Chương 9: Nghiền ngẫm về sự vĩ đại của các tạo vật của Allah

 Chương 9: Nghiền ngẫm về sự vĩ đại của các tạo vật của Allah; về sự tiêu vong của cuộc sống trần gian; về nỗi kinh hoàng của các sự kiện của Đời Sau; và về việc hạn chế và kìm hãm dục vọng của bản thân trên con đường ngay chính

Allah Đấng Tối Cao phán:

{Hãy bảo chúng (hỡi Muhammad!): “Ta chỉ khuyên các ngươi một điều: hãy vì Allah mà đứng lên từng cặp hay từng người một rồi tự suy ngẫm”} (Chương 34 – Saba’, câu 46).

Những người vô đức tin Quraish đã buông lời nói Thiên sứ Muhammad (saw) là một tên điên, nên Allah (swt) phán bảo Thiên sứ Muhammad (saw) nói với bọn chúng rằng Ta khuyên các người, từng cá nhân, nhiều người hay cả một nhóm người các người hãy suy ngẫm về các tạo vật của Allah (swt) để nhận thức được tính Duy nhất của Ngài, để biết được rằng Ta không phải là kẻ điên mà đích thực là một vị Nabi chân thật được Allah (swt) lựa chọn lãnh nhận Sứ mạng rao truyền tôn giáo của Ngài.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

 “Một người đàn ông nằm trên giường của y, y ngẩng đầu nhìn bầu trời và các vì sao, y nói: bề tôi chứng nhận rằng Ngài là Thượng Đế, Ngài là Đấng Tạo Hóa; lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy tha thứ cho bề tôi. Thế là Allah đã nhìn xuống y và tha thứ cho y.”

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Phải chăng chúng không nhìn thấy những con lạc đà được tạo hóa như thế nào ư? Và bầu trời được nhấc lên cao như thế nào ư? Và các quả núi được dựng đứng vững chắc và kiên cố ra sao ư? Và trái đất được trải rộng như thế nào ư? Do đó, hãy nhắc nhở, quả thật Ngươi chỉ là một người nhắc nhở.} (Chương 88 – Al-Gha-shiyah, câu 17 – 21).

Há những kẻ vô đức tin phủ nhận sự thật không quan sát những con lạc đà được tạo ra như thế nào, bầu trời được nâng lên trên cao ra sao, những quả núi được dựng đứng một cách kiên cố và vững chắc như thế nào, và trái đất được trải rộng thênh thang và bằng phẳng như thế nào sao?

Allah (swt) khuyến khích những người bề tôi của Ngài quan sát các tạo vật của Ngài để thấy được tính Duy Nhất của Ngài, thấy được quyền năng vô song của Ngài trong việc tạo hóa và phục sinh.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Há chúng không đi ngao du trên trái đất để quan sát ư?!}(Chương 47 – Muhammad, câu 10).

Đây cũng là sự khuyến khích các bầy tôi đi du hành trên trái đất ngay cả ngoài trái đất để quan sát mọi tạo vật của Allah (swt) mục đích khẳng định tính Duy Nhất và Toàn Năng của Ngài.

Ngoài những câu Kinh mà tác giả đưa ra thì còn rất nhiều câu Kinh trong Qur’an thúc giục con người quan sát vũ trụ xung quanh chúng ta và nghiền ngẫm về mọi vạn vật tồn tại trong nó, qua đó, chúng ta sẽ thấy được rằng không có sự nghi ngờ về sự hiện hữu và tồn tại của Đấng Tạo Hóa cũng như sự hiện hữu của Đấng điều hành cho mọi hoạt động của mọi vạn vật trong vũ trụ; đặc biết cho thấy tính Duy Nhất và Toàn Năng của Allah, Thượng Đế Độc Nhất.

{Và trên trái đất có những dấu hiệu (nhận biết sự hiện hữu của Đấng Tạo Hóa, Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài) dành cho những người có đức tin kiên định. Và ngay cả ở nơi bản thân các ngươi (hỡi con người cũng có những dấu hiệu để nhận biết sự hiện hữu của Ngài); há các ngươi không nhìn thấy hay sao?!} (Chương 51 – Azd-Zdariyat, câu 20, 21).

Hadith: Tác giả không đưa ra các Hadith cho chủ đề này mà ông lại chỉ đến hadith số 66 của chương 5 – “Sự giám sát”: Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 Người khôn ngoan là người biết kiềm hãm dục vọng của bản thân và làm các việc làm để chuẩn bị cho những gì sau khi chết, và người thiếu khôn ngoan là người đi theo dục vọng của bản thân và mong muốn ở nơi Allah với những ảo vọng” (Tirmizdi ghi lại và ông nói Hadith tốt).

Thiên sứ của Allah (saw) khẳng định rằng người thực sự khôn ngoan là người xem cuộc sống trần gian này chỉ nơi trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất và lao động để chuẩn bị cho ngôi nhà ở Đời Sau. Người khôn ngoan lúc nào cũng ở thế sẵn sàng để từ giã cuộc sống trần tục này bởi vì y luôn ghi nhớ lời phán của Allah:

{Mỗi linh hồn đều phải nếm cái chết. Và chỉ vào Ngày Phục sinh, các ngươi mới được đền bù lại trọn vẹn phần công lao của các ngươi. Bởi thế, ai được bốc đi xa khỏi Hỏa ngục và được thu nhận vào Thiên đàng thì người đó chắc chắn được thành công. Và Thế giới trần gian này chỉ là sự hưởng thụ đầy dối trá.} (Chương 3 – Ali ‘Imaran, câu 185).

{Đấng đã tạo hóa cái chết và sự sống để xem ai trong các ngươi làm tốt, và Ngài là Đấng Quyền Lực, Hằng Tha thứ.} (Chương 67 – Al-Mulk, câu 2).

{Quả thật, TA đã làm ra mọi vật trên trái đất chỉ nhằm trang hoàng cho đẹp, mục đích để TA (dùng chúng) để thử thách xem ai trong họ (nhân loại) là người làm tốt nhất.}(Chương 18 – Al-Kahf, câu 7).

Người khôn ngoan luôn chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc ra đi bởi vì y luôn ghi nhớ lời di huấn của Thiên sứ (saw):

 “Ngươi hãy sống trên trần gian này như một kẻ xa lạ hoặc như một lữ khách qua đường” (Albukhari, Muslim).

Còn ngược lại với những người này đó là những người thiếu khôn ngoan. Họ xem cuộc sống thế tục này là duy nhất và họ chỉ sống cho thế giới trần này.

{Quả thật những ai không màng đến việc gặp lại TA (Allah ở Ngày Sau) và họ thỏa nguyện và hài lòng với đới sống trần tục này và cả những kẻ không lưu tâm đến những lời phán của TA. Những kẻ đó, chỗ ở của họ sẽ là Hỏa Ngục do hậu quả của những điều mà họ đã gặt hái được.}(Chương 10 – Yunus, câu 7, 8).

{Những ai ham muốn sự hào nhoáng của đời sống trần tục thì TA sẽ trả đầy đủ phần công lao của họ và TA sẽ không hề cắt giảm một tí nào ở nơi đó. Nhưng họ sẽ là những kẻ không hưởng được gì ở Đời sau ngoài ngọn lửa nơi Hỏa ngục, lúc đó họ mới nhận thấy rằng công trình của họ nơi trần gian sẽ tiêu tan và việc làm mà họ đã từng làm nơi đó chỉ là vô nghĩa.} (Chương 11 – Hud, câu 15, 16).

 

Mới hơn Cũ hơn