Hadith thứ 2: Islam là gì hay Hồi giáo (đạo hồi) là gì?

 Cũng do ông Umar  kể: Trong khi chúng tôi đang ngồi cùng Nabi (saw) bổng có một người đàn ông xuất hiện quần áo trắng tinh, tóc thì đen huyền, không có dấu hiệu nào cho thấy ông ta là khách đi đường và chúng tôi cũng không biết ông ta là ai.


Islam hay còn gọi là hồi giáo, đạo hồi là tôn giáo hòa mỹ, phúc lành


Ông ta đến ngồi đối diện với Nabi mông đặt lên hai bàn chân, hai đầu gối thì chạm vào hai đầu gối Nabi đôi bàn tay thì đặt lên hai đùi rồi nói:

Hỡi Muhammad! Hãy nói cho tôi biết Islam là gì ?

Nabi (saw) đáp:

Anh hài lòng tuyên thệ La i la ha il lol lóh và Muhammad ro su lul loh (tức không có Thượng Đế nào xứng đáng đươc thờ phụng mà chỉ có Allah và Muhammad là Thiên Sứ của Allah), rồi dâng lễ Solah thật chu đáo, xuất Zakat bắt buộc, nhịn chay tháng Romadon và hành hương nếu hội tụ đủ khả năng thì hãy tìm đường đến đấy hành hương.

 Người đàn ông nói: anh nói là sự thật.

Ông Umar kể: chúng tôi lấy làm ngạc nhiên vì ông ta hỏi rồi xác nhận đấy là sự thật.

Người đàn ông nói tiếp: hãy nói cho tôi biết về Iman (đức tin).

 

Nabi (saw) đáp: Là anh tin tưởng nơi Allah, vào các Thiên Thần của Ngài, vào các kinh sách của Ngài, vào các Thiên Sứ của Ngài, vào ngày tận thế và vào định mệnh tốt xấu.

 

Người đàn ông tiếp: hãy nói cho tôi biết về tính Ehsaan.

Nabi (saw) đáp: "Là anh tôn thờ Allah như thể nhìn thấy Ngài còn nếu không nhìn thấy Ngài thì quả thật Ngài luôn nhìn thấy anh.

Người đàn ông tiếp: hãy báo cho tôi biết khi nào sẽ tận thế ?

Nabi (saw) đáp: Tôi không biết, vấn đề đó người hỏi biết rõ hơn tôi.

Người đàn ông tiếp: hãy báo cho tôi biết các dấu hiệu để nhận biết về nó.

Nabi (saw) đáp: "Những nhà thủ lĩnh xuất thân từ những người mẹ là nô lệ, rồi sẽ thấy những người chân không giầy, thân không quần áo, những người nghèo khổ không có gì để ăn, những người chăn cừu tranh nhau xây dựng nhà cửa (ai đẹp hơn, ai cao hơn)."

Umar kể tiếp: rồi người đó ra đi, sau thời gian dài, Nabi (saw) hỏi tôi: "Hỡi Umar anh có biết người hỏi là ai không ?"

Umar đáp: chỉ có Allah và Thiên Sứ của Ngài mới biết.

Nabi (saw) tiếp: "Đấy là Đại Thiên Thần Jibreel đã đến với các anh để dạy các anh về tôn giáo của các anh." Hadith do Muslim ghi lại phần Iman, chương Iman, Islam, Ehsaan và bắt buột tin tưởng vào định mệnh là do Allah Đấng Vinh Quang và Tối Cao quyết định, Hadith số 1 và 8. 

Mới hơn Cũ hơn