Bài học mà chúng ta rút ra được từ câu chuyện Nabi Yusuf đó là phải kiên nhẫn trong mọi hoàn cảnh, cho dù sự kiên nhẫn đó gây cho chúng ta khó chịu và đau đớn, bởi sự thử thách luôn đi đôi với phần thưởng tốt đẹp.

Câu chuyện Nabi Yusuf »

Azan (Lời hô gọi Muslim đến Masjid dâng lễ nguyện Salah)

Music player
TÔI YÊU ISLAM

Giờ Salah Tại Các Tỉnh Thành »

Azan là lời hô gọi thông báo đã vào giờ lễ nguyện Salah, kêu gọi mọi người đến Masjid dâng lễ nguyện Salah.

Azan bao gồm các lời sau:

Ollo-hu-Akbar, Ollo-hu-Akbar, Ollo-hu-Akbar, Ollo-hu-Akbar Allah vĩ đại nhất
Ash-hadu alla ila-ha illolloh, Ash-hadu alla ila-ha illolloh Tôi chứng nhận không có Thượng Đế nào khác ngoài Allah
Ash-hadu anna Muhammadan rosu-lullo-h, Ash-hadu anna Muhammadan rosu-lullo-h Tôi chứng nhận Muhammad là Thiên Sứ của Allah
Hayya alas sala-h, Hayya alas sala-h Hãy đến với lễ nguyện Salah
Hayya alal fala-h, Hayya alal fala-h Hãy đến với sự thành công
Ollo-hu-Akbar, Ollo-hu-Akbar Allah vĩ đại nhất
La ila-ha illolloh Không có Thượng Đế nào khác ngoài Allah

Nghe Thuyết giảng » Trực tiếp từ Makkah »


» HỖ TRỢ TRANG WEB TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN »

Card image cap
Riyadh Al-Saaliheen

Đây là một trong những quyển sách quan trọng có giá trị mà người Muslim cần phải đọc nó để áp dụng vào việc hành đạo và cuộc sống hằng ngày.

Card image cap
Tiểu Sử Nabi Muhammad

Muhammad Là vị Nabi, vị Thiên Sứ cuối cùng được Allah Đấng Duy Nhất, Đấng Chân Lý cử phái đến với toàn thể loài người.

Card image cap
40 Hadith Al-Nawawi

Đây là những Hadith chứa đựng lời giới thiệu về Islam và các qui tắc rất quan trọng khác, đây là những Hadith rất nổi tiếng ai ai cũng biết đến.

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*