Người Muslim phải nên đi theo niềm tin và đường lối của Ahlus Sunnah Wal-Jama’ah trong mọi vấn đề tôn giáo, đặc biệt là trong Aqidah (giáo lý đức tin), để đi đúng hướng trên con đường đến với Allah, Thượng Đế Tối Cao và Toàn Năng.

» Video: Allah ở trên Ngai Vương của Ngài bên trên bảy tầng trời

Hội Thảo Thứ Nhất: Về Giá Trị Tháng Ramadan

Các cuộc hội thảo vì tháng Ramadan hồng phúc hàm chứa rất nhiều giáo lý về nhịn chay, Salah Al-Taraweeh, Zakat và những giáo lý khác liên quan đến tháng thiên ân này. 

Các cuộc hội thảo này được tôi thuyết trình mỗi ngày hoặc mỗi đêm của tháng và đa phần được trích rút từ quyển sách “Qurrah Al-U’yoon Al-Musirah Bitalkhees Kitaab Al-Tubsirah” cộng thêm sự thay đổi chi tiết cần thiết, thêm vào đó tôi chú tâm đến các giáo lý và văn hóa nhịn chay mà tín đồ Muslim đang quan tâm và tôi đã đặt cho nó dưới tên “Các Cuộc Hội Thảo Vì Tháng Ramadan”. 

Quyển sách đã được xuất bản và tái xuất bản nhiều lần, nhưng rồi tôi quyết định chỉnh sửa thêm lần nữa như: chú thích thêm chú ít, trích lục nguồn gốc Hadith, thêm những gì cần thêm và bỏ những gì có thể bỏ nhưng không hề thay đổi nội dung quyển sách.

Khẩn cầu Allah Đấng Tối Cao ban thành tâm với kiến thức chúng ta đã học và ban nhiều hữu ích cho cộng đồng, quả thật Ngài là Đấng Ban Bố Rộng Lượng.


Hội thảo thứ nhất: Về giá trị tháng Ramadan

Alhamdulillah, xin tạ ơn Allah Đấng đã khởi điểm tạo hóa và tô điểm, Ngài tạo ra nước và ban nó thêm sự phong phú, Ngài tạo ra vạn vật rồi sàn lọc chúng lại, không một vật thể nào lại qua mắt kiểm soát của Ngài được kể cả bước chân con kiến bước trong đêm tối mù tịch, cũng không một việc nào trên trời, dưới đất mà Ngài lại không tận tường kể các hạt bụi li ti {Vương quyền của Allah bao gồm các tầng trời, đất, vạn vật khoảng giữ trời đất và những gì nằm sâu trong lòng đất * Và cho dù Người (Muhammad) có nói lớn tiếng hay nhỏ tiếng thì Ngài luôn hiểu thấu mọi điều bí mật và mọi điều được giấu kín như bưng * Allah là Đấng Thượng Đế duy nhất xứng đáng được thờ phụng, Ngài sở hữu các Đại Danh tốt đẹp.} Taaha: 6 - 8 (chương 20)

Ngài đã tạo hóa ra thủy tổ Adam, rồi thử thách, rồi cứu vớt, rồi chấp nhận sám hối và ban cho Người chỉ đạo; Ngài đã cử phái Nuh và hạ lệnh đóng con thuyền để thoát nạn; Ngài đã cứu vị thân tín (Ibrahim) bình an khỏi lửa từ sự nóng biến thành cái lạnh bình an, đó là bài học cho ai có khối óc suy nghĩ; Ngài đã ban cho Musa chín dấu hiệu đến mời gọi Fir-a’uw nhưng y lại không nghe cũng không ghi nhớ; Ngài đã hổ trợ Ysa chữa người mù sáng mắt; Ngài đã ban cho Muhammad Thiên Kinh Qur’an làm chỉ đạo và giải thích. Bề tôi xin tạ ơn Allah với bao hồng ân không thể liệt kê hết; cầu xin bình an và phúc lành cho vị Nabi Muhammad đã được cử phái xuống tại Makkah, cho vị thân tín đã sát cánh bảo vệ Người trong hang núi ông Abu Bakr mà không ai sánh bằng, cho U’mar  có khối óc sáng tạo và nhìn đời bằng ánh sáng của Allah ban cho; cho U’sman ông hai lần làm rể Rasul, một câu chuyện có thật không hề hư cấu; cho Aly an hem chú bác của Rasul ông là biển kiến thức, là sư tử hủy diệt cái ác và cho gia quyến của Người và cho tất cả bằng hữu của Người đã công hiến truyền bá Islam. Ammaa Ba’d:

Đạo hữu Muslim, Allah đã biến tháng Ramadan làm tháng thiên lộc mà bao trùm tín đồ Muslim, Ngài biến Nó thành cơ hội vàng cộng đồng chúng ta bởi mọi việc hành đạo trong tháng đều được Allah nhân lên bội phần về ân phước, trong tháng biết bao cánh cửa tốt đẹp được mở ra dành cho người ham muốn, đây quả là tháng hồng phúc, tháng thiên lộc, tháng ban phát:

{Tháng Ramadan chính là tháng mà Thiên Kinh Qur’an được (khởi đầu) mặc khải, nhằm hướng nhân loại đến với chân lý và qua Qur’an họ sẽ biết được đâu là thiện và đâu là ác (đâu là chân lý sáng chói và đâu là lầm lạc không lối thoát).} Al-Baqarah: 185 (chương 2).   

Ramadan là tháng tràn đầy lòng thương xót, lòng vị tha và cứu vớt khỏi hỏa ngục, bởi những ngày đầu của tháng được bao trùm bởi lòng thương xót, những ngày giữa tháng được bao trùm bởi lòng vị tha và những ngày cuối của tháng được bao trùm bởi sự cứu rỗi khỏi hỏa ngục. Ramadan nổi tiếng bởi giá trị vĩ đại của tháng như được ghi chép trong hai bộ Saheeh từ ông Abu Hurairah, Nabi  nói:

 Khi tháng Ramadan đến thì các cửa của thiên đàng được mở và các cửa của hỏa ngục bị đóng và lũ Shaytaan bị xiềng xích lại.” Các cửa thiên đàng được mở do bởi việc hành đạo và việc thiện trong tháng được gia tăng thúc đẩy người ngoan đạo thi đua làm, còn các cửa của hỏa ngục bị đóng là bởi tội lỗi trong tháng giảm đi do người có đức tin không dám vi phạm và Shaytaan bị xiềng xích do không khống chế được ngoan đạo.

Được Imam Ahmad ghi từ ông Abu Hurairah , Rasul (saw) nói:

 “Cộng đồng Ta được ban cho năm đặc ân trong tháng Ramadan mà các cộng đồng trước không được: mùi hôi trong miệng người nhịn chay đối với Allah thơm hơn cả mùi xạ hương, người nhịn chay được Thiên Thần cầu xin tha thứ cho đến xả chay, mỗi ngày Allah tân trang lại thiên đàng và phán: Đám bầy tôi ngoan đạo của TA những người gặp cực khổ và gian nan sắp được vào đây ở”, lũ Shaytaan bị xiềng xích không thể khống chế được những ngoan đạo và người nhịn chay được tha thứ tội lỗi vào thời khắc cuối của đêm.” Có lời hỏi: Đó có phải là đêm định mệnh không Rasul ? Người đáp:

 “Không, mà mọi việc hành đạo của người nhịn chay được ban thưởng ngay sau khi hoàn thành([1]) 

Đạo hữu Muslim, đây là năm đặc ân mà Allah để dành ban tặng riêng cho chúng ta cộng đồng Muslim trong tháng Ramadan, với các đặc ân này nhằm hoàn thiện ân phúc cho chúng ta:

{Các người đã là cộng đồng tốt đẹp nhất (trong nhân loại) do các người ra lệnh nhau làm thiện và cấm nhau làm tội lỗi và hết lòng tin tưởng Allah.} Ali I’mraan: 110 (chương 3).

