38 sự hữu ích của lời tụng niệm

 Sự tụng niệm mang lại rất nhiều điều hữu ích chi tín đồ Muslim1)  Lời tụng niệm làm cho Allah hài lòng.

2) Lời tụng niệm trục xuất và tiêu diệt Shayton.

3) Lời tụng niệm xua tan niềm lo, nổi buồn và làm cho tinh thần vui vẻ và sản khoái.

4) Lời tụng niệm là hào quang của gương mặt, là ánh sáng, là sức mạnh của con tim và cơ thể.

5) Lời tụng niệm mang lại bổng lộc.

6) Lời tụng niệm là kế thừa linh hồn Islam, là trọng tâm của tôn giáo, là niềm hạnh phúc, là sự chiến thắng.

7) Lời tụng niệm làm cho con người trở nên điềm đạm, nhã nhặn, nhân từ, đức độ và được nâng lên cấp bậc Ihsan tức tôn thờ Allah như thể thấy Ngài. Trong khi người lơ là không được như vậy.

8) Lời tụng niệm là sự hướng dẫn trở về với Thượng Đế, làm cho được gần Allah hơn còn sự lơ là làm cho ngày càng xa Thượng Đế. Allah phán trong Hadith Qursy:

{TA kề cận bề tôi của TA khi y tưởng nhớ TA và luôn miệng tụng niệm TA.} Hadith do Ahmad ghi và được SheikhAl-Albani xác thực là Soheeh.

9) Lời tụng niệm làm cho sự nhận thức thêm sáng suốt, tụng niệm càng nhiều thì sự nhận thức càng sáng suốt.

10) Lời tụng niệm làm cho con tim biết kính sợ Allah và tôn sùng Ngài hơn. Ngược lại, kẻ lơ là sẽ không biết sợ vì con tim y đã bị chai cứng.

11) Người tụng niệm được Allah nhớ đến y, Ngài phán:

{Các người hãy tụng niệm TA, TA sẽ nhớ đến các người.} Al-Baqarah: 152 (chương 2).

12) Lời tụng niệm là sự sống của con tim như Sheikh Al-Islam Ibnu Taimiyah nói: “Lời tụng niệm là nhịp đập con tim, giống nước là môi trường sống của cá, cá sẽ ra sao nếu không có nước !!!

13)  Lời tụng niệm làm cho con tim thêm bóng loáng.

14) Lời tụng niệm xóa đi mọi tội lỗi, xóa đi sự ly gián giữa bầy tôi và Thượng Đế.

15) Khi bầy tôi tụng niệm Allah trong lúc thịnh vượng sẽ được Ngài nhớ đến y khi gặp khó khăn.

16) Lời tụng niệm là sự bảo vệ tránh khỏi hỏa ngục.

17) Người tụng niệm được ban cho sự điềm tĩnh, được bao bọc bởi ơn huệ của Allah và được các Thiên Thần vây quanh như Nabi (ﷺ) đã nói:

 “Bất cứ nhóm nào ngồi tưởng niệm Allah đều được các Thiên Thần vây quanh, được bao trùm bởi ân huệ và được ban cho sự điềm tĩnh đồng thời được Allah khoe với các vị (Thiên Thần) xung quanh Ngài.” Hadith do Muslim ghi.

18) Thường xuyên tụng niệm Allah chính là sự bảo vệ đầu môi chót lưỡi tránh khỏi sự đàm tiếu, nói xấu người khác, nói ba hoa, nói dối, nói tục .v.v. Ngược lại, khi quên lời tụng niệm dẫn đến quên Thượng Đế và quên cả bản thân và những điều ích lợi khác, Allah phán:

{Và các ngươi chớ trở thành những kẻ quên lãng đi sự tụng niệm Allah, những kẻ quên lãng Allahchúng đã bị Ngài làm cho quên lãng chính bản thân mình. Chúng quả là đám người hư đốn chuyên làm điều sai.}Al-Hashr: 19 (chương 59).

19) Ngồi tụng niệm tức được ngồi cùng các Thiên Thần, còn ngồi nói chuyện ba hoa là ngồi cùng Shayton.

20) Lời tụng niệm làm cho ngày sau được an lòng, còn sự ngồi tán gẩu làm cho ngày sau bị bất an.

21) Khi tụng niệm ở nơi vắng vẻ và khiếp sợ hành phạt của Allah đến rơi lệ sẽ được Ngài che mát dưới ngai vương vào ngày phán xử còn người lơ là sẽ bị thiêu đốt dưới ánh nắng mặt trời.

22) Allah thưởng cho người tụng niệm trọng hậu hơn người cầu xin.

23) Lời tụng niệm là sự tôn thờ tốt nhất và rất dễ thực hiện dù ở nơi nào hay trong hoàn cảnh nào.

24) Lời tụng niệm là sự gieo trồng trong thiên đàng như Nabi (ﷺ) nói:

 “Ai nói “Sub haa nol lo hil a’ z.i.m, wa bi ham dih” thì y được trồng cho một cây chà là ở thiên đàng.” Hadith do Al-Tirmizhi và Al-Hakim ghi.

25) Bổng lộc và sự ưu đãi được sắp xếp bởi lời tụng niệm trong khi các việc làm khác thì không.

26) Lời tụng niệm đem lại ánh sáng cho y ở trần gian, ở trong mộ và cả ngày sau. Chẳng những thế lời tụng niệm còn theo soi sáng cho y khi qua cầu định mệnh vào ngày xét xử. Vì lẽ đó, Thiên Sứ (ﷺ) đã cầu xin Allah ban cho Người ánh sáng ở mọi phía: từ phía trước, phía sau, bên trên, bên dưới, bên phải, bên trái, trong mắt, trong tai, trong miệng, trong tóc, trong thịt, trong xương, trong máu thậm chí cầu xin biến Người thành ánh sáng, và được bao quanh bởi ánh sáng từ trong ra ngoài. Đặt biệt chính tôn giáo Islam, Kinh Sách và Thiên Sứ của Allah là ánh sáng. Bên cạnh đó Ánh Sáng còn là một trong những đại danh của Ngài và Allah là ánh sáng của các tầng trời và đất.

27) Lời tụng niệm là gốc của mọi điều, là con đường ngây chính dẫn đến Allah. Vì vậy, hãy tẩy rửa sạch sẽ để đến với Ngài rồi sẽ tìm thấy ở nơi Ngài tất cả những gì ao ước. Ai bỏ lỡ cơ hội thì đã bỏ lỡ tất cả.

28) Lời tụng niệm là sự kết hợp và tách rời, là sự kéo lại gần và đẩy xa. Tách rời sự buồn bã, lo âu, đau khổ ra khỏi con người, kể cả Shayton đáng bị nguyền rủa và bè lũ của hắn. Kéo con người gần ngày sau hơn và xem trọng nó trong con tim, đẩy xa trần gian ra khỏi tầm mắt và xem nó rất nhẹ.

29) Lời tụng niệm làm cho con người gan dạ hơn khi Jihaad.

30) Người mà được Allah biệt đãi nhất trong nhóm người có đức tin là người luôn miệng tụng niệm. Vì lẽ đó y được ban cho thiên đàng và được bảo vệ khỏi hỏa ngục.

31) Trong con tim luôn có tính tàn nhẫn và không thể xua đuổi được tính tàn nhẫn trừ phi tụng niệm Allah. Có người đàn ông tâm sự với ông Al-Hasan Al-Bosri: “Hỡi Aba Sa-e’d, con tim tôi rất tàn nhẫn.” Ông đáp: “Anh hãy tiêu diệt nó bằng lời tụng niệm.

32) Người tụng niệm được Allah khen ngợi và được các vị Thiên Thần cầu xin cho sự tha thứ. Ai được Allah khen ngợi và các vị Thiên Thần cầu xin cho sự tha thứ là người chiến thắng, Allah phán:

{Này hỡi những người có đức tin, hãy tụng niệm Allah cho thật nhiều * Và hãy tán dương Ngài vào mỗi sáng và mỗi chiều * Ngài là Đấng luôn khen ngợi các ngươi và các Thiên Thần của Ngài cầu xin cho các người sự tha thứ.} Al-Ahzaab: 41 - 43 (chương 33).

