Câu chuyện Thiên Sứ Saleh

Sau một khoảng thời gian trôi qua và bộ tộc Thamud nổi lên ở phía bắc của bán đảo Ả-rập, họ lại lệch khỏi sự chỉ đạo giống như thế hệ trước họ đã đi lạc. 

Vì vậy, Allah đã gửi đến họ một vị Sứ Giả xuất thân từ họ, tên là Saleh (A lai his sa lam), và hỗ trợ cho Người một dấu hiệu biểu thị sự thật trong lời gọi của Người, đó là một con lạc đà khổng lồ mà không có con vật nào lớn tương tự, sự kiện được Allah Tối Cao thông tin cho chúng ta qua lời phán:

{(73) Về người dân Thamud, (TA đã cử) Saleh, người anh em của họ đến với họ. (Saleh) nói: “Hỡi dân ta, các người hãy thờ phượng một mình Allah thôi, các người không hề có thần linh nào khác ngoài Ngài. Quả thật, một bằng chứng rõ ràng từ Thượng Đế của các người đã đến với các người. Đây là con lạc đà cái của Allah, một dấu hiệu dành cho các người. Cho nên, các người hãy để nó được tự do ăn trên đất của Allah và chớ đừng đụng chạm đến nó bằng bất cứ điều xấu nào kẻo các người bị trừng phạt đau đớn.”(74) “Các người hãy nhớ lại khi Ngài làm cho các người kế vị sau người dân của ‘Ad và ban cho các người cuộc sống (hưởng thụ) trên trái đất khi các người đào đất làm lâu đài và đục núi làm nhà. Các người hãy nhớ về các hồng ân của Allah và chớ đừng tàn phá trên trái đất.”(75) Những tên lãnh đạo và cầm quyền đầy kiêu ngạo trong đám dân của (Saleh) nói với những người yếu thế có đức tin: “Các người có biết chắc Saleh là Sứ Giả được Thượng Đế của Y gửi đến không?” (Những người yếu thế) đáp: “Chúng tôi tin vào điều mà Người mang đến.”(76) Những tên kiêu ngạo kia bảo: “Bọn ta phủ nhận điều mà các người đã tin.”(77) Vì vậy, họ đã sát hại con lạc đà cái bất chấp lệnh cấm của Thượng Đế của họ và (thách thức) bảo: “Này Saleh, ngươi hãy mang đến (hình phạt) mà ngươi đã dọa bọn ta xem nào nếu ngươi thực sự là Sứ Giả.”(78) Thế là một trận động đất dữ dội đã bắt phạt họ vào buổi sáng khiến họ trở thành những cái xác trong chính ngôi nhà của họ.(79) Rồi (Saleh) rời bỏ họ, nói: “Này người dân của Ta, quả thật, Ta đã truyền đạt cho các người bức thông điệp của Thượng Đế của Ta và Ta cũng đã khuyên bảo các người, nhưng các người vốn không ưa thích lời khuyên bảo bao giờ.”} (chương 7 – Al-‘Araf: 73 - 79).

Sau đó, Allah đã cử phái rất nhiều vị Sứ Giả đến từng cộng đồng một trên trái đất, và không một cộng đồng nào mà lại không có một vị Cảnh Báo đến với họ

Allah chỉ thông tin cho chúng ta biết số ít trong Họ, còn lại đa số Họ không được Ngài thông tin gì cả, tất cả Họ đều là Thiên Sứ có chung một sứ mệnh là kêu gọi thiên hạ thờ phượng Allah duy nhất, không tổ hợp với Ngài bất cứ gì và từ bỏ mọi sự thờ phượng ngoài Allah. 

Đấng Tối Cao phán:

{Quả thật, TA (Allah) đã gửi đến mỗi cộng đồng một vị Sứ Giả (để nói với họ): “Các ngươi hãy thờ phượng một mình Allah và tránh xa tà thần.” Tuy nhiên, trong số họ có người được Allah hướng dẫn và có người không tránh khỏi sự lầm lạc. Vì vậy, các ngươi hãy đi chu du khắp trái đất để quan sát hậu quả của những kẻ phủ nhận (đã bị trừng phạt) như thế nào!} (chương 16 – An-Nahl: 36).

Mới hơn Cũ hơn