Một tín đồ Muslim muốn được sự cứu rỗi nơi Allah thì phải hoàn toàn vâng lời và phục tùng Ngài. Nhưng làm sao một người có thể biết mình đã hoàn toàn phục tùng và vâng lời Allah?

» Video: 4 dấu hiệu một người hoàn toàn phục tùng Allah

Hadith: Hãy buộc chặt Qur’an này

Ông Abu Musa Al-Ash'ary thuật lại lời Nabi (Sallallahu ‘alaihi wasallam):

تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا 


{Hãy buộc chặt Qur’an này, Ta thề bởi Đấng mà linh hồn của Muhammad nằm trong tay Ngài, Nó (Qur'an) còn dễ vuột hơn việc con lạc đà vuột khỏi chiếc dây buộc của nó.}
Sahih (chính xác) - Do Al-Bukhari và Muslim ghi.
 

Giải thích:

Nabi (Sallallahu ‘alaihi wasallam) ra lệnh buộc chặt Qur'an tức kiên trì trong việc đọc nó để không quên nó sau khi đã ghi nhớ thuộc lòng. Và Người (Sallallahu ‘alaihi wasallam) thề rằng Qur'an có sức mạnh để thoát khỏi lòng ngực của một người hơn là một con lạc đà có thể vuột khỏi chiếc dây buộc của nó, đó là chiêc dây buộc đầu gối chi trước của nó. Nếu một người đã buộc chặt Qur'an (bằng cách ghi nhớ thuộc lòng) thì anh ta hãy giữ lại (bằng cách thường xuyên đọc và ôn nó), còn nếu anh ta không giữ nó lại (bằng cách không đọc và ôn nó thường xuyên) thì nó sẽ ra đi và biến mất.


Những bài học rút từ Hadith:

1.   Nếu người thuộc lòng Kinh Qur'an kiên trì đọc hết lần này đến lần khác, sự ghi nhớ sẽ tiếp tục ở trong lòng, nếu không, nó sẽ ra đi và anh ta sẽ quên nó.

2.   Trong số những lợi ích của việc đọc Kinh Qur'an: được ban thưởng và được thăng cấp vào Ngày Phục Sinh.

Nguồn bài viết: hadeethenc.com

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB