Đến tháng ramadan 2024
(Ramadan là tháng 9 theo lịch Islam, là tháng hồng phúc, tháng thiêng liêng, là cơ hội vàng mà Allah dành tặng riêng cho cộng đồng Muslim)
    Ngày Giờ Phút Giây

Chương 29: Giúp đỡ những người Muslim làm những việc cần

 Chương 29: Giúp đỡ những người Muslim làm những việc cần


Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và hãy làm điều lành để may ra các ngươi được thành đạt.} (Chương 22 – Al-Hajj, câu 77).

Hadith 244: Ông Ibnu Umar thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Người Muslim là anh em của người Muslim, người này không được bất công hay bỏ mặc người kia. Ai luôn giúp đỡ người anh em của y khi có việc cần thì Allah luôn phù hộ y khi y có việc cần, ai giải nạn cho người Muslim thì Allah sẽ giải nạn cho y ở Ngày Phục Sinh, và ai che đậy điều xấu hổ của người Muslim thì Allah sẽ che đậy tội lỗi của y ở Ngày Phục Sinh.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith:

Hadith cấm những người Muslim có hành vi bất công và xúc phạm lẫn nhau, và người Muslim nên giúp đỡ người anh em đồng đạo của mình và điều đó sẽ được Allah luôn yêu thương và phù hộ. Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Những người có lòng thương xót sẽ được Đấng Độ Lượng thương xót, các ngươi hãy yêu thương những ai trên trái đất thì những ai trên trời sẽ yêu thương các ngươi.” (Tirmizdi).

Hadith 245: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Ai giúp người có đức tin xua tan nỗi lo và tránh khỏi điều khó khăn trên thế gian thì Allah sẽ giải thoát y khỏi điều khó khăn vào Ngày Phục Sinh; ai tạo sự dễ dàng cho người khó khăn bần cùng thì Allah sẽ tạo sự dễ dàng cho y ở trên thế gian và cả Đời Sau; ai che đậy danh dự cho người Muslim thì Allah sẽ che đậy y trên thế gian và ở Đời Sau. Và Allah luôn giúp đỡ người bề tôi nào luôn giúp đỡ người anh em của y. Và tìm kiếm con đường để học hỏi kiến thức thì Allah sẽ tạo sự dễ dàng cho y trên con đường dẫn đến Thiên Đàng. Bất cứ một nhóm người nào tụ tập lại trong một ngôi nhà nào đó của Allah, họ đọc Qur’an, cùng học học hỏi về Qur’an thì Allah sẽ ban xuống cho họ sự bằng an và tâm hồn thư thái, Ngài sẽ bao trùm lấy họ với lòng nhân từ và thương xót, các vị Thiên Thần sẽ bu xung quanh họ để cầu nguyện phúc lành cho họ, và Ngài sẽ nhắc họ với những ai ở nơi Ngài. Và người nào chậm chạp trong việc làm thiện tốt và ngoan đạo thì thân thế cũng như danh giá của y chẳng giúp được gì cho y cho việc tiến nhanh đến Thiên Đàng.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith:

- Hadith kêu gọi các tín đồ Muslim phải nên tỏ bản tính dễ dãi, thoải mái, phóng khoáng trong cư xử cũng như trong mọi công viêc; nhưng không lơ là, sơ sài hay qua loa một cách không suy tính.

- Hadith cho thấy ân phúc của người luôn tạo sự dễ dàng cho người khác.

- Hadith khẳng định ân phúc lớn lao của việc học học kiến thức.

- Hadith kêu gọi các tín đồ Muslim tập hợp đọc xướng Qur’an và cùng nhau học hỏi và trao đổi những bài học giáo lý.

- Hadith kêu gọi các tín đồ Muslim phải yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau.

- Hadith khẳng định việc đến gần nơi Thiên Đàng là qua việc làm thiện tốt và ngoan đạo chứ không bởi thân thế và danh giá vọng tộc của một người.

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
⭒Hãy chia sẽ bài viết đến mọi người⭒♡⭒
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB