi người trong các người đều được tạo hóa trong bụng mẹ b…

  Hadith 2- Phân Tích 40 Hadith Nawawiyah

  2. Cũng do ông Umar kể: Trong khi chúng tôi đang ngồi cùng Nabi  ﷺ  bổng có một người đàn ông xuất hiện quần áo trắng tinh, tóc thì đen huyền, không có dấu hiệu nào cho thấy ông ta là khách…

  Tải thêm bài đăng
  Không tìm thấy kết quả nào