Một tín đồ Muslim muốn được sự cứu rỗi nơi Allah thì phải hoàn toàn vâng lời và phục tùng Ngài. Nhưng làm sao một người có thể biết mình đã hoàn toàn phục tùng và vâng lời Allah?

» Video: 4 dấu hiệu một người hoàn toàn phục tùng Allah

Lời cầu xin Is-tif-taah

Is-tif-taah là lời cầu xin trong lúc dâng lễ Salah sau khi nói Allahu Akbar lần đầu tiên.


اللَّهُـمَّ بَاعِـدْ بَيْنِـي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَـا بَاعَـدْتَ بَيْنَ الْمَشْـرِقِ وَالْمَغْـرِبِ اللَّهُـمَّ نَقِّنِـي مِـنْ خَطَايَايَ، كَمَـا يُنَقَّـى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِـنَ الدَّنَسِ. اللَّهُـمَّ اغْسِـلْنِي مِـنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَـاءِ وَالْبَرَدِ  

“Ol lo hum ma baa i’d bai ni wa bai na kho to yaa ya, ka maa baa a’d ta bai nal mash ri qi wal magh rib. Ol lo hum ma naq qi ni min kho to yaa ya, ka ma yu naq qoth thaw bul ab ya dhu mi nad da nas. Ol lo hum magh sil ni mi kho to yaa ya bith thal ji wa maa i wal ba rad.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi.

Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin Ngài hãy kéo xa bề tôi và tội lỗi giống như Ngài đã kéo xa hai hướng đông và tây. Hãy tẩy sạch tội lỗi cho bề tôi giống như tẩy chất dơ ra khỏi áo trắng và hãy tẩy rửa bề tôi được sạch tội lỗi (như được tắm sạch) bằng nước tinh khiết.}


{سُـبْحَانَكَ اللَّهُـمَّ وَبِحَمْـدِكَ، وَتَبَـارَكَ اسْـمُكَ، وَتَعَالَـى جَـدُّكَ وَلَا إِلَـٰهَ غَيْـرُكَ} 

“Sub haa na kol lo hum ma wa bi ham dik, wa ta baa ra kas muk, wa ta a’ la jad duk, wa laa i laa ha ghoi ruk.” Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi, Nasa-y và Ibnu Majaah ghi.

Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah và bằng lời ca ngợi Ngài mà ca tụng tán dương, may mắn thay Đại Danh của Ngài, tối cao thay uy quyền của Ngài và không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ Ngài.} 


وَجَّهْتُ وَجْهِـيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّـمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفاً، وَمَـا أَنَا مِنَ الْمُشْـرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَـرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِـي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَـنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَـنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَـيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَـيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَـعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّـرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَـارَكْتَ وَتَعَـالَيْتَ، أَسْـتَغْفِرُكَ وَأَتُـوبُ إِلَيْكَ  

“Waj jah tu waj hi lil la zi fa to ros sa maa waa ti wal ar dho ha ni fa, wa maa a na mi nal mush ri kin, in na so la ti, wa nu su ki, wa mah yaa ya, wa ma maa ti lil la hi rab bil a’ laa la min, laa sha ri ka lah, wa bi zaa li ka u mir tu wa a na mi nal mus li min. Ol lo hum ma an tal ma lik, laa i laa ha il la an ta, an ta rab bi, wa a na a’b duk, zo lam tu naf si, wa’ ta raf tu bi zam bi, fagh fir li zu nu bi ja mi a’, in na hu laa yagh fi ruz zu nu ba il la an ta, wah di ni li ah sa nil akh laaq, laa ya di li ah sa ni haa il laa an ta, wos rif a’n ni sai yi a haa, laa yos rif a’n ni sai yi a’ haa il laa an ta, bab bai ka wa sa’ dai ka, wal khoi ru kul lu hu fi ya dai ka, wash shar ru lai sa i lai ka, ta baa rak ta wa ta a’ laa lai ta, as tagh fi ru ka, wa a tu bu i lai ka.” Hadith do Muslim ghi.

Ý nghĩa: {Bề tôi đã hướng mặt về Đấng đã tạo các tầng trời và đất thật vững trải và bề tôi không phải là người thờ đa thần. Quả thực, lễ Salah, vật tế và mạng sống lẫn cái chết của bề tôi thuộc về Allah Đấng Chúa Tể của vũ trụ mà không có cộng tác, vì lẽ đó bề tôi nhận được lệnh phải thành tâm tôn thờ và bề tôi thuộc nhóm người Muslim. Lạy Allah, Ngài là Chúa Tể mà không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ Ngài, Ngài là Thượng Đế của bề tôi và bề tôi là nô lệ của Ngài. Bề tôi đã phạm sai lầm và tội lỗi, cầu xin Ngài dung thứ tất cả tội lỗi cho bề tôi. Quả thực, không ai có khả năng dung thứ tội đó ngoại trừ Ngài. Cầu xin hãy ban cho bề tôi có được đức tính tốt đẹp nhất, không ai có khả năng ban cho thứ đó ngoại trừ Ngài. Và xin bảo vệ bề tôi tránh mọi điều xấu bởi vì không ai có khả năng đó ngoài Ngài. Vâng, bề tôi nghe lời Ngài, tuân lệnh Ngài, tất cả điều tốt xuất phát từ đôi tay Ngài và mọi điều xấu không được dâng hiến cho Ngài. Bề tôi là do Ngài tạo hóa và thuộc về Ngài, Ngài là Đấng Tối Cao đã ban mọi điều may mắn, cầu xin Ngài dung thứ tội lỗi cho bề tôi và bề tôi quay trở về sám hối với Ngài.}


اللَّهُـمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ، وَمِيـكَائِيلَ، وَإِسْـرَافِيلَ، فَـاطِرَ السَّـمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَـالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّـهَادَةِ، أَنْتَ تَحْـكُمُ بَيْنَ عِبَـادِكَ فِيمَـا كَانُوا فِيهِ يَخْـتَلِفُـونَ، اهْـدِنِـي لِمَـا اخْـتُلِفَ فِيـهِ مِـنَ الْحَـقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْـدِي مَـنْ تَشَـاءُ إِلَـى صِـرَاطٍ مُسْـتَقِيـمٍ

Ol lo hum ma rab ba jib ro il, wa mi kaa il, wa is ro fil, faa ti ros sa maa waa ti wal ardh, a’ li mal ghoi bi wash sha haa dah, an ta tah ku mu bai na i’ baa di ka fi maa kaa nu fi hi yakh ta li fun, eh di ni li makh tu li fa fi hi mi nal ha qi bi iz nik, in na ka tah di man ta shaa u i la si ro tim mus ta qim.Hadith do Muslim ghi.

Ý nghĩa: {Lạy Allah, Ngài là Chủ Nhân của Jib-ro-il, Mi-ka-il và Is-ro-fil, Đấng đã tạo ra các tầng trời và đất, Đấng am tường mọi việc vô hình và hữu hình, Ngài là Thẩm Phán phân xử mọi điều tranh cải giữa đám bầy tôi của Ngài. Cầu xin hãy hướng dẫn bề tôi làm đúng nhất trong sự bị tranh cải đó bằng mệnh lệnh của Ngài. Quả thực, Ngài muốn hướng dẫn bất cứ ai tùy thích theo con đường chính đạo.}  


اللهُ أَكْبَـرُ كَبِيراً، اللهُ أَكْبَـرُ كَبِيراً، اللهُ أَكْبَـرُ كَبِيراً، وَالْحَـمْدُ لِلَّهِ كَثِـيرًا، وَالْحَـمْدُ لِلَّهِ كَثِـيرًا، وَالْحَـمْدُ لِلَّهِ كَثِـيرًا، وَسُـبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِـيلاً، وَسُـبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِـيلاً، وَسُـبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِـيلاً، أَعُوذُ بِاللهِ مِـنَ الشَّـيْطَانِ مِـنْ نَفْخِـهِ وَنَفْثِـهِ وَهَمْـزِهِ

“Ol lo hu ak bar ka bi ro, Ol lo hu ak bar ka bi ro, Ol lo hu ak bar ka bi ro, wal ham du lil la hi ka thi ro, wal ham du lil la hi ka thi ro, wal ham du lil la hi ka thi ro, wa sub haa nol lo hi buk ro taw wa a si la, wa sub haa nol lo hi buk ro taw wa a si la, wa sub haa nol lo hi buk ro taw wa a si la, a u’ zu bil la hi mi nash shay to ni min naf khi hi, wa naf thi hi, wa ham zi hi.” Hadith do Muslim, Abu Dawood, Ibnu Majaah và Ahmad ghi.

Ý nghĩa: {Allah vĩ đại nhất, Allah vĩ đại nhất, Allah vĩ đại nhất; tất cả mọi lời ca ngợi tán dương đều là của Ngài, tất cả mọi lời ca ngợi tán dương đều là của Ngài, tất cả mọi lời ca ngợi tán dương đều là của Ngài; vinh quang thay Allah từ sáng đến chiều, vinh quang thay Allah từ sáng đến chiều, vinh quang thay Allah từ sáng đến chiều; cầu xin Allah che chở tránh khỏi sự thổi phù phép và lời xúi giục của Shayton.}

  

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْـدُ أَنْتَ نُورُ السَّـمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَـنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَـمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّـمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَـنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَـمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّـمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَـنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَـمْدُ أَنْتَ مُلْكُ السَّـمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَـنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَـمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّـمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَـمْدُ، أَنْتَ الْحَـقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَـقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَـقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَـقُّ، وَالْجَنَّةُ حَـقٌّ، وَالنَّارُ حَـقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَـقٌّ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَـقٌّ، وَالسَّـاعَةُ حَـقٌّ. اللَّهُمَّ لَكَ أَسْـلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ. فَاغْفِرْ لِـي مَـا قَدَّمْتُ، وَمَـا أَخَّرْتُ، وَمَـا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ إِلَـٰهِـي لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنْتَ

“Ol lo hum ma la kal ham du, an ta nu rus sa maa waa ti wal ardh, wa man fi hin; wa la kal ham du, an ta qoi yi mus sa maa waa ti wal ardh; wa man fi hin, wa la kal ham du, an ta rab bus sa maa waa ti wa ardh, wa man fi hin; wa la kal ham du, an ta mul kus sa maa waa ti wa ardh, wa man fi hin, wa la kal ham du, an ta ma li kus sa maa waa ti wa ardh; wa la kal ham du, an tal haq, wa wa’ du kal haq, wa qaw lu kal haq, wa li qo u kal haq, wal jan na tu haq, wal naa ru haq, wan na bi yu na haq, wa mu ham mad sol lol lo hu a’ lai hi wa sal lam haq, was saa a’ tu haq. Ol lo hum ma la ka as lam tu, wa a’ lai ka ta wak kal tu, wa bi ka ã man tu, wa i lai ka a nab tu, wa bi ka kho sam tu, wa i lai ka haa kam tu. Fagh fir li maa qad dam tu, wa maa akh khar tu, wa maa as rar tu, wa maa a’ lan tu, an tal mu qad dim, wa an tal mu akh khir, laa i laa ha il laa an ta, an ta i laa hi laa i laa ha il laa an ta.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi.

Ý nghĩa: {Lạy Allah, tất cả mọi lời ca ngợi tán dương đều là của Ngài, Ngài là Ánh Sáng của trời, đất và tất cả vạn vật trong chúng. Tất cả mọi lời ca ngợi tán dương đều là của Ngài, Ngài là Đấng dựng lên trời, đất và tất cả vạn vật trong chúng. Tất cả mọi lời ca ngợi tán dương đều là của Ngài, Ngài là Chủ Nhân, là Thượng Đế của trời, đất và tất cả vạn vật trong chúng. Tất cả mọi lời ca ngợi tán dương đều là của Ngài, Ngài cai quản, điều hành trời, đất và tất cả vạn vật trong chúng. Tất cả mọi lời ca ngợi tán dương đều là của Ngài, Ngài là Chúa Tể của trời, đất. Tất cả mọi lời ca ngợi tán dương đều là của Ngài, Ngài luôn hiện hữu; lời hứa của Ngài, lời nói của Ngài và cuộc gặp gỡ Ngài là chắc chắn; thiên đàng, hỏa ngục và các Thiên Sứ là có thực; Muhammad là có thực; ngày tận thế là sự thật. Lạy Allah, vì Ngài bề tôi phủ phục, vì Ngài bề tôi ủy thác, vì Ngài bề tôi tin tưởng, vì Ngài bề tôi sám hối và vì Ngài bề tôi Jihaad và cũng vì Ngài bề tôi phân xử. Cầu xin hãy tha thứ cho bề tôi mọi tội lỗi của quá khứ; mọi tội lỗi của tương lai; mọi tội lỗi thầm kín; mọi tội lỗi đã phơi bày. Ngài là Đấng Khởi Điểm, là Đấng Kết Thúc, Đấng mà không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ Ngài, Ngài là Thượng Đế của bề tôi mà không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ Ngài.}  


« Trở về Trang Du-a

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB