Một tín đồ Muslim muốn được sự cứu rỗi nơi Allah thì phải hoàn toàn vâng lời và phục tùng Ngài. Nhưng làm sao một người có thể biết mình đã hoàn toàn phục tùng và vâng lời Allah?

» Video: 4 dấu hiệu một người hoàn toàn phục tùng Allah

Đang thiết lập nội dung...


Trang đang thiết lập nội dung

Sẽ có sớm…Insha-Allah.

Liên hệ: [email protected]Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*