Bài học mà chúng ta rút ra được từ câu chuyện Nabi Yusuf đó là phải kiên nhẫn trong mọi hoàn cảnh, cho dù sự kiên nhẫn đó gây cho chúng ta khó chịu và đau đớn, bởi sự thử thách luôn đi đôi với phần thưởng tốt đẹp.

Câu chuyện Nabi Yusuf »

Thiên Kinh Qur’an và Bản dịch Nội Dung Tiếng Việt

Music player
Sheikh Sa'ud Ash-Shuraim

» VIDEO TOÀN BỘ NỘI DUNG Ý NGHĨA QUR'AN »