Chương 108: Không ăn trong tư thế ngồi dựa, ngã mình

Không ăn trong tư thế ngồi dựa, ngã mình


Hadith 738: Ông Abu Juhaifah Wahb bin Abdullah thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

“Ta không ăn trong tư thế ngồi tựa mình” (Albukhari).

* Các học giả có một chút khác biệt trong cách hiểu về tư thế ngồi tựa mình mà Thiên Sứ của Allah đã nói trong Hadith. Một số cho rằng ngồi tựa mình là ngồi nghiêng về một bên cho dù bên phải hay bên trái hoặc dựa vào tường. Imam Al-Khattabi cũng hiểu theo nghĩa này nhưng ông nói nó bao hàm cả việc ai đó đặt một tấm nệm và ngồi lên nó một cách thoải mái giống như một người ngồi khoanh chân xếp bằng.

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy phong cách ngồi ăn của Thiên Sứ (saw).

Hadith 739: Ông Anasbin Malik thuật lại: Tôi đã nhìn thấy Thiên Sứ của Allah (saw) ngồi ăn chà là với tư thế mông đặt lên một bàn chân và dựng đứng cẳng chân còn lại. (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith này và Hadith trước đó kêu gọi người tín đồ tránh xa kiểu ngồi ăn uống thể hiện sự tự cao tự đại. Tuy nhiên, các kiểu ngồi có lẽ sẽ khác nhau tùy theo phong tục tập quán của từng nơi, từng thời đại.

- Hadith kêu gọi người tín đồ rèn luyện đức tinh khiêm tốn ngay cả trong phong cách ăn uống để làm theo Sunnah của Thiên Sứ (saw).

Mới hơn Cũ hơn