Khoa học hiện đại đã khám phá một sự thực đầy thú vị: biên giới giữa hai đại dương, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương tồn tại một "bức chắn" đặc biệt, Bức chắn này không chỉ chia cắt không gian mà còn phân định nhiệt độ, độ mặn và tỷ trọng của nước, tạo nên hai thế giới biển hoàn toàn độc lập.

» Video: Ai đã thông tin điều này cho Thiên Sứ Muhammad?

NGHE THUYẾT GIẢNG

0:00 0:00
  » NGHE THÊM »

  ▷ VIDEO NỔI BẬT

  Bài Mới Nhất »

  Xem tất cả

  Chương 195: Ân phước của Sunnah Ratibah

  Chương 195 : Ân phước của Sunnah Ratibah Hadith 1084: Mẹ của những người có đức tin, bà Ummu Habibah Ramlah con gái ông Abu Sufyan thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah  (ﷺ)  nói: …

  Tải thêm bài đăng
  Không tìm thấy kết quả nào