Chương 26: Cấm sự bất công và lệnh phải trả lại công bằng

 Chương 26: Cấm sự bất công và lệnh phải trả lại công bằng


Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Những kẻ làm điều bất công sẽ không có bạn bè thân thích cũng như không có bất kỳ người can thiệp nào để nhờ cậy.} (Chương 40 – Gha-fir, câu 18).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và những kẻ làm điều bất công sẽ không được ai giúp đỡ.} (Chương 22 – Al-Hajj, câu 71).Hadith 205: Hadith do Abu Zdar bin Jundub thuật lại được đề cập cuối chương 11 – Jihaad.

“Này hỡi các bề tôi của TA, quả thật TA đã nghiêm cấm bản thân TA làm điều bất công, và TA sắc lệnh qui định nó (sự bất công) là điều Haram đối với các ngươi; bởi thế, các các ngươi chớ làm điều bất công với nhau.

Này hỡi các bề tôi của TA, tất cả các ngươi đều lầm lạc trừ những ai mà TA đã hướng dẫn; bởi thế, các ngươi hãy tìm sự hướng dẫn nơi TA, TA sẽ hướng dẫn các ngươi.

Này hỡi các bề tôi của TA, tất cả các ngươi đều là những kẻ đót khát trừ những ai TA đã cho ăn và cho uống; bởi thế, các người cầu xin TA nuôi ăn TA sẽ nuôi ăn các ngươi.

Này hỡi các bề tôi của TA, tất cả các ngươi đều trần truồng trừ những ai TA đã mặc y phục cho họ; bởi thế, hãy cầu xin TA ban cho y phục TA sẽ ban y phục cho các ngươi.

Này hỡi các bề tôi của TA, tất cả các ngươi đều làm lỗi ngày đêm nhưng TA sẽ tha thứ cho tất cả mọi tội lỗi; bởi thế, các ngươi hãy cầu xin TA tha thứ tội lỗi TA sẽ tha thứ tội lỗi cho các ngươi.

Này hỡi các bề tôi của TA, các người sẽ không bao giờ làm hại được TA cho dù các ngươi muốn làm hại TA và các ngươi cũng không bao giờ mang lại lợi ích gì cho TA cho dù các ngươi có muốn mang lại lợi ích cho TA.

Này hỡi các bề tôi của TA, cho dù người đầu tiên của ngươi cho đến người cuối cùng của các ngươi, dù là loài người hay là loài Jinn tập hợp lại để làm cho trái tim của một ai đó trong các ngươi trở nên ngoan đạo thì điều đó chẳng hề gia tăng thêm cho vương quyền của TA bất cứ một điều gì.

Này các bề tôi của TA, cho dù người đầu tiên của ngươi cho đến người cuối cùng của các ngươi, dù là loài người hay là loài Jinn tập hợp lại để làm cho trái tim của một ai đó trong các ngươi trở nên bất tuân TA thì điều đó chẳng hề làm giảm vương quyền của TA bất cứ điều gì.

Này hỡi các bề tôi của TA, cho dù người đầu tiên của ngươi cho đến người cuối cùng của các ngươi, dù là loài người hay là loài Jinn tập hợp lại cùng đứng trên một ngọn đồi để đồng loạt cầu xin TA rồi TA ban cho tất cả các ngươi bất cứ điều gì các ngươi cầu xin thì điều đó cũng chẳng làm giảm đi những gì ở nơi TA mà thất ra điều đó chỉ giống như một chiếc kim may được bỏ vảo trong biển cả.

Này hơi các bề tôi của TA, quả thật các việc làm của các ngươi là do chính các ngươi rồi chính TA định đoạt cho các ngươi trong các việc làm đó. Bởi thế, ai tìm thấy điều tốt lành thì hãy ca ngợi và tán dương Allah và nếu ai gặp phải điều ngược lại thì y chớ khiến trách ai ngoài chính bản thây của y.” (Muslim).

