Khoa học hiện đại đã khám phá một sự thực đầy thú vị: biên giới giữa hai đại dương, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương tồn tại một "bức chắn" đặc biệt, Bức chắn này không chỉ chia cắt không gian mà còn phân định nhiệt độ, độ mặn và tỷ trọng của nước, tạo nên hai thế giới biển hoàn toàn độc lập.

» Video: Ai đã thông tin điều này cho Thiên Sứ Muhammad?

Chương 194: Ân phước của hàng đầu

Chương 194: Ân phước của hàng đầu

Hadith 1068: Ông Jabir bin Samurah thuật lại: Một lần nọ, Thiên Sứ của Allah đi ra và nói: “Sao các ngươi không đứng thành hàng giống như các Thiên Thần đứng thành hàng trước Thượng Đế của Họ?” Chúng tôi nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, các Thiên Thần đứng thành hàng như thế nào trước Thượng Đế của Họ? Thiên Sứ của Allah nói: “Họ hoàn tất mỗi hàng bắt đầu với hàng đầu tiên và lắp đầy các khoảng trống.” (Muslim)

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi so hàng cho thẳng và hoàn tất các hàng cho đầy, bắt đầu hàng đầu trước rồi đến các hàng tiếp theo sau, không để khoảng trống ở bất cứ hàng nào.

- Hadith cho thấy việc không chỉnh đốn hàng trong đó để khoảng trống trong các hàng là điều Makruh trong lễ nguyện Salah tập thể.

Hadith 1069: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah e nói: “Nếu mọi người biết hồng phúc của việc gọi Azdan và đứng ở hàng đầu (trong lễ nguyện Salah),họ thậm chí rút thăm để đảm bảo các quyền lợi này.”(Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith: Xem lại hadith số 1021 chương 186

Hadith 1070: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (ﷺ) nói: “Hàng tốt nhất của đàn ông là hàng đầu tiên và hàng xấu nhất của họ là hàng cuối cùng. Hàng tốt nhất của phụ nữ là hàng cuối cùng và hàng xấu nhất là hàng đầu tiên của họ.” (Muslim)

* Bài học từ Hadith

- Islam lên án mạnh mẽ việc nam nữ trà trộn với nhau và ra lệnh cho phụ nữ tránh xa việc trà trộn với nam giới và yêu cầu phụ nữ tuân thủ chấp hành Hijab. Công đức và danh dự của vị trí các hàng trong buổi lễ nguyện Salah tập thể được đề cập trong Hadith này liên quan đến nền tảng này bởi vì trong thời của Thiên Sứ phụ nữ thường thực hiện lễ nguyện Salah trong Masjid của Người và hàng của họ ở cuối các hàng. Không có phòng hay một phần riêng biệt dành cho họ. Vì vậy, đối với nam giới, vị trí tốt nhất trong lễ nguyện Salah tại Masjid là vị trí đầu tiên vì nó xa phụ nữ nhất; còn vị trí tốt nhất dành cho phụ nữ trong lễ nguyện Salah tập thể là hàng cuối cùng vì nó xa nam giới nhất.

Hadith 1071: Ông Abu Sa’eed Al-Khudri thuật lại rằng khi Thiên Sứ của Allah (ﷺ) thấy các vị Sahabah của Người đứng ở các hàng phía sau, Người nói với họ: “Các ngươi hãy tiến lên phía trước và hãy ở gần Ta và chừa chỗ những người đến sau. Nếu một nhóm ngươi cứ tiếp tục ở phía sau thì Allah sẽ để họ tụt ở đằng sau (trong công đức và ân phước).” (Muslim)

* Bài học từ Hadith

-Hadith này cho chúng ta biết rằng Thiên Sứ của Allah không thích những ai đứngở các hàng phía sau trong lễ nguyện Salah tập thể và Người khuyến khích mọi người tìm một vị trí ở hàng phía trước. Mục đích để họ có thể quan sát kỹ cách Người thực hiện lễ nguyện Salah và bắt chước Người, trong khi những người ở hàng sau có thể bắt chước những người ở phía trước họ. Lời dạy của Người cũng có thể áp dụng cho những vấn đề khác ngoài Salah. Người ta không nên tụt hậu trong việc tiếp thu kiến thức và thực hành cũng như trong các vấn đề công đức bởi vì những người tụt hậu trong những vấn đề đó cũng bị Allah đẩy lùi, trong khi những người nỗ lực hết mình để đạt được công đức và được Ngài giúp đỡ làm cho con đường của họ thuận tiện.

