Chương 28: Che đậy Awrah của người Muslim

 Chương 28: Che đậy Awrah của người Muslim và cấm phơi bày với người khác trừ trường hợp thực sự cần thiết.


Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và những ai trong hàng ngũ những người có đức tin thích phổ biến rộng rãi chuyện xấu thì sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn ở đời này lẫn Đời sau. Quả thật, Allah biết rõ mọi sự việc trong lúc các ngươi không biết.(Chương 24 – Annur, câu 19).

Câu Kinh này được mặc khải xuống cho nhóm người đã nói xấu và vu khống bà A’ishah  làm chuyện Zina nhưng nó là lời cảnh báo sự trừng phạt dành cho tất cả những ai thích phổ biến và phơi bày chuyện xấu của những người có đức tin dù sự việc có thật hay không có thật trong mọi thời đại.Hadith 242: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Không một người bề tôi nào che đậy chuyện xấu của một người bề tôi trên thế gian mà không được Allah che đậy chuyện xấu của y vào Ngày Phán Xét.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith: Hadith cho biết phần thưởng dành cho việc che đậy chuyện xấu của những người Muslim, đó là được Allah che đậy ở Đời Sau có nghĩa là được Allah xóa bỏ tội lỗi.

Hadith 243Ông Abu Huroiroh thuật lại: Tôi đã nghe Thiên sứ của Allah (saw) nói

 “Mỗi tín đồ trong cộng đồng của Ta đều được an toàn khỏi dư luận của người đời trừ những ai công khai phổ biến. Thật sự là điều vô liêm sỉ đối với ai làm một hành động (tội lỗi) nào đó trong đêm rồi đã được Allah che đậy nhưng sáng ra y lại nói với người này người nọ rằng đêm qua tôi đã làm thế này thế này; quả thật, y ngủ trong đêm đã được Thượng Đế của y che đậy tội lỗi của y nhưng khi sáng ra thì y lại phơi bày phần che đậy của Allah đối với y.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith:

- Hadith cho biết rằng những ai công khai và phơi bày việc làm tội lỗi thì tội lỗi đó sẽ trở nên nặng hơn ở nơi Allah (swt) và sẽ làm cho Allah (swt) giận dữ và phẫn nộ.

- Hadith cho thấy rằng người lỡ làm điều tội lỗi phải nên cố gắng che kín chuyện tội lỗi đã làm đồng thời sám hối với Allah để đạt sự che đậy của Allah ở trên đời này và ở cõi Đời Sau.

- Hadith như muốn nói rằng việc công khai làm điều tội lỗi và trái lệnh Allah (swt) là biểu hiện cho thái độ xem thường quy định của Ngài và Thiên sứ của Ngài cũng như hành động khiêu khích sự trừng phạt của Allah.

- Việc công khai hành vi tội lỗi và việc làm trái lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài là một hành động xem thường tôn giáo và bôi nhọ tinh thần đạo đức của Islam.

Hadith 244Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Nếu người nữ nô lệ Zina và đã đủ cơ sở rõ ràng cho hành vi Zina đó thì hãy Tajleed (dùng roi đánh) cô ta nhưng không được làm nhục và xúc phạm cô ta, rồi nếu cô ta lại làm Zina lần hai thì Tajleed cô ta nhưng không được làm nhục và xúc phạm cô ta, rồi nếu cô ta lại làm Zina lần ba thì hãy bán cô ta dù chỉ với giá của một sợi tóc.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith:

- Hadith kêu gọi nên sớm tránh xa những người thường làm điều tội lỗi, những người không ngoan đạo.

- Hadith cho thấy không được bêu xấu người khác dù đó là người làm điều tội lỗi.

Hadith 244Ông Abu Huroiroh thuật lại: Người ta dẫn đến cho Thiên sứ của Allah (saw) một người đàn ông đã uống rượu thì Người bảo hãy đánh y. Thế là trong chúng tôi, có người đánh y bằng tay, có người đánh bằng dép, có người đánh y bằng áo. Rồi khi mọi người rời đi thì một số người nói: Cầu xin Allah ban điều xấu cho ngươi. Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Các ngươi chớ nói như thế, các ngươi đừng giúp Shaytan hãm hại y.” (Albukhari).

* Bài học từ Hadith:

- Hadith là bằng chứng rằng người uống rượu sẽ bị phạt bằng cách bị đánh.

- Sau khi đã thi hành án trừng phạt đối với người uống rượu thì chớ cầu xin Allah (swt) ban điều xấu cho y mà hãy cầu xin cho y điều tốt đẹp. 

Mới hơn Cũ hơn