Hadith 206: Ông Jabir thuật rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Các ngươi hãy sợ mà tránh sự bất công bởi quả thật sự bất công sẽ là những bóng tối vào Ngày Phục Sinh; các ngươi hãy sợ mà tránh sự keo kiệt bởi quả thật sự keo kiệt đã hủy diệt những người trước các ngươi: sự keo kiệt của họ đã đưa họ đến với việc giết chóc lẫn nhau và đã vượt giới cấm của Allah.” (Muslim).

 * Bài học từ Hadith:

- Hadith cho thấy rằng việc làm điều bất công với người khác hay với bản thân là đại trọng tôi sẽ bị trừng phạt nặng nề vào Ngày Phán Xét.

- Hadith khuyên tránh sự bất công và sự keo kiệt mà phải luôn công bằng trong đối xử cũng như phán xét và phải nên rộng lượng và hào phóng.

- Hadith nhắc nhở người tín đồ rằng lòng tham vật chất của trần gian cũng như luôn cố gắng giữ lấy nó bản thân một cách keo kiệt và bủn xỉn thì bản chất đó sẽ dẫn nhân loại đến với việc làm sai trái, tội lỗi.

Hadith 207: Ông Abu Huroiroh thuật lại Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Vào Ngày Phục Sinh mọi lẽ phải đều được trả lại một cách công bằng, ngay cả một con cừu không sừng cũng được trả lại công bằng từ một con cừu có sừng.” (Muslim).

 * Bài học từ Hadith:

- Hadith cho biết rằng Allah, Đấng Tối Cao vô cùng công bằng, Ngài sẽ xét xử và trả lại công bằng cho tất cả, ngay cả đối với loài vật. Và việc Ngài phục sinh lại các loài vật và phán xét chúng là nhằm mục đích thể hiện sự công bằng tuyệt đối ở nơi Ngài, bởi vì sau đó tất cả loài vật sẽ trở lại thành cát bụi. Và khi những người vô đức tin và những người làm điều tội lỗi nhìn thấy các con vật được phục sinh và bị phán xét sau đó chúng trở thành cát bụi trở lại thì nói:

{Ước gì mình chỉ là cát bụi.} (Chương 78 – Annaba’, câu 40).

- Hadith kêu gọi các tín đồ mau chóng trả lại sự công bằng cho chủ nhân của nó.

- Hadith khẳng định Ngày Phục Sinh và sự phán xét công minh của Allah (swt) trong ngày hôm đó.

Hadith 208: Ông Ibnu Umar  thuật lại rằng chúng tôi đang bàn tán về cuộc hành hương chia tay trong lúc Thiên sứ đang ngồi cùng trong đám chúng tôi và chúng tôi không biết ý nghĩa của cuộc hành hương chia tay là thế nào cho đến khi Thiên sứ của Allah (saw) nói lời ca ngợi và tán dương Allah (swt) rồi Người đề cập đến Masih Dajjaal rất rõ ràng, Người nói:

 “Có một điều không một vị Nabi nào Allah gởi đến mà không cảnh báo cộng đồng của mình về nó, Nuh và các vị Nabi sau Người đều cảnh báo cộng đồng của họ, đó là rồi đây sẽ xuất hiện Dajjaal và có một điều mà nó không thể che giấu được các ngươi. Quả thật, Thượng Đế của các ngươi không phải là kẻ một mắt nhưng hắn (Dajjaal) mới là kẻ một mắt, mắt phải của hắn không có, và mắt của hắn lộ ra ngoài. Chẳng phải Allah đã cấm các ngươi xâm phạm tính mạng và tài sản của nhau giống như Ngài đã qui định giới cấm trong ngày này và tháng này của các ngươi. Chẳng phải Ta đã truyền đạt tất cả cho các ngươi rồi đó sao?”.

Các vị Sahabah trả lời: Vâng, Người đã truyền đạt tất cả.

Thiên sứ của Allah (saw) nói ba lần:

“Lạy Allah, xin Ngài hãy chứng giám”.

Sau đó Người (saw) nói:

 “Các ngươi hãy coi chừng, chớ trở lại thành người vô đức tin sau Ta (sau khi Ta không còn trên thế gian này nữa) bởi việc các ngươi giết hại lẫn nhau.” (Albukhari, Muslim).

 * Bài học từ Hadith:

- Thiên sứ của Allah (saw) cảnh báo về một sự kiện Fitnah, đó là sự xuất hiện của Dajjah, và Người lưu ý đặc điểm nhận biết Dajjaal.

- Hadith nhắc nhở các tín đồ rằng rồi đầy chắc chắn sẽ xuất hiện Dajjaal để thử thách các tín đồ của Thiên sứ Muhammad (saw) nhưng đồng thời Allah (swt) sẽ bảo vệ những ai thực sự có đức tin nơi Ngài bằng cách lưu ý họ về đặc điểm của Dajjaal mà tránh xa nó.

- Hadith cho biết rằng tính mạng và tài sản giữa những người là điều bất khả xâm phạm, Islam ra lệnh bảo phải bảo toàn tính mạng và tài sản và không được gây hấn và thù hằn.

- Hadith cho thấy Thiên sứ của Allah (saw) rất yêu thương và quan tâm đến các tín đồ của Người, Người nhắc nhở và lưu ý họ về những điều liên quan đến tính mạng và tài sản bởi đó là những có thể khiến các tín đồ trở nên vô đức tin và quay lưng với Islam.

Hadith 209: Bà A’ishah thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Ai chiếm đoạt đất một gang tay, y sẽ phải gánh trên vai bảy trái đất.” (Albukhari, Muslim).

 * Bài học từ Hadith:

- Hadith là lời cảnh báo về sự trừng phạt nặng cho những ai chiếm đoạt quyền lợi của người khác một cách bất chính.

- Hadith như muốn kêu gọi các tín đồ mau chóng trả lại sự công bằng cho chủ nhân của nó cho dù điều đó không đang kể và nhỏ bé thế nào.

Hadith 210: Ông Abu Musa thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Quả thật Allah sẽ buông thả cho kẻ bất công càng lún sâu để khi Ngài túm bắt hắn, hắn không còn lối thoát.”

Sau đó, Người đọc câu Kinh:

{Sự túm bắt của Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) đúng như thế khi Ngài trừng phạt cư dân các thị trấn trong lúc chúng đang làm điều bất công. Quả thật, sự túm bắt của Ngài rất đau đớn và khủng khiếp.} (Chương 11 – Hud, câu 102) (Albukhari, Muslim).

 * Bài học từ Hadith:

- Hadith nhắc nhở rằng những ai đang làm điều bất công và sai quấy mà vẫn ung dung thì chớ mừng vội bởi vì đó chỉ là kế hoặc của Allah, Ngài muốn cho y càng lún sâu vào tội lỗi để rồi Ngài trừng phạt y với hình phạt vô cùng đau đớn.

- Hadith kêu gọi các tín đồ, những ai lỡ lầm hãy mau sớm tỉnh ngộ và nhanh chân quay về sám hối với Ngài và phải trả lại công bằng cho chủ nhân của nó.

Hadith 211: Ông Mu’azd thuật lại: Thiên sứ của Allah (saw) cử tôi đi và nói:

 “Quả thật, cậu sẽ đến một nhóm người thuộc dân kinh sách. Cậu hãy kêu gọi họ đến với lời tuyên thệ Shahadah: không có Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah và Ta là Thiên sứ của Allah. Nếu họ tuân theo điều đó thì hãy cho họ biết rằng Allah sắc lệnh cho họ năm lễ nguyện Salah ngày đêm năm lần. Nếu họ tuân theo điều đó thì hãy cho họ biết rằng Allah sắc lệnh bảo họ phải xuất Zakah, lấy từ người giàu để đưa cho người nghèo. Nếu họ tuân theo điều đó thì cậu hãy coi chừng, hãy thận trọng đừng chạm đến phần tốt nhất trong tài sản của họ. Cậu hãy sợ Allah về lời cầu xin của những người bị đối xử bất công bởi quả thật sẽ không có tấm màn ngăn cách giữa lời cầu xin đó và Allah.” (Albukhari, Muslim).

 * Bài học từ Hadith:

- Hadith cho biết rằng việc kêu gọi người ngoại đạo vào Islam trước khi đánh chiến với họ là điều bắt buộc.

- Hadith cho thấy rằng Zakah là lấy của người giàu đem cho người nghèo trong cùng một xứ chứ không được mang đi xứ khác trừ phi người trong xứ đó đã nhận đủ và còn thừa lại.

- Người đi thu gom của Zakah không được phép lấy bất cứ tài sản nào của người giàu, nếu ai làm vậy thì đó là chiếm đoạt tài sản một cách bất công.

- Hadith nhắc nhở người tín đồ tránh xa sự bất công bởi lời cầu xin của người bị đối xử bất công sẽ không bị từ chối.

Hadith 212: Ông Abu Humaid Abdurrahman bin Sa’ad Assa-‘idi thuật lại: Thiên sứ của Allah (saw) đã giao nhiệm vụ thu gom của Zakah cho một người đàn ông thuộc bộ tộc Al-Azdi (một trong những bộ tộc Ả rập xứ Yemen) thường được gọi với tên Ibnu Allutbiyah. Khi người đàn ông đó trở về thì y nói: Đây là của các người còn đây là phần người ta biếu tằng cho tôi. Thế là Thiên sứ của Allah (saw) đứng lên bục giảng nói lời ca ngợi và tán dương Allah, sau đó, Người nói:

 “Quả thật, Ta đã giao cho một người đàn ông trong các ngươi một công việc trong những việc làm mà Allah đã ủy thác cho Ta. Nhưng y đến và nói: Đây là phần của các người còn đây là phần quà biếu người ta biếu tặng riêng cho tôi. Chẳng phải là y nên ngồi tại nhà cha của y hay mẹ của y để món quà đến với y nếu y nói thật lòng hay sao? Thề bởi Allah, không một ai trong các ngươi lấy một thứ gì đó không thuộc quyền lợi của y mà không phải gánh chịu hậu quả trước Allah khi trở về trình diện Ngài vào Ngày Phục Sinh. Bởi thế, Ta biết chắc chắn một ai đó trong các ngươi khi trình diện Allah sẽ vác trên cổ của y một con lạc đà với tiếng hí vang của nó hoặc một con bò với tiếng rống của nó hoặc một con cừu với tiêng la inh ỏi của nó”.

Sau đó, Thiên sứ của Allah ngửa đôi bàn tay giơ lên cao thấy cả phần nách màu trắng mín của Người, Người nói:

“Lạy Allah, bề tôi đã truyền đạt.” (Albukhari, Muslim).

 * Bài học từ Hadith:

- Hadith kêu gọi người đi thu gom và phần phát của Zakah phải làm việc một cách công minh va trung thực.

- Hadith là bằng chứng cho thấy rằng quà biếu dành cho những người đi thu gom và phân phát của Zakah được xem là đồ hối lộ, Haram sử dụng. Nếu người chủ thể xuất Zakah đưa hơn phần mức qui định thì đó là phần tài sản của Baitul-Maal (ngân quỹ của người Muslim).

- Việc biếu quà được phép cho người thu gom khi nào người thu gom là bà con hoặc bạn bè của người xuất Zakah và giữa họ thường có sự biếu tặng quà cáp qua lại nhưng với điều kiện người tặng quà không có bất cứ yêu cầu gì đối với người được tặng.

- Không được thừa cơ hội việc thu gom để trục lợi cá nhân.

- Ai lấy tài sản của người một cách bất chính và sự việc đó được ẩn kín trên thế gian thì vào ngày Phục sinh Allah (swt) sẽ phơi bày tất cả và để cho những thứ mà y đã chiếm đoạt bất chính làm chứng tố cáo y; và chắc chắn ý sẽ Ngài trừng phạt thích đáng.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và không một Nabi nào được phép giấu trộm chiến lợi phẩm. Và ai giấu trộm một vật gì thì y sẽ mang vật giấu trộm đó ra trình diện Allah vào Ngày Phục Sinh, rồi mỗi người sẽ được trả lại đầy đủ về điều mà y đã thu hoạch và họ sẽ không bị đối xử bất công.} (Chương 3 – A-li – Imran, câu 161).

Hadith 213: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Ai có một điều gì bất công với người anh em của y từ tài sản hay một thứ gì đó thì hãy giải quyết ngay (trả lại cộng bằng cho người đó) hôm nay trước khi phải đối mặt với một ngày không thể trả bằng đồng tiền Dinar cũng như đồng tiền Dirham, nếu y có việc làm thiện tốt thì sẽ bị trừ đi bằng với khoản lượng của điều bất công mà y đã làm, nếu y không có việc làm thiện tốt nào thì người ta sẽ lấy điều xấu của người mà y đã đối xử bất công gán cho y.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith:

- Hadith là một lời cảnh báo dành cho người tín đồ Muslim phải nên tránh xa việc đối xử bất công với người khác.

- Hadith khẳng định sự công bằng tuyệt đối của Allah (swt).

Hadith 214: Ông Abdullah bin Amru bin Al-Ass thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Người Muslim là người mà những người Muslim được an toàn khỏi chiếc lưỡi và tay của y, còn người Muhajir là người từ bỏ điều Allah ngăn cấm.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith:

- Hadith muốn nói rằng sự hoàn thiện của Islam và đức tin Iman của một người tín đồ sẽ không thể đạt được trừ phi y hoàn toàn không dính líu đến việc gây hại cũng như sự phiền hà đến người khác.

- Muhajir có nghĩa là người di cư, Hadith muốn nói rằng người di cư vì Allah (swt) là người di cư bỏ nơi xấu xa tội lỗi để đến với nơi phủ phục và tuân lệnh Ngài.

Hadith 215: Ông Abdullah bin Amru bin Al-Ass thuật lại: Trong đồ đạc của Thiên sứ của Allah (saw) có một người đàn ông được gọi là Kirkirah (là người nô lệ da đen được tặng cho Thiên sứ của Allah nhưng Người đã trả tự do cho y, y thường cầm dây cương dẫn con vật cưỡi của Thiên sứ). Khi y chết đi thì Thiên sứ của Allah nói:

 “Y sẽ ở trong Hỏa Ngục”.

Các vị Sahabah đi xem y ta thì họ nhìn thấy dưới áo của y giấu trộm chiến lợi phẩm. (Albukhari).

* Bài học từ Hadith:

- Hadith cho thấy rằng việc chiếm đoạt tài sản chung của cộng đồng là một đại trọng tội bị trừng phạt trong Hỏa Ngục.

Hadith 216: Ông Abu Bakrah Nufai’ bin Al-Harith thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw):

 “Quả thật thời gian đã hoàn thành chu kỳ của nó và nó trở lại tình trạng của ngày mà Allah tạo dựng trời đất, một năm gồm 12 tháng, trong đó có bốn tháng cấm kỵ, ba tháng liên tiếp: Zdul-Qa’dah, Zdul-Hijjah, Muharram và Rajab, một năm của bộc tộc Mudhar (bởi vì bộc tộc này đã rất gìn giữ việc cấm kỵ trong tháng này nhiều hơn những bộ tộc Ả Rập còn lại), nó nằm chính giữa Juma-da và Sa’baan”.

Thiên sứ của Allah (saw) hỏi: “Đây là tháng gì?”

Chúng tôi nói: Allah và Thiên sứ của Ngài biết hơn hết. Thế là Người im lặng một hồi và chúng tôi cứ tưởng Người gọi nó với một cái tên khác. Rồi Người (saw) nói: “Chẳng phải là tháng Zdul-Hijjah đó sao!”. Chúng tôi nói: Thưa đúng vậy. Người nói: “Đây là xứ nào?”. Chúng tôi nói: Allah và Thiên sứ của Ngài biết hơn hết. Thế là Người (saw) im lặng một hồi và chúng tôi cứ tưởng Người gọi nó với một cái tên khác. Rồi Người nói: “Chẳng phải là Makkah đó sao!”. Chúng tôi nói: Thưa đúng vậy. Người (saw) nói: “Đây là ngày gì?”. Chúng tôi nói: Allah và Thiên sứ của Ngài biết hơn hết. Thế là Người (saw) im lặng một hồi và chúng tôi cứ tưởng Người gọi nó với một cái tên khác. Rồi Người (saw) nói: “Chẳng phải là ngày Nahr (giết tế) đó sao?”. Chúng tôi nói: Thưa đúng vậy. Rồi Người (saw) nói:

 “Quả thật, tính mạng, tài sản và danh dự của các ngươi là điều bất khả xâm phạm giống như sự cấm kỵ trong ngày này của các ngươi ở xứ sở này của các ngươi trong tháng ngày của các ngươi. Rồi các ngươi sẽ trình diện Thượng Đế của các ngươi để Ngài thẩm vấn các ngươi về việc làm của các ngươi. Bởi thế, các ngươi chớ trở lại vô đức tin bởi việc đánh vào cổ của nhau (giết chóc). Người có mặt hãy truyền đạt lại cho người vắng mặt. Mong rằng một số người được truyền đạt sẽ hiểu thấu đáo hơn một số người đang lắng nghe”.

Sau đó, Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Ta đã truyền đạt tất cả chưa?”

Chúng tôi nói: Vâng, Ngài đã truyền đạt tất cả.

Người nói:

“Lạy Allah, xin Ngài chứng giám!” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith:

- Hadith kêu gọi người tín đồ tránh xa việc gây thù hằn và oán hận lẫn nhau, đặc biệt là vấn đề mâu thuẫn dẫn đến giết chóc.

- Hadith cho biết các tháng cấm kỵ của Islam.

- Hadith khẳng định rằng Islam cấm xâm phạm đến tính mạng, tài sản và danh dự của người khác.

Hadith 217: Ông Abu Uma-mah Iyaas bin Tha’labah Al-Ha-ribi thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw):

 “Ai chiếm lấy một cách bất chính quyền lợi của người Muslim bằng lời thề thốt của y thì quả thật Allah sẽ trừng phạt y nơi Hỏa Ngục và cấm y vào Thiên Đàng”.

Một người đàn ông nói: Thưa Thiên sứ của Allah, ngay cả đối với một thứ gì đó không đáng kể nữa sao?

Thiên sứ của Allah (saw) nói:

“Ngay cả đối với một khúc cây Siwaak” (Muslim).

* Bài học từ Hadith:

- Hadith cho thấy sự nghiêm trọng của việc chiếm lấy quyền lợi của người khác một cách bất chính bởi vì Thiên sứ của Allah (saw) nói ngay cả đối với một khúc Siwaak không đáng là gì cũng bị Allah (swt)  bắt tội và trừng phạt nặng nề.

- Hadith kêu gọi người tín đồ mau mau trả lại công bằng cho người khác và phải sám hối với Allah (swt).

Hadith 218: Ông Adi bin Ami-rah thuật lại: Tôi đã nghe Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Ai trong các ngươi mà Ta giao một việc nào đó cho y rồi y che giấu một điều gì đó dù chỉ nhỏ bằng chiếc kim may hay nhỏ hơn thì y được coi là kẻ gian lận, nó sẽ được đưa ra phán xét vào Ngày Phục Sinh”.

Một người đàn ông da den thuộc dân Ansar đứng dậy nói: Thưa Thiên sứ của Allah, Người hãy giao việc của Người cho tôi. Thiên sứ của Allah (saw) nói: “Việc gì?” Y nói: Tôi nghe Người nói thế này, thế này (về việc thu gom Zakah).

Thiên sứ của Allah (saw)nói:

 “Và bây giờ Ta nói: Ai mà Ta giao việc (thu gom Zakah) cho y thì y phải mang về dù ít hay nhiều (tức mang về tất cả), những gì được cho (tiền công, phụ cấp cho việc thu gom Zakah) thì y hãy nhận lấy còn những gì bị ngăn cấm thì không được lấy.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith:

- Hadith là lời cảnh báo mạnh mẽ và khắc nghiệt cho hành động gian lận; dù sự gian lận đối với một điều gì đó nhỏ hơn cả chiếc kim may thì cũng bị đưa xét xử trước Allah (swt) vào Ngày Phục Sinh.

- Hadith nhắc nhở tín đồ Muslim phải thận trọng trong việc thu gom của Zakah, và phải tuyệt đối trung thực và thành tâm trong việc làm đó bởi nó là việc làm để được sự hài lòng của Allah (swt).

- Hadith là cơ sở rằng người đi thu gom Zakah được phép nhận thù lao hay tiền công từ việc làm đó.

Hadith 219: Ông Umar bin Al-Khattab thuật lại: Vào ngày chinh chiến Khaibar, một nhóm các vị Sahabah của Thiên sứ đến gặp Người và nói: Người này đã chết Shaheed, người này đã chết Shaheed, rồi họ đi qua một người và nói: người này đã chết Shaheed. Nhưng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Không, quả thật Ta thấy y sẽ trong Hỏa Ngục vì y đã gian lận chiến lợi phẩm trong chiếc áo khoác của y.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith:

- Hadith cho thấy tội gian lận rất nghiệm trọng và đó là đại tội.

- Việc chết Shaheed không xóa bỏ được tội chiếm đoạt quyền lợi của người khác.

Hadith 220: Ông Abu Qata-dah Al-Harith bin Rib’i thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  (saw) đứng giữa họ, Người nhắc nhở rằng việc Jihaad cho con chính nghĩa của Allah cũng như đức tin nơi Allah là việc làm tốt nhất. Thế là một người nói: Thưa Thiên sứ của Allah, nếu tôi bị giết trên con đường chính nghĩa của Allah thì mọi tội lỗi của có được xóa bỏ không? Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Có, nếu ngươi bị giết trong con đường chính nghĩa của Allah trong lúc ngươi kiên nhẫn chịu đựng và thành tâm hy vọng ân phước (nơi Allah) và quyết chiến không lùi bước”.

Nhưng rồi Thiên sứ của Allah (saw) lại hỏi: “Ngươi nói sao?”.  Người đàn ông đó nói: nếu tôi bị giết trên con đường chính nghĩa của Allah thì mọi tội lỗi của có được xóa bỏ không?

Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Có, nếu ngươi bị giết trong con đường chính nghĩa của Allah trong lúc ngươi kiên nhẫn chịu đựng và thành tâm hy vọng ân phước (nơi Allah) và quyết chiến không lùi bước ngoại trừ sự mắc nợ, bởi đại Thiên Thần Jibril đã nói với Ta như thế.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith:

- Hadith khẳng định ân phước lớn lao của Jihaad cho con đường chính nghĩa của Allah.

- Hadith cho biết người chết Shaheed một cách thành tâm sẽ được bôi xóa mọi tội lỗi trừ sự mắc nợ khi có khả năng trả mà không thực hiện; nhưng nếu không có khả năng trả và đã sám hối trước khi chết thì Allah (swt) sẽ chấp nhận.

Hadith 221: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

“Các ngươi có biết kẻ cháy túi là ai không?”.

Các vị Sahabah nói: Kẻ cháy túi là những người không còn bất cứ đồng tiền Dirham hay bất cứ tài sản nào.

Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Quả thật kẻ cháy túi trong cộng đồng tín đồ của Ta là người mà vào Ngày Phục Sinh y đến với lễ nguyện Salah, nhịn chay, Zakah nhưng y đã từng chửi rủa người này, vu khống người kia, ăn tiền bất chính của người nọ, xâm phạm tính mạng của người này và đánh đập người kia. Thế là người ta lấy từ công đức và ân phước của y trả cho những người mà y đã bất công, nếu đã lấy hết phần ân phước và công đức của y mà y vẫn còn nợ người khác trước khi thanh toán việc làm thiện tốt của y thì người ta sẽ lấy tội lỗi của những người mà y bất công gán cho y, để rồi cuối cùng y bị ném vào Hỏa Ngục.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith:

- Hadith nhắc nhở các tín đồ Muslim phải tránh xa những điều bị nghiêm cấm, đặc biệt là những điều bất công giữa con người với con người với nhau; bởi vào Ngày Phục Sinh Allah (swt) sẽ bắt trả lại công bằng cho nhau trước khi mỗi người được cân các việc làm thiện tốt của họ.

- Hadith cho thấy những hành vi xúc phạm người khác cũng như gây oán hận cho mọi người sẽ hủy hoại các việc làm thiện tốt và ngoan đạo của người Muslim.

Hadith 222: Bà Ummu Salamah thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Quả thật, Ta chỉ là con người phàm tục, các ngươi mang chuyện tranh chấp đến với Ta, e rằng một số người trong các ngươi lập luận có lý hơn một số người khác, và Ta chỉ phân xử dựa theo những gì Ta nghe thấy và cho là đúng. Bởi thế, ai mà Ta đã phân xử để y chiếm lấy một điều gì đó bất chính từ quyền lợi của người anh em của mình thì y hãy đừng lấy nó bởi lẽ đó là Ta đã cắt cho y một miếng lửa của Hỏa Ngục.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith:

- Hadith khẳng định Thiên sứ của Allah, Muhammad (saw), chỉ là một người phạm tục giống như bao con người phàm tục bình thường khác chứ Người không phải là Thiên Thần hay là một vị Siêu Phàm có thể biết điều vô hình hay những gì được giấu kín trong lòng. Điều này có nghĩa là nếu nói về chuyện đời thì Người có đúng có sai; còn nói về việc truyền đạt Sứ mạng Thiên sứ cũng như Thông Điệp Islam thì Người được Allah bảo vệ hoàn toàn khỏi những lỗi lầm và sai sót.

- Hadith là cơ sở nguyên lý cho công việc thẩm phán và xét xử của tòa án trong Islam. Đó là người xét xử sẽ dựa theo bằng chứng, vật chứng và lập luận được cho là đúng dựa trên cơ sở hiểu biết và chuyên môn cũng như sự sáng suốt của người phán xét.

- Hadith nhắc nhở rằng ai phân xử bất công thì một sự trừng phạt nặng nề dành cho y đang đợi y ở Ngày Phục Sinh.

Hadith 223: Ông Ibnu Umar thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Người có đức tin vẫn nằm sự bao la của lòng nhân từ nơi Allah khi mà y không xâm phạm đến tính mạng một cách bất chính.” (Albukhari).

* Bài học từ Hadith:

- Hadith cho biết việc xâm hại đến tính mạng của người khác một cách bất chính là một đại trọng tội, ai làm vậy thì có nghĩa là chính y đã tự mình đóng chặt cánh cửa đến với lòng nhân từ nơi Allah (swt).

{Bởi lý do đó, TA (Allah) đã sắc lệnh quy định cho con cháu của Israel như sau: ai giết một người không phải là một tên sát nhân hay là một tên phá hoại trên trái đất thì coi như y đã giết toàn bộ nhân loại; và ai cứu sống một sinh mạng thì coi như y đã cứu sống toàn thể nhân loại. Và quả thật, các sứ giả của TA đã mang đến cho họ những bằng chứng rõ rệt nhưng sau đó đa số bọn họ vẫn hành động thái quá trên mặt đất.} (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 32).

Hadith 223: Bà Khawlah con gái ông A’mir người Ansar, bà là vợ của Hamzah, bà nói: Tôi đã nghe Thiên sứ của Allah (saw) nói:

“Quả thật những người đàn ông chi dùng bất chính tài sản của Allah (tài sản chung của những người Muslim) thì họ sẽ bị đày trong Hỏa Ngục vào Ngày Phục Sinh.” (Albukhari).

* Bài học từ Hadith:

- Hadith nhắc nhở những người đang quản lý tài sản chung của những người Muslim phải cẩn thận trong việc chi dùng, phải tuyệt đối trung thực bởi nếu có sự gian lận thì Allah sẽ đày người đó vào Hỏa Ngục.

Mới hơn Cũ hơn