RAMADAN MUBARAK
Ramadan 2023 (Việt Nam) bắt đầu Từ tối: Thứ Tư, 22 tháng 3

CHUYÊN MỤC

Bài Mới Nhất »

Xem tất cả

Sự thật như thế nào?

Islam công nhận rằng chính Allah là Thượng Đế duy nhất đã tạo hóa ra tất cả vạn vật. Ngài là Đấng Thượng Đế vĩ đại đã tạo hóa ra loài con người, động vật, trời đất, núi non, sông ngòi, biển…

Các Hadith chọn lọc (Phần 2)

Hadith 23: Abu Huroiroh kể: Nabi – Sollollohu ‘alaihi wasallam – được hỏi về điều gì giúp được vào Thiên Đàng nhiều nhất? Người đáp: { Lòng Taqwa (kính sợ Allah) và đạo đức tốt. } (Ib…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào