Bài học mà chúng ta rút ra được từ câu chuyện Nabi Yusuf đó là phải kiên nhẫn trong mọi hoàn cảnh, cho dù sự kiên nhẫn đó gây cho chúng ta khó chịu và đau đớn, bởi sự thử thách luôn đi đôi với phần thưởng tốt đẹp.

Câu chuyện Nabi Yusuf »

Nghe Thuyết giảng

Music player
TÔI YÊU ISLAM

» Trang kênh video Dailymotion »

Card image cap
Riyadh Al-Saaliheen

Đây là một trong những quyển sách quan trọng có giá trị mà người Muslim cần phải đọc nó để áp dụng vào việc hành đạo và cuộc sống hằng ngày.

Card image cap
Tiểu Sử Nabi Muhammad

Muhammad Là vị Nabi, vị Thiên Sứ cuối cùng được Allah Đấng Duy Nhất, Đấng Chân Lý cử phái đến với toàn thể loài người.

Card image cap
40 Hadith Al-Nawawi

Đây là những Hadith chứa đựng lời giới thiệu về Islam và các qui tắc rất quan trọng khác, đây là những Hadith rất nổi tiếng ai ai cũng biết đến.