Sirat là một chiếc cầu quái dị gieo nỗi khiếp sợ và kinh hãi cho những người Muslim tội lỗi và những người giả tạo đức tin. Là một chiếc cầu được bắt ngang qua Hỏa Ngục, bên kia cầu là chốn Thiên Đàng.

» Xem video: Người vào Thiên Đàng Sau Cùng

Chương 72: Cấm kiêu ngạo và tự cao tự đại

 Cấm kiêu ngạo và tự cao tự đại

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Đó (Thiên Đàng) là ngôi nhà của Đời Sau mà TA đã làm ra cho những ai không muốn tự suy tôn mình cao cả và cũng không làm điều thối nát. Và những người ngay chính biết sợ Allah sẽ luôn có một kết cuộc tốt đẹp.} (Chương 28 – Al- Qasas, câu 83).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và chớ bước đi trên mặt đất với điệu bộ kiêu căng, quả thật ngươi sẽ không bao giờ chẻ được trái đất ra làm hai và cũng không bao giờ đứng cao bằng núi.} (Chương 17 – Al-Isra’, câu 37).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và con chớ tự phụ tránh xa người và chớ bước đi trên mặt đất với dáng điệu ngạo mạn và kênh kiệu bởi quả thật Allah không yêu thương những kẻ kiêu căng khoác lác.} (Chương 31 – Luqman, câu 18).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Quả thật, Qarun xuất thân từ đám dân của Musa nhưng y đã đối xử ngạo mạn với họ. Và TA (Allah) đã ban cho y kho tàng châu báu nhiều đến mức cần phải nhờ đến hàng trung đội những người vạm vỡ mới vác nổi những chiếc khóa kho. (Hãy nhớ lại) khi người dân của y bảo y: “Người chớ vui mừng quá mức, quả thật Allah không yêu thương những kẻ vui mừng quá mức (đến ngạo mạn với sự giàu có của mình).” Hãy dùng những gì mà TA ban cho Ngươi (Muhammad) để tìm kiếm một ngôi nhà ở cõi Đời Sau nhưng chớ quên mất phần của Ngươi ở trên cõi trần, Ngươi hãy làm tốt giống như việc Allah đối xử tốt với Ngươi và chớ tìm cách làm điều thối nát và xấu xa trên trái đất. Quả thật, Allah không yêu thương những kẻ làm điều xấu xa và thối nát. Y nói: “Ta được giàu có là do sự hiểu biết của ta mà thôi”. Phải chăng y đã không biết việc Allah đã tiêu diệt ai là người đã có nhiều quyền lực và giàu có hơn y ở những thế hệ trước y hay sao? Và những kẻ tội lỗi sẽ không bị hỏi (ngay) về tội lỗi của chúng. Rồi y (Qarun) ra ngoài gặp dân chúng phô trương vẻ hào nhoáng và lộng lẫy của mình. Những kẻ ham muốn đời sống trần tục (thấy vẻ lộng lẫy và huy hoàng của y) vội lên tiếng: “Ôi, ước chi mình được ban cho của cải giống như tài sản đã được ban cho Qarun. Y đúng thật đã làm chủ một kho tàng vĩ đại”. Phần thưởng của Allah (ở Đời Sau) tốt hơn cho những ai có đức tin và làm việc thiện tốt; và không ai đạt phần thưởng tốt đẹp đó ngoại trừ những người biết kiên nhẫn. Bởi thế, TA đã làm cho đất sụp xuống nuốt mất y lẫn nhà cửa của y. Và y không có được một bè nhóm nào giải cứu y thoát khỏi hình phạt của Allah và y cũng không thể tự cứu mình được.}(Chương 28 – Al-Qisas, câu 76 - 81).


 


Hadith 608: Ông Abdullah bin Mas’ud t thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Sẽ không vào Thiên Đàng đối với ai mà trong tim của y vẫn còn sự tự cao tự đại bằng một hạt cải.”

Một người đàn ông lên tiếng nói: Quả thật, một người yêu thích mặc quần áo đẹp và mang giày dép đẹp. Thiên Sứ của Allah nói:

 “Quả thật, Allah là Đấng Đẹp Đẽ, Ngài yêu thích cái đẹp. Còn tự cao tự đại là không chấp nhận điều đúng và khinh thường người khác.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith ngăn cấm sự tự cao tự đại. Người tự cao tự đại không vào Thiên Đàng nếu như y tự cao tự đại không chịu tin nơi Allah và Thiên Sứ của Ngài; còn nếu y tự cao tự đại không mang ý nghĩa đó thì sẽ không được vào Thiên Đàng ngày từ ban đầu.

- Hadith cho phép chúng ta chăm sóc và tràng hoàng những gì đẹp đẽ miễn sao không mang tính kiêu ngạo và hách dịch bằng sự lãng phí.

Hadith 609: Ông Salamah bin Al-Akwa’ thuật lại: Một người đàn ông ăn bằng tay trái trước mặt Thiên Sứ của Allah, Người nói: “Hãy ăn bằng thay phải của ngươi!” Người đàn ông đó nói: Tôi không thể. Thiên Sứ của Allah nói: “Thế thì ngươi không thể” vì không có gì cản trở y làm điều đó ngoại trừ sự tự cao tự đại. Vậy là kể từ đó về sau người đàn ông đó đã không thể nhấc tay phải lên miệng của mình được nữa. (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy Allah trừng phạt cho hành vi tự cao tự đại ngay trên đời này. Người đàn ông trong Hadith đã bị Allah trừng phạt không nhấc tay phải của mình lên miệng được vì đã từ chối làm theo sự hướng dẫn của Thiên Sứ một cách tự cao và kiêu ngạo.