Hadith 1072: Ông Mas’ud thuật lại: Thiên Sứ của Allah (ﷺ) tưng vỗ nhẹ vào vai tôi lúc chúng tôi đang đứng trong hàng tại buổi lễ nguyện Salah tập thể và nói: “Các ngươi hãy so hàng cho thẳng, chớ đứng chênh lệch nhau để rồi trái tim của các ngươi sẽ mâu thuân với nhau. Hãy để những người trưởng thành và hiểu biết trong số các ngươi đứng sau Ta, và sau đó là những người kém hiểu biết và nhỏ tuổi hơn, sau đó là những người kém hiểu biết và nhỏ tuổi hơn.” (Muslim)

* Bài học từ Hadith

- "Chớ đứng chênh lệch nhau" ở đây có nghĩa là họ nên đứng vai ngang vai, mắt cá chân ngang mắt cá chân. Lý do là sự chênh lệch sẽ ảnh hưởng đến niềm tin và sẽ tạo ra sự bất hòa. Vì vậy, chúng ta học được từ Hadith này rằng Imam nên nhấn mạnh với những người theo sau tầm quan trọng của việc so hàng cho thẳng; và nếu lời khuyên của anh ta không thành công, anh ta nên đích thân đến gặp họ và sắp xếp các hàng của họ theo thứ tự. Chúng ta cũng học được từ Hadith này rằng những người đàn ông được biết đến với sự khôn ngoan, kiến thức và lòng mộ đạo nên đứng ở hàng đầu tiên và sau đó những người kém hơn về những đức tính này, cứ như vậy các hàng sau đó.

Hadith 1073: Ông Anas thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (ﷺ): “Các ngươi hãy chỉnh đốn hàng cho thẳng, bởi quả thật việc đừng thành hàng ngay ngắn là một trong những điều làm hoàn thiện lễ nguyện Salah.” (Albukhari, Muslim)

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích người Muslim chỉnh đốn hàng cho thẳng và ngay ngắn.

- Việc chỉnh đốn hàng trong lễ nguyện Salah tập thể là một trong những điều hoàn chỉnh lễ nguyện Salah.

Hadith 1074: Ông Anas thuật lại: Khi Iqamah cho lễ nguyện Salah được hô gọi, Thiên Sứ của Allah (ﷺ) quay mặt về phía chúng tôi và nói: “Các ngươi hãy so hàng cho thẳng và đứng sát nhau, bởi vì Ta có thể nhìn thấy các ngươi từ phía sau lưng của Ta.” (Albukhari)

* Bài học từ Hadith

- Hadith này đề cập đến một phép lạ của Thiên Sứ của Allah, đó là Người có thể nhìn thấy mọi người đứng ở hàng sau khi đang dẫn Salah tập thể. Nhưng điều đó không có nghĩa là Người luôn có khả năng làm như vậy. Đây là một phép lạ xảy ra với Ý chí của Allah vào thời điểm Thiên Sứ của Allah đang dẫn dắt Salah tập thể. Nó phải được sinh ra trong tâm trí rằng một phép lạ chỉ xảy ra với Ý chí của Allah. Nó hoàn toàn không nằm trong quyền năng của Thiên Sứ.

- Điểm thứ hai mà chúng ta học được từ Hadith này là việc chỉnh đốn các hàng ngay ngăn và thẳng hàng, về mặt thực tế, có nghĩa là những người đứng lễ nguyện Salah tập thể phải đứng gần nhau đến mức vai và chân của họ chạm vào nhau. Thiên Sứ của Allah đã sử dụng từ "Tarassu" để mô tả có nghĩa là họ phải đứng như một bức tường gạch, mỗi đơn vị đều chạm với nhau. Đây là ý nghĩa mà các vị Sahabah hiểu và thực hành theo. Nhiều người Muslim ngày nay không đứng vai ngang vai, gót chân ngang gót chân trong lễ nguyện Salah tập thể. Một số người không thích thực hành việc làm này. Cầu xin Allah ban sự hướng dẫn cho người Muslim để họ có thể noi theo Sunnah của Thiên Sứ.

Hadith 1075: Ông An-Nu’man bin Bashir thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah (ﷺ) nói: “Hoặc là các ngươi hãy đứng cho thẳng hàng hoặc là Allah sẽ làm cho các ngươi bất hòa với nhau.” (Albukhari, Muslim)

Con trong lời dẫn của Muslim là: An-Nu'man bin bashir thuật lại: Thiên Sứ của Allah đã hướng dẫn chúng tôi giữ các hàng thẳng như mũi tên. Người tiếp tục nhấn mạnh điều này cho đến khi Người nhận ra rằng chúng tôi đã học được điều đó từ Người (nhận ra tầm quan trọng của nó). Một ngày nọ, Người bước vào Masjid và đứng. Người vừa định Takbir thì Người nhìn thấy một người đàn ông đứng để phần ngực nhô ra hàng, thế là Người nói: "Hỡi những nô lệ của Allah, hoặc là các ngươi hãy đứng cho thẳng hàng hoặc là Allah sẽ làm cho các ngươi bất hòa với nhau."

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy Thiên Sứ của Allah thực sự rất quan tâm đến việc chỉnh đốn hàng trước khi lễ nguyện Salah tập thể. Và người Muslim khi tham gia lễ nguyện Salah tập thể phải tự giác so hàng cho thẳng bằng cách đứng sát nhau, vai ngang vai, gót chân ngang gót chân. Và đó là một trong những điều hoàn chỉnh lễ nguyện Salah.

Hadith 1076: Ông Al-Bara’ bin Azib thuật lại: Thiên Sứ của Allah (ﷺ) thường đi qua lại giữa các hàng, dùng tay chạm ngực và vai (để kiểm tra các hàng có thẳng chưa) và Người nói: “Các ngươi chớ lệch khỏi hàng, nếu không, trái tim của các ngươi sẽ không thuận với nhau.” Và Người cũng nói: “Quả thật Allah và các Thiên Thần của Ngài Salawat cho các hàng đầu tiên.” (Abu Dawood ghi lại với đường dẫn tốt).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy, theo Sunnah, Imam nên quan tâm chỉnh đốn hàng trước khi bắt đầu lễ nguyện Salah.

- Ân phúc nhất là các hàng đầu, tốt nhất là hàng đầu tiên, kế đến là hàng thứ hai, rồi đến hàng thứ ba, cứ như thế cho đến hàng trước hàng cuối cùng.

- Salawat của Allah cho đám bề tôi của Ngài là sự thương xót của Ngài dành cho họ và Salawat của các Thiên Thần là họ cầu xin tha thứ và cầu nguyện.

Hadith 1077: Ông Ibnu Umar thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (ﷺ) nói:

«أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ - لَمْ يَقُلْ عِيسَى بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ - وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ» رواه أبو داود بإسناد صحيح.

“Các ngươi hãy chỉnh đốn hàng, hãy đứng vai ngang vai, không để khoảng trống, hãy dễ chịu với anh em của các ngươi, chớ để khoảng trống cho Shaytan. Ai nối hàng, Allah sẽ nối y (với lòng thương xót của Ngài), ai ngắt hàng, Allah sẽ ngắt y (khỏi lòng thương xót của Ngài).” (Abu Dawood)

* Bài học từ Hadith

- Hadith này cũng cho chúng ta biết việc chỉnh đốn hàng trong lễ nguyện Salah tập thể. Ở đây cụm từ " hãy dễ chịu với anh em của các ngươi" có nghĩa là phải hợp tác với người cố gắng sắp xếp các hàng theo thứ tự, và thay vì cảm thấy khó chịu với hành động của người đó, một người nên vui vẻ sắp xếp các hàng đúng theo hướng dẫn của anh ta.

- Hadith này nói với chúng ta rằng việc để lại các khoảng trống trong các hàng giống như để lại khoảng trống cho Satan xâm nhập vào chúng. Nối hàng có nghĩa là làm cho không còn khoảng cách giữa hai người đứng trong một hàng. Tương tự, không nên bắt đầu hàng thứ hai khi chưa hoàn thành hàng đầu tiên. Ngắthàng có nghĩa là tạokhoảng trống giữa hai người đứng trong một hàng hoặc bắt đầu hàng thứ hai mà không hoàn thành hàng đầu tiên.

- “Ai nối hàng, Allah sẽ nối y (với lòng thương xót của Ngài), ai ngắt hàng, Allah sẽ ngắt y (khỏi lòng thương xót của Ngài).” Đây là lời cầu nguyện điều tốt của Thiên Sứ cho người cố gắng lắp khoảng trống của hàng và điều xấu cho người tạo ra khoảng trống của hàng.

Hadith 1078: Ông Anas thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (ﷺ) nói:

«رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ»

“Hãy đứng sát nhau trong hàng, người này sát người kia, hãy để cổ của các ngươi thẳng hàng. Thề bởi Đấng mà linh hồn Ta nằm trong tay Ngài, Ta thấy Shaytan đi vào khoảng trống của hàng giống như Al-Hazdaf (một loại dê đen nhỏ của xứ Yemen).” (Abu Dawood).

* Bài học từ Hadith

- Hadith nhấn mạnh rằng các hàng được tạo cho Salah không chỉ được tích hợp như một bức tường vững chắc mà còn phải gần nhau theo chiều dọc. Điều này có nghĩa là không nên có nhiều khoảng trống giữa hai hàng. Không gian tối đa được phép cho nó là ba khuỷu tay. Không gian vượt quá mức này là không được chấp thuận và làm mất đi giá trị của lễ nguyệnSalah tập thể. Công thức này không áp dụng cho các hàng nữ vì khoảng cách giữa các hàng nam và nữ càng lớn thì càng tốt.

Hadith 1079: Ông Anas thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (ﷺ) nói:

«أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ»

“Hãy hoàn tất (làm đầy) hàng trên rồi đến hàng dưới, và nếu có bất kỳ sự thiếu hụt nào (không đầy đủ), nó phải ở hàng cuối cùng.” (Abu Dawood).

* Bài học từ Hadith

Hadith này nói với chúng ta rằng việc hoàn thành các hàng trong trình tự của chúng là điều cần thiết, tức là, trước hết hàng đầu tiên phải được hoàn thành, sau đó là hàng thứ hai, rồi đến hàng thứ ba, cứ như vậy. Và hàng không đầy đủ sẽ là hàng cuối cùng.

Hadith 1080: Bà ‘A-ishah thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (ﷺ) nói:

«إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ»

“Quả thật, Allah và các Thiên Thần của Ngài Salawat cho những người ở bên phải của các hàng.” (Abu Dawood).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy việc đứng bên phải của Imam là tốt hơn. Điều này có nghĩa là một người khi vào Masjid, thấy người ta đứng ở phần chính giữa sau Imam và hai bên vẫn còn chỗ trống, người đó được khuyến khích làm đầy hàng tứ phía bên phải của Imam.

Hadith 1081: Ông Al-Bara’ nói: Khi chúng tôi lễ nguyện Salah phía sau Thiên Sứ của Allah, chúng tôi thích là những người đứng bên phải của Người vì Người quay mắt về phía chúng tôi theo hướng bên phải. Và tôi thường nghe Người nói:

«رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ - أَوْ تَجْمَعُ - عِبَادَكَ»

“Lạy Thượng Đế, xin Ngài cứu bề tôi khỏi sự trừng phạt của Ngài vào Ngày mà đám bề tôi của Ngài được phục sinh – hoặc được  triệu tập.” (Muslim)

* Bài học từ Hadith

- Khuyến khích Imam quay mặt về phía những người Ma’mum (những người lễ nguyện Salah phía sau Imam) sau khi cho Salam theo hướng bên phải.

- Hadith cho thấy rằng không vấn đề gì khi Du’a mà người ở gần có thể nghe thấy.

Hadith 1082: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (ﷺ) nói:

«وَسِّطُوا الْإِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ»

“Hãy để Imam đứng ở vị trí chính giữa (để mà những người lễ nguyện theo sau có thể đứng bên phải và bên trái của y) và hãy làm kín các khoảng trống.” (Abu Dawood).

* Bài học từ Hadith

- Khuyến khích Imam đứng ở phần chính giữa so với các hàng phía dưới. 

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Nếu Anh Chị thấy bài viết này hữu ích, vui lòng chia sẽ đến bạn bè và gia đình. Việc làm đơn giản nhưng mang lại điều tốt đẹp đến mọi người. Jazakallahu khayran!
» HỖ TRỢ DUY TRÌ TRANG WEB VÀ PHÁT TRIỂN