Các đặc ân đó được phân tích như sau:

1.  Đặc ân thứ nhất:

Quả thật mùi hôi trong miệng người nhịn chay đối với Allah thơm hơn mùi xạ hương([2]). Sở dĩ người nhịn chay có mùi khó chịu này là do bao tử tạo ra vì không có thức ăn để co bóp. Tuy đó là mùi làm con người cảm thấy không thích nhưng lại làm cho Allah thương yêu và nó còn thơm hơn cả mùi xạ hương, bởi người nhịn chay đã tuân hành theo sắc lệnh của Allah và tất cả ai tuân hành theo sắc lệnh của Allah đều được Ngài thương yêu và đền bù tốt đẹp hơn những gì con người đã hi sinh. Chẳng phải những người tử trận vì nêu cao chính nghĩa Islam, vào ngày phục sinh các vết thương của họ vẫn còn, máu vẫn còn màu của máu nhưng với mùi thơm của xạ hương bát ngát; còn lúc hành hương Haj thì Allah lại khoe người hành hương với giới Thiên Thần rằng:

 “Các ngươi hãy nhìn xuống đám nô lệ của TA, chúng đến từ những nơi xa xôi và người thì mệt mỏi là vì TA.” Hadith do Ahmad và Ibnu Hibbaan ghi trong bộ Saheeh của ông.([3]) sự mệt mỏi và cực nhọc của họ được Allah thương yêu bởi họ bỏ hết mọi việc, bỏ nhà cửa, bỏ tài sản, họ cam tâm tránh xa các điều cấm kỵ lúc hành hương và bỏ luôn sự hưởng thụ mà bản thân vốn rất thích, tất cả chỉ vì đáp lại lời mời gọi của Allah.

     2. Đặc ân thứ hai:

Người nhịn chay được giới Thiên Thần cầu xin tha thứ cho đến giờ xả chay. Thiên Thần là nhóm bầy tôi được Allah quí trọng bởi sự phục tùng của họ:

{Chúng không bất tuân Allah về điều gì mà Ngài ra lệnh cho chúng và thi hành đúng những điều mà chúng được lệnh.} Al-Tahreem: 6 (chương 66). Lời cầu xin của Thiên Thần chắc sẽ được Allah chấp nhận bởi Ngài cho phép họ làm thế. Lý do Allah cho cộng đồng Muslim hưởng được đặc ân này là nhằm tuyên dương việc làm của họ, nhằm khen thưởng họ và nâng cao giá trị của việc nhịn chay. Giá trị lớn nhất của nhịn chay là được xóa tội đã phạm, giấu che tội lỗi điều xấu đã gây ngay trên trần gian và ngày sau, đây mới là mục đích quí trọng nhất của nhịn chay bởi là con người ai ai cũng phạm lỗi nên rất cần đến sự vị tha và bao dung tha thứ.

 3. Đặc ân thứ ba:

Allah tân trang thiên đàng mỗi ngày và phán bảo: Đám bầy tôi ngoan đạo của TA những người gặp cực khổ và gian nan sắp được vào đây ở” đây là một khuyến khích khác thúc đẩy mỗi tín đồ cố gắng mà hoàn thành nhiệm vụ là một nô lệ trung kiên của Allah. Do bởi ở trần gian người Muslim đã gánh chịu phong ba bảo tố, gian nan cực khổ nhưng họ vẫn vui vẻ hoàn thành tốt bổn phận người Muslim nên họ xứng đáng được hưởng thiên đàng vĩnh cữu, một nơi bình an và hưởng thụ.

 4. Đặc ân thứ tư:

Lũ Shaytaan bị trói lại bằng xiềng xích([4]) và rong cùm nên chúng không đến gây hại được nhóm người ngoan đạo và cũng không làm họ lệch lạc khỏi chân lý. Đây là sức mạnh mà Allah đã giúp đám bầy tôi ngoan đạo của Ngài giúp họ tránh khỏi lời mời gọi vào phe đảng của Shaytaan để rồi trở thành bạn của hỏa ngục. Bởi vậy, thấy được rằng người ngoan đạo luôn có lòng hành đạo, luôn có lòng làm thiện và tránh xa tội lỗi đặc biệt trong tháng này. 

5. Đặc ân thứ năm:

Allah tha thứ tội lỗi cho cộng đồng Muhammad  vào thời khắc cuối của đêm trong tháng này([5]) miễn sao họ đứng hành đạo đúng theo yêu cầu của tháng như nhịn chay, đứng hành lễ Salah, cứ mỗi khi họ hành đạo xong là Allah liền ban thưởng cho họ.

Allah Đấng Hiển Vinh đã trọng thưởng cho tín đồ Muslim nhân tháng hồng phúc này thông qua ba mặt:

 Allah chọn việc hành đạo làm lý do tha thứ tội lỗi và nâng cao địa vị cho tín đồ Muslim ngoan đạo. Nếu như Allah không qui định cung cách hành đạo là con người sẽ không thể tôn thờ Ngài đúng đường. Bởi việc hành đạo phải thông qua mặc khải từ Allah đến Rasul, bởi thế Ngài cấm tuyệt đối không được tự qui định hay bày vẽ thêm sự tôn thờ và ai vi phạm xem như đã phạm tội Shirk, Ngài phán:

{Hoặc phải chăng họ có những Thần Linh (do họ tôn thờ) đã thiết lập cho họ một tôn giáo trong khi Allah không cho phép (như thế). Nếu không vì một lời phán đã tuyên bố trước, thì vấn đề (tranh chấp) giữa họ đã được giải quyết xong. Và chắc chắn những kẻ làm điều sai quấy sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn vô cùng.} Al-Shura: 21 (chương 42)..

Allah trợ lực và ban thành công cho người Muslim có ý định hoàn thành bổn phận vậy mà  có rất nhiều người lại còn sao lãng. Nếu như không có trợ lực của Allah thì không ai có thể hoàn thành được nhiệm vụ hành đạo của mình. Đây quả là thiên ân của Allah.

{Chúng xem việc theo Islam của chúng như là một ân huệ ban cho Ngươi (Muhammad). Hãy bảo chúng: “Các người chớ xem (việc theo) Islam của các người là một ân huệ ban cho Ta. Không, Allah đã ban Ân cho các người trong việc Ngài đã hướng dẫn các người đến với Ðức tin, nếu các người chân thật.}  Al-Hujuraat :17 (chương 49).

Allah ban thưởng rất trọng hậu đối với ai tuân hành sắc lệnh, cứ mỗi một ân phước được nhân lên từ mười đến bảy trăm lần và đến mức vô hạn định tùy vào lòng thành của mỗi tín đồ. Người Muslim chỉ mỗi việc hành đạo còn ban thưởng là ở Allah. Xin muôn vàn tạ ơn Allah Đấng Chủ Tể muôn loài.         

Quí đạo hữu Muslim, sự ghé thăm của Ramadan là một hồng phúc cực kỳ to lớn đối với ai thành tâm đón nhận, thi hành đúng bổn phận, từ bỏ tội lỗi quay lại phục tùng Allah, và muốn xích lại gần Ngài hơn.

Hỡi những ai đã gieo đầy tội lỗi trong tháng Rajab

Rồi lại tiếp tục bất tuân trong tháng Sha’baan

Nay bạn đang được bao trùm bởi tháng Ramadan

Xin đừng biến tháng này thành tháng tội lỗi

Hãy xướng đọc Qur’an, tụng niệm tán dương bằng nổ lực

Bởi đây là tháng tụng niệm và Qur’an

Bạn đã từng nghe về nổ lực nhịn chay của giới tiền nhân

Trong số người thân, hàng xóm và anh em

Nay họ đã ra đi chỉ còn bạn ở lại

Nào hãy là người bạn thân với Ramadan chớ xa lạ với nó

Khẩn cầu Allah đánh thức những con tim đang ngủ đông, xin hãy gia tăng lòng kính sợ trong lòng bầy tôi, xin ban cho bầy tôi lòng tận tụy, nhẫn nại tận dụng hết thời gian vàng của tháng Ramadan cao quí, xin hãy tha thứ tội lỗi cho bầy tôi, cho cha mẹ bầy tôi, cho toàn thể tín đồ Muslim dù đang sống hay đã chết bằng lòng thương xót và vị tha của Ngài, hỡi Đấng Nhân Từ nhất. Cầu xin bìn an và phúc lành cho vị Nabi Muhammad, cho gia quyến và cùng toàn thể bằng hữu của Người. 

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Nếu Anh Chị thấy bài viết này hữu ích, vui lòng chia sẽ đến bạn bè và gia đình. Việc làm đơn giản nhưng mang lại điều tốt đẹp đến mọi người. Jazakallahu khayran!
» HỖ TRỢ DUY TRÌ TRANG WEB VÀ PHÁT TRIỂN