Hadith 610: Ông Harithah bin Wahb  thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

“Há các ngươi có muốn Ta nói cho các ngươi biết về cư dân của Hỏa Ngục không? Đó là những kẻ bạo ngược, hách dịch và tự cao tự đại” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết rằng những người trong Hỏa Ngục đa số là những kẻ tự cao tự đại.

- Hadith như muốn nhắc người tín đồ Muslim tránh xa bản tính kiêu căng, tự cao tự đại bởi đó là thứ dễ dàng đưa họ vào Hỏa Ngục.

Hadith 611: Ông Abu Sa’eed Al-Khudri  thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Thiên Đàng và Hỏa Ngục tranh cãi nhau. Hỏa Ngục nói: Ở nơi ta toàn là những kẻ kiêu căng, tự cao tự đại. Thiên Đàng thì bảo: Ở nơi ta thì toàn là những người yếu hèn và nghèo khổ trong nhân loại. Thế là Allah phân xử và khẳng định với cả hai, Ngài phán: Này Thiên Đàng, quả thật ngươi là lòng Thương Xót của TA, Ta dùng ngươi để thương xót người nào TA muốn; còn này Hỏa Ngục, ngươi là sự trừng phạt của TA, TA dùng ngươi để trừng phạt kẻ nào TA muốn, và mỗi các ngươi đều chứa đầy.” (Muslim)

* Bài học từ Hadith

- Hadith cảnh báo về bản chất tự cao tự đại và kêu gọi người tín đồ đến với bản tính khiêm tốn.

- Hadith khẳng định Thiên Đàng và Hỏa Ngục là hai điểm đến cuối cùng của con người.

- Hadith là một lời báo tin mừng cho những người nghèo khổ, những người yếu thế rằng họ sẽ có nhiều cơ hội vào Thiên Đàng hơn những người giàu có nếu như họ tin nơi Allah và hành động theo mệnh lệnh của Ngài.

Hadith 612: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

“Vào Ngày Phán Xét, Allah sẽ không ngó ngàng đến ai kéo lê chiếc Izar của y một cách tự cao tự đại.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết rằng vào Ngày Phán Xét Allah sẽ không thương xót cho những ai mặc quần áo dài xuống khỏi bàn chân và đi kéo lê trên mặt đất một cách tự cao tự đại.

- Hadith là bằng chứng cấm mặc quần áo dài (đối với nam giới) phủ xuống tới đất với ý nghĩa tự cao tự đại, còn nếu mặc quần áo dài phủ xuống qua khỏi mắt cá chân thì Makruh và khuyến khích mặc quần áo đến giữa cẳng chân (Trường phái Imam Shafi’y).

Hadith 613: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Ba hạng người mà Allah sẽ không nói chuyện với họ, không thanh lọc tội lỗi cho họ, không ngó ngàng tới họ và họ phải bị hình phạt đau đớn: người già làm Zina, tên vua nói dối, và người nghèo tự cao tự đại.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith nghiêm cấm Zina, và một người đã cao tuổi (từ 50 trở lên) mà còn làm Zina thì điều đó chứng tỏ bản chất của người đó xấu và ít đạo, y đáng bị trừng phạt vì ở độ tuổi đó đáng lẽ y phải ngoan đạo nhiều hơn do dục vọng và ham muốn của bản thân đã giảm đi.

- Hadith nghiêm cấm nói dối, nhưng nếu đã là vua nắm trong tay bao quyền hành mà còn nói dối thì ý đáng bị trừng phạt nặng vì y không có nhu cầu phải nói dối.

- Hadith cấm sự tự cao tự đại, và tội nặng hơn nếu sự tự cao tự đại đến từ một người nghèo khổ bởi vì y không có lý do gì phải tự cao tự đại (y không của cải vật chất, không có danh vọng, quyền lực) và nếu y tự cao tự đại thì đó là sự biểu hiện y xem nhẹ tôn giáo.

Hadith 614: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Allah, Đấng Tối Cao phán: Quyền lực là chiếc Izar (mảnh y phục che thân dưới) của TA còn tự cao tự đaij là Rida’ (mảnh y phục che thân trên) của TA. Bởi thế, ai (cố gắng) giật lấy khỏi TA một trong hai mảnh y phục đó thì y đáng bị trừng phạt.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cấm tự cao tự đại bởi đó là thuộc tính của Allah, tạo vật không được quyền này.

Hadith 615: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Một người đàn ông trong lúc bước đi trong bộ y phục sang trọng với điệu bộ ngưỡng mộ bản thân, tóc của y chải bóng mượt, y bước đi với dáng điệu kênh kiệu thì bổng dưng Allah cho đất nuốt chửng y, và bây giờ y vẫn còn bị trừng phạt như thế cho đến Ngày Phục Sinh.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cảnh báo về hình phạt dành cho những kẻ tự cao tự đại.

Hadith 616: Ông Salamah bin Al-Akwa’  thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Một người cứ tiếp tục thể hiện bản thân bằng sự kiêu ngạo và tự phụ cho tới khi người ta ghi y vào danh sách những người tự cao tự đại rồi y phải chịu hình phạt giống như họ.” (Tirmizdi ghi lại và ông nói Hadith tốt).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cảnh báo về hình phạt dành cho những người người tự cao tự đại. 

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
» HỖ TRỢ TRANG WEB TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN »