Một tín đồ Muslim muốn được sự cứu rỗi nơi Allah thì phải hoàn toàn vâng lời và phục tùng Ngài. Nhưng làm sao một người có thể biết mình đã hoàn toàn phục tùng và vâng lời Allah?

» Video: 4 dấu hiệu một người hoàn toàn phục tùng Allah

Lời cầu xin khi đi đến Masjid, khi vào Masjid và khi đi ra Masjid

Lời cầu xin khi đi đến Masjid

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، وَعَظِّمْ لِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا، وَاجْعَلْنِي نُورًا. اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي عَصَبِي نُورًا، وَفِي لَحْمِي نُورًا، وَفِي دَمِي نُورًا، وَفِي شَعْرِي نُورًا، وَفِي بَشَرِي نُورًا  

Ol lo hum maj a’l ni fi qol bi nu ro, wa fi li saa ni nu ro, wa fi sam i’ nu ro, wa fi ba so ri nu ro, wa min faw qi nu ro, wa min tah ti nu ro, wa a’n ya mi ni nu ro, wa a’n shi maa li nu ro, wa min a maa mi nu ro, wa min khol fi nu ro, waj a’l fi naf si nu ro, wa a’ zim li nu ro, wa a’z zim li nu ro, waj a’l li nu ro, waj a’l ni nu ro. Ol lo hum ma a’ ti ni nu ro, waj a’l fi a’ so bi nu ro, wa fi lah mi nu ro, wa fi da mi nu ro, wa fi sha’ ri nu ro, wa fi ba sha ri nu ro.Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi.

Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin Ngài ban ánh sáng cho con tim, cho lưỡi, cho lổ tai, cho mắt của bề tôi. Xin hãy ban ánh sáng trùm lấy bề tôi từ phía trên, ở bên dưới, ở bên phải, ở bên trái, ở phía trước và ở phía sau bề tôi. Xin ban ánh sáng vào trong cơ thể, trong tinh thần, trong thịt, trong máu, trong tóc và trong con người của bề tôi.}

{اللَّهُـمَّ اجْعَلْ لِـي نُورًا فِـي قَبْـرِي ... وَنُورًا فِـي عِظَامِـي}  

Ol lo hum maj a’l li nu ron fi qob ri ... wa nu ron fi i’ zo mi.

Ý nghĩa: {Lạy Allah, hãy thắp sáng ngôi mộ của bề tôi ... cả trong xương của bề tôi.}

{وَزِدْنِـي نُـورًا، وَزِدْنِـي نُـورًا، وَزِدْنِـي نُـورًا}  

“Wa zid ni nu ro, wa zid ni nu ro, wa zid ni nu ro.” Hadith do Al-Bukhari ghi.

Ý nghĩa: {Cầu xin Ngài, tăng thêm ánh sáng cho bề tôi.}

{وَهَـبْ لِـي نُـورًا عَـلَى نُـورٍ}  

“Wa hab li nu ro a’ la nur.” Hadith được trích trong quyển Fat-hul Baari của Ibnu Hajar.

 Ý nghĩa: {Cầu xin Ngài, ban cho bề tôi ánh sáng đẹp nhất.}


Lời cầu xin khi vào Masjid

بِسْـمِ اللهِ، وَالصَّـلَاةُ وَالسَّـلَامُ عَلَـى رَسُـولِ اللهِ  

“Bis mil lah, wos so laa tu, was sa laa mu a’ la ro su lil lah.” Hadith do Abu Dawood và Al-Nasaa-i ghi.

Ý nghĩa: {Nhân danh Allah, cầu xin Allah ban hồng ân và sự bình an cho Thiên Sứ của Ngài.}


{اللَّهُـمَّ افْتَـحْ لِـي أَبْوَابَ رَحْـمَتِكَ}  

“Ol lo hum maf tah li ab waa ba roh ma tik.” Hadith do Muslim ghi.

Ý nghĩa: {Lạy Allah, cầu xin Ngài hãy mở các cánh cửa khoan dung độ lượng của Ngài cho bề tôi.}


{أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}  

“A u’ zu bil la hil a’ zim, wa bi waj hi hil ka rim, wa sul to ni hil qo dim, mi nash shay to nir ra jim.” 

Thiên sứ nói: “Khi cầu xin như thế Shayton sẽ nói: “Y đã được bảo vệ tránh khỏi mình trong ngày hôm nay.”” Hadith do Abu Dawood ghi.


Lời cầu xin khi ra Masjid

{بِسْـمِ اللهِ، وَالصَّـلَاةُ وَالسَّـلَامُ عَلَـى رَسُـولِ اللهِ، اللَّهُـمَّ إِنِّـي أَسْـأَلُكَ مِـنْ فَضْـلِكَ، اللَّهُـمَّ اعْصِمْنِـي مِـنَ الشَّـيْطَانِ الرَّجِيمِ}  

“Bis mil lah, wos so laa tu, was sa laa mu a’ la ro su lil lah. Ol lo hum ma in ni as a lu ka min fodh lik. Ol lo hum ma’ sim ni mi nash shay to nir ro jim.” Hadith do Muslim, Abu Dawood và Ibnu Majaah ghi.

Ý nghĩa: {Nhân danh Allah, cầu xin Allah ban hồng ân và sự bình an cho Thiên Sứ của Ngài, bề tôi cầu xin sự ưu đãi nơi Ngài, và cầu xin Ngài che chở bảo vệ bề tôi tránh khỏi sự cám dỗ của loài Shayton đáng bị nguyền rủa.}« Trở về Trang Du-a

Lời cầu xin khi đi Masjid

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB