Một tín đồ Muslim muốn được sự cứu rỗi nơi Allah thì phải hoàn toàn vâng lời và phục tùng Ngài. Nhưng làm sao một người có thể biết mình đã hoàn toàn phục tùng và vâng lời Allah?

» Video: 4 dấu hiệu một người hoàn toàn phục tùng Allah

Lời tụng niệm khi ra khỏi nhà

Lời tụng niệm khi ra khỏi nhà

Nabi nói: “Ai ra khỏi nhà và nói:

بِسْـمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَـى اللهِ، وَلَا حَـوْلَ وَلَا قُـوَّةَ إِلَّا بِاللهِ  

 “Bis mil lah, ta wak kal tu a’ lol loh, wa laa haw la, wa la qu wa ta il la bil lah”

sẽ có lời bảo: “Anh đã được bảo vệ, đã được hướng dẫn và Shayton không đến gần anh được.” Lúc đấy Shayton nói với nhau: “Làm sao anh hại được đối với người đã được hướng dẫn và được bảo vệ.”” Hadith do Abu Dawood và Al-Tirmizhi ghi.

 Ý nghĩa: {Nhân danh Allah, bề tôi xin phó thác cho Ngài, không có sự chuyển động nào chuyển động và cũng không có quyền lực nào phát huy ngoại trừ Allah muốn.}

اللَّهُـمَّ إِنِّـي أَعُـوذُ بِكَ أَنْ أَضِـلَّ أَوْ أُضَـلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِـمَ أَوْ أُظْلَـمَ أَوْ أَجْهَـلَ أَوْ يُجْهَـلَ عَلَـيَّ  

“Ol lo hum ma in ni a u’ zu bi ka an a dhil, aw u dhol, aw a zil, aw u zal, aw oz lim, aw uz lam, aw aj hal, aw yuj ha la a’ lai ya.”

Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi, Al-Nasaa-i và Ibnu Majaah ghi.

Ý nghĩa: {Lạy Allah, Bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi lầm lạc hoặc bị làm cho lầm lạc hoặc làm sai hoặc bị hướng dẫn sai hoặc làm điều bất công hoặc bị ép buộc làm điều bất công hoặc làm điều ngu muội hoặc bị hướng dẫn làm điều ngu đần.} « Trở về Trang Du-a

Lời cầu xin khi ra khỏi nhà

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB