Người Muslim phải nên đi theo niềm tin và đường lối của Ahlus Sunnah Wal-Jama’ah trong mọi vấn đề tôn giáo, đặc biệt là trong Aqidah (giáo lý đức tin), để đi đúng hướng trên con đường đến với Allah, Thượng Đế Tối Cao và Toàn Năng.

» Video: Allah ở trên Ngai Vương của Ngài bên trên bảy tầng trời

Liên hệ

Bismillah.

Trên trang web này, chúng tôi thường đăng các bài viết, các bài trích dẫn hoặc chia sẽ những điều tốt đẹp mà chúng tôi tin rằng sẽ mang lại lợi ích đến Anh Chị Muslim!

Nếu Anh Chị thấy có bất kỳ điều hữu ích từ trang web thì hãy chia sẻ đến tất cả mọi người,  bởi lẽ đó là cách Dawah nhanh nhất cho tôn giáo Islam ngày càng phát triển. Còn nếu Anh Chị  thấy bất kỳ sai sót nào trên trang web thì đó có thể là lỗi của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng xác thực lại và chỉnh sửa ngay khi Anh Chị liên hệ. Chúng tôi biết dù cố gắng đến mấy thì phàm là con người, việc sai sót là không thể tránh khỏi.

Chúng tôi cố gắng thường xuyên kiểm tra lại các bài đăng trên trang web để hoàn thiện hơn về cấu trúc, từ ngữ, hình ảnh sao cho phù hợp. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng độc giả có thể cảm thấy an tâm và tin tưởng vào trang web này. Insha-Allah!

Cầu xin Allah khoan dung và tha thứ tất cả sai sót của chúng ta!

Liên hệ qua Email: 

[email protected]

Admin quản lý và chịu trách nhiệm trang web: Abu Hamamah.