Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho các thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người có Taqwa.

» Video: 7 Bài học từ nhịn chay Ramadan

Trực tiếp từ Makkah và Madinah

Live from MakkahLive from Madinah

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*