Người Muslim phải nên đi theo niềm tin và đường lối của Ahlus Sunnah Wal-Jama’ah trong mọi vấn đề tôn giáo, đặc biệt là trong Aqidah (giáo lý đức tin), để đi đúng hướng trên con đường đến với Allah, Thượng Đế Tối Cao và Toàn Năng.

» Video: Allah ở trên Ngai Vương của Ngài bên trên bảy tầng trời

Đạo hồi là gì?

 Islam (hay còn gọi là đạo hồi) là sự quy thuận, phục tùng Allah, thành tâm và hết lòng tuân thủ theo mệnh lệnh của Ngài, không tổ hợp một thần linh nào khác cùng với Ngài, nó là tôn giáo bao dung và dễ dàng. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: {Allah muốn điều dễ dàng cho các ngươi chứ Ngài không muốn gây khó khăn cho các ngươi.} (Chương 2 - Albaqarah, câu 185).

Islam là tôn giáo làm tinh than thanh thản và trái tim an bình. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: {Những ai có đức tin và luôn cảm thấy sự thanh bình trong tim với sự tưởng nhớ Allah và quả thật chỉ có sự tưởng nhớ Allah mới khiến trái tim thanh bình.} (Chương 13 - Arra’d, câu 28).

 Islam là tôn giáo của lòng thương xót và từ bi. 

Thiên sứ Muhammad (saw) nói: “Đấng Độ Lượng sẽ yêu thương những ai có lòng thương xót và nhân từ, các người hãy thương xót cho những ai trên trái đất thì những ai ở trên trời sẽ thương xót các người”. (Tirmizhi: quyển 4 trang 232 Hadith số 1924).

☑ Islam là tôn giáo của sự yêu thương, luôn yêu thích điều tốt đẹp cho mọi người. 

Thiên sứ của Allah (saw) nói: “Người được Allah yêu thương nhất trong nhân loại là người mang lại nhiều phúc lợi cho mọi người nhất.” (Almu’jam Saghir quyển 2 trang 106 Hadith số 861).

 Islam là một tôn giáo không có sự mơ hồ hay hỗn độn. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: {Và trước Ngươi (Muhammad), TA cũng chỉ cử những người phàm mà TA m ặc khải (Kinh sách) cho họ làm sứ giả. Neu các ngươi không biết thì hỏi những người hiếu biết.} (Chương16 - Annahl, câu 43). 

 Islam là tôn giáo của sự bình đẳng không phân biệt hơn kém giữa mọi người, sự khác biệt giữa họ chỉ là ở lòng Taqwa (kính sợ Allah). 

Thiên sứ của Allah (saw) nói: “Nhân loại đều như nhau giống những chiếc răng của cây lược, người Ả rập chẳng hơn người không phải Ả rập một điều gì ngoại trừ lòng Taqwa.”

☑ Islam là một tôn giáo công bằng, công bằng ngay cả đối với kẻ thù.

 Allah, Đấng Tối Cao phán: {Và chớ để cho lòng hận thù đối với một đám người nào đó thôi thúc các ngươi hành động bất công. Hãy hành động công bằng: điều đó sẽ gần với lòng Taqwa hơn.} (Chương 5 - Al-Ma-idah, câu 8).

☑ Islam là tôn giáo của sự tự do, tự do theo nghĩa rộng của nó: tự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng và tự do trong tiếng nói.

 + Về tự do tín ngưỡng, Allah, Đấng Tối cao phán: {Không có sự cưỡng bách tín ngưỡng trong tôn giáo.} (Chương 2 - Albaqarah, câu 256).

 + Về tự do trong tư tưởng, Allah, Đấng Tối Cao phán: {Hãy bảo họ: Các ngươi hãy quan sát những vật trong các tâng trời và dưới đất.} (Chương 10 - Yunus, câu 101).

  + Về tự do trong lời nói, Thiên sứ của Islam (saw) nói: “Sự chiến đấu tốt nhất là lời nói lẽ phải với vị Imam bất công”.

☑ Islam là tôn giáo của đoàn kết. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: {Các ngươi hãy cùng nhau nắm chặt lấy sợi dây của Allah (Islam) và chớ đừng chia rẽ nhau.} (Chương 3 - Ali- Imran, câu 101).

☑ Islam là tôn giáo giúp đỡ lẫn nhau trên những điều thiện tốt. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: {Các ngươi hãy giúp đỡ nhau trong đạo đức và sợ Allah và chớ tiếp tay cho nhau gây tội ác và hận thù.} (Chương 5 - Al-Ma-idah, câu 2). 

☑  Islam là tôn giáo cho tất cả nhân loại, nó được lệnh truyền bá đến với tất cả toàn nhân loại chứ không dành riêng cho một dân tộc hay một quốc gia riêng biệt nào. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: {Và TA (Allah) chỉ cử phái Ngươi (Muhammad) làm một Người mang tin mừng và một Người cảnh báo cho tất cả nhân loại nhưng đa so nhân loại không biết.} (Chương 34 - Saba ’, câu 28).

☑ Islam là tôn giáo mà người nào gia nhập nó sẽ được Allah tha thứ mọi tội lỗi và sai trái trước kia. 

Thiên sứ của Islam (saw) nói: “...Islam sẽ xóa hết những gì trước kia của y ...” (Muslim, quyển 1 trang 112 số Hadith 121).

 Islam là tôn giáo trọn vẹn và hoàn thiện được Allah dùng để hoàn chỉnh các tôn giáo trước Nó và Nó là tôn giáo cuối cùng từ Ngài. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: {Ngày hôm nay TA (Allah) đã hoàn chỉnh cho các ngươi tôn giáo của các ngươi; ta cũng đã hoàn tất ân huê của TA cho các ngươi và TA đã hài lòng lấy Islam làm tôn giáo cho các ngươi} (Chương 5 - Al-Ma’idah, câu 3).

☑ Islam là một tập hợp các hành vi thờ phượng bao gồm lời nói, hành động, tinh thần và tư tưởng. 

Những hành vi thờ phượng đóng một vai trò quan trọng trong việc tu chỉnh cách cư xử và nhân phẩm của một người, làm sạch linh hồn và làm cho nó ngay chính, cải thiện từng cá nhân, và duy trì tính toàn vẹn và thống nhất của xã hội Muslim. 

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Nếu Anh Chị thấy bài viết này hữu ích, vui lòng chia sẽ đến bạn bè và gia đình. Việc làm đơn giản nhưng mang lại điều tốt đẹp đến mọi người. Jazakallahu khayran!
» HỖ TRỢ DUY TRÌ TRANG WEB VÀ PHÁT TRIỂN