Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho các thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người có Taqwa.

» Video: 7 Bài học từ nhịn chay Ramadan

Islam rồi đây sẽ trở nên kì lạ như khi bắt đầu

 Thời nay, đúng là kì lạ thật, không biết cái lạ đó nó bắt nguồn từ đâu nhưng lại kì lạ đến ngược đời… lẽ nào sự kì lạ đó rơi vào lời cảnh báo của Nabi  Sollollohu ‘alaihi wasallam  qua lời thuật của ông Abu Huroiroh, trong bộ Sahih Muslim:

{Islam đã kì lạ khi bắt đầu và rồi đây nó sẽ trở nên kì lạ như khi bắt đầu. Thật phúc thay cho những người kì lạ đó.} các học giả Hadith ghi thêm phần sau của Hadith này: Có người hỏi: Thưa Thiên Sứ của Allah, những người kì lạ đó là ai? Người đáp:

{Là những người cải thiện điều tốt trong xã hội hư đốn.} Ahmad.

Theo đường truyền khác ghi:

{Là những người cải thiện điều đã bị thiên hạ tàn phá trong Sunnah của Ta sau khi Ta chết.} Hadith do Al-Albani ghi và Sheikh giải thích thêm: “Đặc điểm này là đặc điểm của những người kêu gọi đến với Qur’an và Sunnah, và dựa trên đường lối của nhóm Salaf ngoan đạo trước đây - cầu xin Allah biến tất cả chúng ta trong số họ -.

Theo đường truyền khác ghi:

{Họ là những người ngoan đạo ít ỏi trong (xã hội) nhiều người xấu.} Lời dẫn này do Ibnu Al-Bãz ghi và Sheikh giải thích: “Họ là những người ngoan đạo thật sự. Ý nghĩa câu: Thật phúc thay cho những người kì lạ đó, là Thiên Đàng và hạnh phúc”.

Đúng, thật là lạ không biết phải nói sao, khi có tín đồ Muslim dám buông lời xem thường Makkah và Madinah cũng như người dân ở hai vùng đất thiêng liêng này.

Tín đồ Muslim nào cũng rõ, Makkah là nơi thiêng liêng nhất, là nơi tốt nhất trên trái đất này đối với Allah như Thiên Sứ của Allah  Sollollohu ‘alaihi wasallam  đã nói qua lời thuật của ông ‘Abdullah bin ‘Adi bin Al-Hamra’, rằng ông đã nghe được Nabi  Sollollohu ‘alaihi wasallam  nói lúc Người đứng tại Al-Hazwarah thuộc một khu chợ ở Makkah:

{Xin thề với Allah, thật ra ngươi (Makkah) là vùng đất tốt nhất của Allah, được Ngài yêu thích nhất, nếu như Ta không bị đuổi khỏi ngươi là Ta đã không rời đi bao giờ.} (Ahmad, Ibnu Mãjah và At-Timizdi ghi).

Ông Ibnu ‘Abbãs thuật lại lời Thiên Sứ  Sollollohu ‘alaihi wasallam – đã nói với Makkah:

{Ngươi là vùng đất thật tốt đẹp làm sao! Là nơi được Ta yêu thích nhất, nếu như người dân của ngươi không đuổi Ta ra khỏi ngươi là Ta quyết không sống bất cứ đâu ngoài ngươi cả.} (At-Tirmizdi ghi).

Làm sao Makkah không tốt cho được khi mà Salah trong đó được nhân lên 100 ngàn lần; trong đó có Ka’bah, nơi mà Allah qui định tín đồ Muslim phải hành hương đến đó khi có khả năng về tiền tài và sức khỏe.

Makkah còn là nơi đứa trẻ mồ côi được gọi là Muhammad  Sollollohu ‘alaihi wasallam  sinh ra và lớn lên, rồi được chọn làm Thiên Sứ, là Nabi của Đấng Chúa Tể của vũ trụ và vạn vật.

Makkah là cái nôi phát triển mầm móng Islam đầu tiên trên thế giới. Tại Makkah ngoài Ka’bah thiêng liêng và vị Thiên Sứ cao quí còn có rất nhiều người bạn đường đáng kính của Thiên Sứ đã hi sinh cho sự phát triển Islam, họ được gọi là Sahabah danh giá.

Vùng đất tốt đẹp kế tiếp sau Makkah là Madinah, đây là vùng đất Haram thứ hai sau Makkah. Cả Makkah và Madinah được gọi là hai vùng Haram nghĩa là hai vùng đất cấm, gồm: Cấm săn bắn, cấm chặt phá, cấm lượm nhặt đồ đánh rơi, cấm bất công, cấm gây hại, cấm giết chóc, như được ông Anas bin Mãlik rằng Nabi  Sollollohu ‘alaihi wasallam  của đã vinh danh cho Madinah mà nói:

{Lạy Allah, Bề Tôi tuyên bố vùng cấm giữa hai núi của Madinah giống như Ibrahim đã tuyên bố Makkah là vùng cấm. Lạy Allah, hãy ban phúc lộc cho dân cư Madinah trong (thương mại) đong lường và đo đếm của họ.} (Sahih Al-Bukhari và Muslim).

Ông ‘Ali bin Abi Talib dẫn lời của Nabi  Sollollohu ‘alaihi wasallam – đã nói:

{Madinah là vùng đất cấm từ núi ‘Ayr đến núi Thawr, vì vậy, ai tạo ra điều Hadath trong nó hoặc ai che chở cho kẻ tạo ra điều Hadath là hắn bị lời nguyền rủa của Allah, của tất cả Thiên Thần và toàn bộ loài người, không chấp nhận ở hắn bất cứ động thái hay chứng cứ nào.} (Sahih Al-Bukhari và Muslim).

Imam An-Nawawi dẫn về lời giải thích của học giả Al-Qadhi về ý nghĩa từ Hadath trong Hadith: “Là người làm điều tội lỗi trong đó, hoặc chứa chấp kẻ làm điều tội lỗi hoặc rước y về và bảo vệ y.

Câu: {là hắn bị lời nguyền rủa của Allah,…} đây là một lời cảnh báo nghiêm trọng dành cho kẻ vi phạm. Học giả Al-Qadhi nói: “Đây là bằng chứng cho thấy tội lỗi này thuộc đại tội.” (Trích từ bộ phân tích của Imam An-Nawawi về Sahih Muslim 9/140).

Học giả Al-Qari giải thích: Câu {ai tạo ra điều Hadath} một cách công khai; {trong nó} tức Madinah; {ai che chở} tức bảo vệ, ủng hộ; {kẻ tạo ra điều Hadath} tức kẻ khởi xướng điều Bid’ah. (Trích từ bộ Murqatul Mafãtĩh 5/1871).

Học giả Ibnu ‘Uthaimin giải thích: Câu: {ai tạo ra điều Hadath trong nó} tức Madinah {hoặc ai che chở cho kẻ tạo ra điều Hadath} từ Hadath mang hai ý nghĩa:

Thứ nhất: Điều Bid’ah, theo đó bất cứ ai tạo ra một hình thức thờ phượng mới nào trong Madinah là hắn bị xem là kẻ tạo ra điều Hadath, bởi Nabi  Sollollohu ‘alaihi wasallam – đã nói:

{mọi hành vi cải cách là Bidah và mọi điều Bidah là lệch lạc.} Vậy thì ai tạo ra một hình thức thờ phượng mới mẽ nào trong tôn giáo của Allah tức Islam, điều mà Allah không qui định về nó ở Madinah {là hắn bị lời nguyền rủa của Allah, của tất cả Thiên Thần và toàn bộ loài người} nghĩa là kẻ tạo ra điều Bid’ah đó đáng bị hứng chịu lời nguyền rủa của tất cả ai nguyền rủa - cầu xin Allah che chở -, bởi Madinah là Thành phố của Sunnah, quê hương của Nabi, làm sao để xảy ra một hình thức thờ phượng trái ngược với Sunnah của Thiên Sứ  Sollollohu ‘alaihi wasallam  trong đó cho được?

Thứ hai: Tạo ra xung đột, gây hận thù, đổ máu, giết chóc giữa tín đồ Muslim thì {hắn bị lời nguyền rủa của Allah, của tất cả Thiên Thần và toàn bộ loài người}

Đối với người làm điều Haram, tội lỗi, nghịch lời Allah ở Madinah là không nằm trong lời cảnh báo bị nguyền rủa này, mà kẻ đáng bị nguyền rủa là khi làm một trong hai điều như Bid’ah (tạo một hình thức thờ phượng mới mẽ) hoặc gây xung đột, chia rẻ. (Trích từ bộ phân tích Riyadh Os-Solihin 6/213).

Có lẽ lời giải thích của Sheikh Ibnu ‘Uthaimin phù hợp với quan điểm của Sheikh Al-Islam Ibnu Taymiyah đã giải thích về Hadith này: “Thật ra, ý nghĩa của Hadith là bất cứ ai tạo ra một sự đổi mới trong tôn giáo mâu thuẫn với những gì đã được ban hành và quy định (trong Qur’an và Sunnah), những ai vi phạm điều nghiêm cấm này bị gọi là kẻ tạo ra điều Bid’ah.

Làm sao Madinah không tốt cho được khi ở tại đó có Masjid Quba được xây dựng đầu tiên trong Islam, ngay khi Thiên Sứ đến Madinah, và còn có Masjid của Nabi cao quý. Allah đã tôn vinh Madinah khi chọn nó làm quê hương cho Nabi  Sollollohu ‘alaihi wasallam , nơi Người di cư đến, nơi cội nguồn của đức tin, nơi hội tụ của những người Muhãjirĩn và Ansãr, nơi Đại Thiên Thần Jibril Al-Amin xuống trần để gặp Thiên Sứ – Sollollohu ‘alaihi wasallam – truyền lại ý muốn của Allah Uy Nghi và Toàn Năng.

Madinah là vùng đất gieo mầm Islam và khai sinh ra đất nước Islam đầu tiên, là nơi mà những con người tốt nhất từng sinh sống, là nơi tiếp nhận lời mặc khải của Allah… thử hỏi người Muslim nào lại không muốn một lần trong đời tự mình trải nghiệm cảm nhận ở Makkah và Madinah đây!!. Tuy nhiên, không phải ai có tiền đều đến đó được, chắc chắn là thế và tôi dám khẳng định mạnh hơn nữa là nếu có đến được Madinah thì không phải ai cũng đủ kiên nhẫn bám lấy Madinah bởi Madinah sẽ trục xuất những ai có ý định xấu ra khỏi nó như Thiên Sứ – Sollollohu ‘alaihi wasallam – đã khẳng định:

{Thật sự, Madinah giống như lửa lò rèn, thanh lọc tất cả những thứ xấu xa và chỉ giữ lại nó điều tốt đẹp.} Nguyên nhân mà Nabi – Sollollohu ‘alaihi wasallam – nói lời này như được ghi lại trong hai bộ Sahih Al-Bukhari và Muslim từ ông Jãbir bin ‘Abdullah kể: Một người Ả-rập du mục đến cam kết vào Islam với Nabi – Sollollohu ‘alaihi wasallam – tại Madinah. Rồi người đó bị sốt và đau nhức, ông đã tìm đến Thiên Sứ của Allah mà nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, xin hãy giảm cho cam kết vào Islam của tôi (nghĩa là không phải di cư đến Madinah), nhưng Người không chấp nhận. Rồi người đàn ông đó tìm đến Thiên Sứ hai lần sau đó để xin người giảm cho cam kết vào Islam của ông nhưng đều bị từ chối. Thế là người Ả-rập đó tự ý rời khỏi Madinah. Thiên Sứ nói: {Thật sự, Madinah giống như lửa lò rèn, thanh lọc tất cả những thứ xấu xa và chỉ giữ lại nó điều tốt đẹp.}

Madinah mãi mãi được Allah bảo vệ mà trục xuất mọi thứ xấu xa ra khỏi nó cho đến Ngày Tận Thế, đây là thông tin đã được Người Trung Thực, Đáng Tin nhất báo trước qua lời nói của Người – Sollollohu ‘alaihi wasallam –:

{Sẽ đến thời đại, con người kêu gọi người thân của mình, con của chú bác mà bảo: Nào hãy ra đi đến nơi thịnh vượng, nào hãy ra đi đến nơi thịnh vượng (nghĩa là hãy bỏ cuộc sống cơ cực ở Madinah mà đến nơi khác sống sung sướng hơn) trong khi đó ở Madinah tốt hơn cho họ nếu như họ nhận thức được. Ta xin thề với Đấng giử linh hồn Ta trong tay Ngài, không một người nào ghét bỏ Madinah mà rời đi, ngoại trừ Allah sẽ thay thế người khác tốt hơn hắn. Thật vậy, Madinah giống như bếp lửa rèn, nó loại bỏ khỏi nó sự ô uế, và nó cứ thế mãi đến Giờ Tận Thế được dựng lên là Madinah đã loại bỏ khỏi nó mọi thứ xấu xa, giống như bếp lửa rèn loại bỏ tạp chất ra khỏi sắt.} Muslim ghi.

Còn những ai cố trụ lấy Madinah dù cuộc sống có khó khăn nhưng vẫn cố sống cho đến chết, người đó sẽ được như Thiên Sứ – Sollollohu ‘alaihi wasallam – đã hứa:

{Không ai kiên nhẫn với những khó khăn của Madinah cho đến chết, ngoại trừ được Ta biện hộ hoặc làm chứng cho y trong Ngày Tận Thế, nếu hắn là người Muslim.} Muslim ghi.

Makkah và Madinah là hai nơi duy nhất trên trái đất mà kẻ hủy diệt Dajjãl không vào được như được ông Anas thuật lại lời của Thiên Sứ của Allah – Sollollohu ‘alaihi wasallam – đã nói:

{Không một vùng đất nào mà Dajjãl lại không bước vào ngoại trừ Makkah và Madinah, bởi không một lối đi nào của hai vùng đất này ngoại trừ có hàng ngũ Thiên Thần đứng bảo vệ. (Bất lực) hắn bước xuống vùng đầm lầy, tiếp theo là Madinah bị rung chuyển mạnh ba lần, Allah trục xuất khỏi Madinah tất cả người vô đức tin và đạo đức giả.} Muslim ghi.

Đó là giá trị của Makkah và Madinah, thử hỏi có đáng để tín đồ Muslim đến đây sinh sống và học hỏi không?

Về con người sinh sống ở Madinah rất hiền hậu, hiếu khách, dễ gần, rộng lượng, tốt bụng, dễ xí xóa và rất thích làm từ thiện… Dân Madinah được gọi là Ansãr và họ đã được Thiên Sứ của Allah – Sollollohu ‘alaihi wasallam – cầu xin cho họ như sau:

Ông Anas bin Mãlik kể: Tôi đã nghe được Thiên Sứ của Allah – Sollollohu ‘alaihi wasallam – cầu xin:

{Lạy Allah, xin hãy tha thứ tội lỗi cho dân Ansãr, cho thế hệ con trai của dân Ansãr và cho thế hệ cháu chắc của dân Ansãr, cho phụ nữ của dân Ansãr, cho cháu nội gái của dân Ansãr và cho cháu cố gái của dân Ansãr} Ahmad, At-Tirmizdi và Al-Albani xác thực Sahih.

Ông Al-Barra’ bin ‘Ãzib thuật lại lời Thiên Sứ của Allah – Sollollohu ‘alaihi wasallam – đã nói về dân Ansar:

{Không ai thương họ ngoại trừ người có đức tin và không ai ghét họ ngoại trừ người giả tạo đức tin. Theo đó, ai thương yêu họ được Allah thương yêu y và ai ghét họ bị Allah ghét hắn.} Al-Bukhari và Muslim ghi.

Còn những người Muslim sống cùng thời Nabi và Sahabah nhưng không có cơ hội gặp bất cứ ai, họ có tốt không? Thật ra, thế hệ Muslim đó vẫn tốt hơn những người khác họ như Nabi đã chứng nhận qua lời kể của Qatãdah, Nabi – Sollollohu ‘alaihi wasallam – đã nói:

{Thế hệ người tốt nhất là ở thế kỷ của Ta, rồi đến thế kỷ tiếp theo họ, rồi đến thế kỷ tiếp theo họ.} Ahmad.

Thấy là bốn đại Imam lớn của đều sinh ra và chết ở ba thế kỷ đầu của Islam, gồm:

Imam Abu Hanifah An-Nu’mãn bin Thãbit, sinh năm 80 và mất năm 150 A.H.

Imam Abu ‘Abdullah Mãlik bin Anas, sinh năm 93 và mất năm 179 A.H.

Imam Abu ‘Abdullah Muhammad bin Idrĩs Ash-Shafi’e, sinh năm 150 và mất năm 204 A.H.

Imam Abu ‘Abdullah Ahmad bin Hambal, sinh năm 164 và mất năm 241 A.H.

Cả bốn vị Imam này đều đi theo đường lối của Salaf?

Hỏi: Salaf là ai? Salaf không phải là một trường phái tách ra khỏi từ cộng đồng của Nabi Muhammad – Sollollohu ‘alaihi wasallam –, mà Salaf có nghĩa là tuân và noi theo những người tiền nhiệm chân chính theo những gì họ từng làm theo đường lối Islam đúng đắn. Những người được gọi là Salaf, gồm thế hệ Sahabah đáng kính, thế hệ nối tiếp theo họ được gọi là Tabi’e và tất cả những ai noi theo đường lối tốt đẹp của họ.

Qua tất cả những bằng chứng đã trình bày ở trên cho thấy Makkah và Madinah là hai trọng điểm của Islam và con người sống ở hai nơi này dù ở thời nào cũng đều tốt hơn những người khác cùng thời với họ, bởi tội lỗi và sai trái rất ít xảy ra trên hai vùng đất thiêng liêng này bởi được Allah bảo vệ như đã dẫn chứng.

Hơn nữa, theo nguyên lý khi một điều gì đó đã là thương hiệu, ở đâu đâu cũng tìm thấy, được mọi người khắp nơi nơi biết đến… Lúc này mọi người sẽ đều tin rằng cái tốt nhất và cái đúng thật phải là nơi điều đó hình thành đầu tiên mới là chính thống, mới là thuần khiết, mới là giá trị nhất. Theo đó, khi nhắc đến Islam, tin là dù là người vô đức tin vẫn biết Makkah và Madinah là hai cái nôi đầu tiên của Islam.

Lẽ nào Islam ở hai vùng này lại sai lệch còn ở chổ khác lại đúng hơn sao! Trong khi người dân của hai vùng đất này nói tiếng Ả-rập, Qur’an cũng bằng tiếng Ả-rập và Nabi Muhammad của Islam là người Ả-rập, thử hỏi lẽ nào người dân ở đây không hiểu được ý nghĩa của Qur’an và lời nói của Nabi của Islam tốt hơn những người khác, sống ở vùng khác và không biết nói tiếng Ả-rập hay sao?

Lẽ nào những người không phải người Ả-rập, và không nói được tiếng Ả-rập, khi họ muốn hiểu được Qur’an và Hadith là họ cần phải tìm bản dịch bằng ngôn ngữ của họ hoặc nhờ người khác vừa biết tiếng Ả-rập và biết ngôn ngữ của họ để giải thích cho họ hiểu. Lúc này, lại nẩy sinh ra một vấn đề khác. Không phải ai hiểu tiếng Ả-rập đều có thể dịch chính xác về Islam, nhất là những ai chưa từng học về giáo luật của Islam. Và cho dù có dịch chính xác đến mấy cũng vẫn không bọc lộ hết hàm ý của ngôn ngữ gốc. Đó là chưa tính đến mặt người dịch thuật có lòng Taqwa kính sợ Allah nữa không kìa.

Lẽ nào một trường đại học được thành lập từ năm 1961 như trường Đại học Islam Madinah nằm ngay trên quê hương của Nabi Muhammad – Sollollohu ‘alaihi wasallam –, nằm trong khuôn viên của vùng đất Haram mà chính Nabi đã cấm, chỉ cách Masjid mỗi 5 km và trường Đại học đó tồn tại và ngày càng phát triển hơn đến nay đã là 62 năm. Số lượng sinh viên tốt nghiệp tại trường tính từ năm thành lập năm 1961 cho đến cuối năm học 2015/2016 là 74 ngàn sinh viên với hơn 170 quốc gia. Trường Đại học Islam Madinah này do các người thầy là người Ả-rập có các bằng cấp từ tiến sĩ, giáo sư giảng dạy. Trong số các người thầy đáng kính này có người là con cháu thuộc dòng dõi dân Ansãr, có người là dòng dõi dân Muhãjirĩn, có người thuộc dòng dõi là Quraish và có người thuộc dòng dõi của Nabi của Islam, điển hình là tiến sĩ ‘Abdullah Karim chuyên khoa giải mộng mà tôi từng học.

Lẽ nào trường Đại học Islam Madinah so với tất cả các trường dạy Islam khác, không dạy bằng tiếng Ả-rập lại đúng hơn, bám sát Qur’an và Sunnah hơn trường này hay sao? Hãy dùng suy nghĩ khách quan mà trả lời.

Lẽ nào một trường Đại học mà trương trình giảng dạy của họ là lời phán của Allah trong Qur’an và lời nói của Nabi trong Sunnah Sahih và bằng chứng họ đưa ra cũng chỉ là Qur’an và Sunnah dựa trên quan điểm và giảng dạy của thế hệ Salaf chân chính truyền lại, như thế là sai ư, là lệch lạc, là không đúng hay sao?

Thử hỏi, ai dám khẳng định là điều xấu xa có thể tồn tại lâu dài ở Madinah, trong khi Nabi  Sollollohu ‘alaihi wasallam – đã nói như đã trình bày ở trên: {Thật vậy, Madinah giống như bếp lửa rèn, nó loại bỏ khỏi nó sự ô uế, và nó cứ thế mãi đến Giờ Tận Thế được dựng lên là Madinah đã loại bỏ khỏi nó mọi thứ xấu xa, giống như bếp lửa rèn loại bỏ tạp chất ra khỏi sắt.} nếu trường Đại học Islam Madinah là trường dạy người ta lệch lạc khỏi Islam thì nó còn tồn tại đến tận ngày nay không??? Còn nếu trường đó dạy người khác làm điều Bid’ah hoặc là nguồn cơn của mọi xung đột và hận thù hoặc bao che cho những kẻ làm tội lỗi, bất công là đã bị {lời nguyền rủa của Allah, của tất cả Thiên Thần và toàn bộ loài người.} mất rồi như Thiên Sứ đã cảnh báo.

Ngày nay điều kì lạ lại xảy ra trong cộng đồng Islam của chúng ta, đó là không ít người đã xem thường, đã buông lời khinh khi Madinah và những ai từng học ở đó… Lẽ nào chúng ta đã đến thời đại như Nabi  Sollollohu ‘alaihi wasallam – đã cảnh báo qua lời thuật của ông Anas bin Mãlik:

{Sẽ đến thời đại mà người kiên nhẫn với tôn giáo của mình sẽ giống như người cầm than hồng.} At-Tirmizdi ghi và Al-Albani xác thực là Sahih.

Các học giả giải thích: Sở dĩ như thế là do có quá nhiều điều tệ hại, nổi loạn và cám dỗ, đồng thời thiếu những người giúp đỡ trong việc ngoan đạo và khó khăn trong việc tuân thủ tôn giáo và tuân theo Sunnah. Lúc đó, người cố bám chắc Qur’an và Sunnah giống như người nắm trên tay cục than hồng hoặc nắm lấy gai.

Thân hữu Muslim, hãy biến mình thành chìa khóa của điều tốt đẹp, chớ tự biến mình thành chìa khóa của điều xấu xa như ông Anas bin Mãlik thuật lại lời Thiên Sứ của Allah  Sollollohu ‘alaihi wasallam – đã nói:

{Trong thiên hạ có người là chìa khóa của điều tốt đẹp và là ổ khóa điều xấu xa, và có người là chìa khóa của điều xấu xa và là ổ khóa của điều tốt đẹp. Vì vậy, xin chúc phúc cho những ai được Allah biến mình thành những chìa khóa của điều tốt đẹp, và thật khốn khổ cho những kẻ bị Allah biến hắn mình thành chìa khóa của điều xấu xa.} (Ibnu Mãjah ghi).

Ông Sahl bin Sa’d dẫn lời của Nabi  Sollollohu ‘alaihi wasallam – đã nói:

{Allah nắm giử mọi kho tàng tốt đẹp và xấu xa, và các chìa khóa mở chúng là những người đàn ông. Vì vậy, xin chúc phúc cho những ai được Allah biến mình thành những chìa khóa của điều tốt đẹp, khóa lại điều xấu xa và thật khốn khổ cho những kẻ bị Allah biến hắn mình thành chìa khóa của điều xấu xa và khóa lại điều tốt đẹp.} Ibnu Mãjah ghi và Al-Albani xác thực là Hasan.

Cầu xin Allah phù hộ, và cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad. 

Đa phước, ngày 19/02/2023

nhằm ngày 28/Rajab/1444 A.H

Abu Hisaan Ibnu Ysa

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Hãy chia sẽ bài viết đến mọi người⭒♡⭒
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB