Một tín đồ Muslim muốn được sự cứu rỗi nơi Allah thì phải hoàn toàn vâng lời và phục tùng Ngài. Nhưng làm sao một người có thể biết mình đã hoàn toàn phục tùng và vâng lời Allah?

» Video: 4 dấu hiệu một người hoàn toàn phục tùng Allah

Lời cầu xin Qunut trong lễ Salah Al-Witir

Lời cầu xin Qunut trong lễ Salah Al-Witir.

اللَّهُـمَّ اهْـدِنِي فِيمَـنْ هَدَيْتَ، وَعَـافِنِي فِيـمَنْ عَـافَيْتَ، وَتَوَلَّنِـي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِـي فِيمَـا أَعْطَيْتَ، وَقِنِـي شَرَّ مَـا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِـي وَلَا يُقْضَـى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَـنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِـزُّ مَـنْ عَـادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَـا وَتَعَـالَيْتَ

“Ol lo hum mah di ni fi man ha dai ta, wa a’ fi ni fi man a’ fai ta, wa ta wal la ni fi man ta wal lai ta, wa baa rik li fi maa a’ toi ta, wa qi ni shar ro maa qo dhoi ta,  in na ka taq dhi wa laa yuq dho a’ lai ka, in na hu laa ya zil lu man waa lai ta, wa laa ya i’z zu man a’ dai ta, ta baa rak ta rab ba naa wa ta a’ lai ta.” 

Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi, Al-Nasaa-i và Ibnu Majaah ghi.

Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin Ngài hướng dẫn bề tôi (theo con đường tốt đẹp nhất) như Ngài đã hướng dẫn (các Thiên Sứ và những người đức hạnh), xin hãy ban mành lạnh (cho sức khỏe và tinh thần cũng như về sở thích của bề tôi), xin hãy trông nôm những hành động của bề tôi như Ngài đã trông nôm những người trước (và đừng bao giờ bỏ mặt bề tôi), xin hãy ban phúc cho bề tôi với những gì Ngài đã ban tặng và xin hãy bảo vệ bề tôi tránh mọi điều xấu mà Ngài đã định trước. Quả thực, Ngài là Đấng quyết định tất cả mọi việc mà không có thế lực nào ngăn cản. Và không có đều gì có thể hạ thấp được những ai được Ngài tôn trọng và cũng sẽ không được tôn trọng đối với ai bị Ngài đã sỉ nhục. Lạy Thượng Đế của bầy tôi, Ngài là Đấng Hồng Phúc, Đấng Tối Cao.}


اللَّهُـمَّ إِنِّـي أَعُـوذُ بِرِضَاكَ مِـنْ سَـخَطِكَ، وَبِمُعَـافَاتِكَ مِـنْ عُقُـوبَتِكَ، وَأَعُـوذُ بِكَ مِنْـكَ لَا أُحْصِـي ثَنَـاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَـا أَثْنَيْتَ عَلَـى نَفْسِـكَ

Ol lo hum ma in ni a u’ zu bi ri dho ka min sa kho tik, wa bi mu a’ faa ti ka min u’ qu ba tik, wa a u’ zu bi ka min ka, laa uh si tha naa anh a’ lai ka, an ta ka maa ath nai ta a’ la naf sik.” 

Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi, Al-Nasaa-i và Ibnu Majaah ghi.

Ý nghĩa: {Lạy Allah, bề tôi cầu xin sự hài lòng của Ngài che chở khỏi sự giận dữ của Ngài, cầu xin sự thứ của Ngài tránh khỏi hành phạt của Ngài, xin Ngài đừng bắt tội về những gì bề tôi không có khả năng thực hiện, cho dù bề tôi có ca tụng Ngài thế nào cũng không thể đủ, Ngài là Đấng xứng đáng với những gì mà Ngài đã tự ca ngợi.}


اللَّهُـمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَـكَ نُصَلِّـي وَنَسْـجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْـعَـى وَنَحْـفِدُ، نَرْجُو رَحْـمَتَكَ ونَخْشَـى عَذَابَكَ. إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَـقٌ. اللَّهُـمَّ إِنَّا نَسْـتَعِينُكَ وَنَسْـتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِـي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنُؤْمِـنُ بِكَ وَنَخْـضَعُ لَكَ، وَنَخْـلَعُ مَـنْ يَكْـفُرُكَ

“Ol lo hum ma i yaa ka na’ bud, wa la ka nu sol li wa nas jud, wa i lai ka nas a’ wa nah fid, nar ju roh ma ta ka wa nash shaa a’ zaa bak. In na a’ zaa ba ka bil kaa bil kaa fi ri na mul haq. Ol lo hum ma in naa nas ta i’ nu ka wa nas tagh fi ruk, wa nuth ni a’ lai kal khoi ro, wa laa nak fu ruk, wa nu mi nu bi ka wa nakh dho u’ la ka, wa nakh la u’ man yak fu ruk.” 

Hadith do Al-Baihaqi ghi trong quyển Sunan Al-Kubro.

Ý nghĩa: {Lạy Allah, duy chỉ Ngài bầy tôi thờ phụng, duy chỉ Ngài bầy tôi dâng lễ Salah và quỳ lạy. Bầy tôi vội tìm đến Ngài mưu cầu (sinh lợi), hi vọng lòng khoan dung nơi Ngài và sợ hãy hành phạt của Ngài. Quả thực, hành phạt của Ngài chỉ dành cho những kẻ ngoại đạo. Lạy Allah, bầy tôi tìm nơi che chở từ Ngài và cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi, bầy tôi tán dương, ca tụng Ngài bằng những lời nói tốt đẹp và không bao giờ phản nghịch Ngài, bầy tôi tin tưởng nơi Ngài, phục tùng Ngài và từ bỏ những ai phản nghịch Ngài.}


« Trở về Trang Du-a

Người Muslim đưa tay cầu xin Allah

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB