Khoa học hiện đại đã khám phá một sự thực đầy thú vị: biên giới giữa hai đại dương, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương tồn tại một "bức chắn" đặc biệt, Bức chắn này không chỉ chia cắt không gian mà còn phân định nhiệt độ, độ mặn và tỷ trọng của nước, tạo nên hai thế giới biển hoàn toàn độc lập.

» Video: Ai đã thông tin điều này cho Thiên Sứ Muhammad?

Azan (Lời hô gọi Muslim đến Masjid dâng lễ nguyện Salah)

Azan là lời hô gọi thông báo đã vào giờ lễ nguyện Salah, kêu gọi mọi người đến Masjid dâng lễ nguyện Salah.

NGHE LỜI AZAN

0:00 0:00

  Giờ Salah Tại Các Tỉnh Thành »


  Azan bao gồm các lời sau:

  Ollo-hu-Akbar, Ollo-hu-Akbar, Ollo-hu-Akbar, Ollo-hu-Akbar Allah vĩ đại nhất
  Ash-hadu alla ila-ha illolloh, Ash-hadu alla ila-ha illolloh Tôi chứng nhận không có Thượng Đế nào khác ngoài Allah
  Ash-hadu anna Muhammadan rosu-lullo-h, Ash-hadu anna Muhammadan rosu-lullo-h Tôi chứng nhận Muhammad là Thiên Sứ của Allah
  Hayya alas sala-h, Hayya alas sala-h Hãy đến với lễ nguyện Salah
  Hayya alal fala-h, Hayya alal fala-h Hãy đến với sự thành công
  Ollo-hu-Akbar, Ollo-hu-Akbar Allah vĩ đại nhất
  La ila-ha illolloh Không có Thượng Đế nào khác ngoài Allah

  Nghe Thuyết giảng » Trực tiếp từ Makkah »


  » HỖ TRỢ TRANG WEB TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN

  Đăng nhận xét

  Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*