33) Người tụng niệm được Allah khoe với các Thiên Thần như có Hadith do Mua’wiyah kể: Có lần khi Rasul (ﷺ) đến gặp nhóm bạn đang ngồi thì Người hỏi: “Việc gì làm cho các bạn ngồi đây ?” Họ đáp: “Bầy tôi ngồi đây tụng niệm Allah, tạ ơn Ngài đã hướng dẫn bầy tôi vào Islam và biệt đãi bầy tôi ở gần Người.” Thiên Sứ (ﷺ) nói tiếp: “Ta thề bởi Allah chứng giám, các bạn không ngồi đây ngoại trừ việc đó sao ?” Họ đáp: “Bầy tôi thề bởi Allah chứng giám, bầy tôi ngồi đây chỉ vì việc đó.” Nabi (ﷺ) nói:

 “Không phải Ta bảo các bạn thề vì Ta nghi ngờ hay vu oan cho các bạn nói dối nhưng Đại Thiên Thần Jibril báo cho Ta biết Allah đang khoe các bạn với các Thiên Thần.” Hadith do Muslim ghi.

Đấy là lời khoe của Đấng Chúa Tể vũ trụ, điều đó chứng tỏ lời tụng niệm rất cao quí và rất được Allah yêu thích mà những việc làm khác không có được.

34) Người tốt nhất trong thiên hạ là người tụng niệm Allah nhiều nhất. Người nhịn chay tốt nhất là người tụng niệm nhiều nhất, người làm Hajj tốt nhất là người tụng niệm nhiều nhất và tương tự thế trong mọi việc làm.

35) Thường xuyên tụng niệm thay thế được những việc làm Sunnah khác dù việc làm đó bằng thể xác hoặc bằng của cải hoặc bằng của cải và thể xác như hành hương Hajj lần hai. Ông Abu Hurairah  kể: Những người nghèo Muhajirin đến gặp Thiên Sứ (ﷺ) họ nói: Thưa Thiên Sứ của Allah,những người giàu họ sống sung sướng và hưởng thụ. Họ dâng lễ Salah, nhịn chay như bầy tôi nhưng họ lại có tiền đi hành hương Hajj, làm U’mrah và Jihaad. Rasul (ﷺ) đáp:

 “Các bạn có muốn Ta dạy cho một điều nếu như làm sẽ đuổi kịp những ai trước các bạn và bỏ xa thế hệ sau các bạn. Đồng thời không ai vượt qua các bạn được trừ khi ai đó làm như các bạn vậy ?Họ đáp: “Muốn, bầy tôi muốn thưa Thiên Sứ.” Nabi (ﷺ) nói:

 “Hãy nói “Sub haa nol loh, Allahu Akbar, Al ham du lil lah” ba mươi ba lần sau mỗi lần Salah (bắt buộc)Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi.

36) Lời tụng niệm làm việc khó thành dễ và làm giảm đi sự rắc rối.

37)  Lời tụng niệm là nguồn sức mạnh của cơ thể. Khi bà Fatimah con Nabi (ﷺ) xin Cha một người giúp việc Thiên Sứ (ﷺ) bảo:

 “Khi hai con lên giường ngủ hãy nói “Sub haa nol loh”ba mươi ba lần, “Al ham du lil lah”ba mươi balần và “Allahu Akbar” ba mươi bốn lần. Quả thực, việc đó tốt hơn là có được người giúp việc.Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi.

38) Khi tụng niệm nhiều tránh được mầm bệnh Nifaaq (tức đạo đức giả) vì kẻ Munaafiq rất ít tụng niệm Allah. Allah phán:

{Quả thật những tên Munaafiq tìm cách lừa dối Allah nhưng chính Ngài đã đánh lừa mình (rơi vào cạm bẫy của chúng). Mỗi khi chúng đứng dậy để dâng lễ Salah đều với bộ dạng uể oải, chúng chỉ muốn phô trương cho thiên hạ thấy và chúng chỉ tưởng nhớ đến Allah rất ít.}Al-Nisa: 142 (Chương 4).

(Trích từ quyển Al-Wabil Al-Saiyib của Sheikh Ibnu Qaiyim.)

Xem thêm: Hisnul Muslim

  

Mới hơn Cũ hơn