Chương 35: Quyền của chồng đối với vợ

 Chương 35: Quyền của chồng đối với vợ


Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Người đàn ông là trụ cột (của gia đình) trên phụ nữ bởi những ân phúc mà Allah đã ban cho họ vượt trội lẫn nhau và phải có trách nhiệm chu cấp cho họ (phụ nữ) từ nguồn tài sản của họ (đàn ông). Do đó, người phụ nữ đức hạnh nên vâng lời chồng và trông nom (nhà cửa) khi người chồng vắng mặt với sự giúp đỡ và trông chừng của Allah.} (Chương 2 – Annisa’, câu 34).

Allah (swt)  bảo đàn ông trên phụ nữ một bậc không có nghĩa là đàn ông tốt hơn phụ nữ mà Ngài muốn khẳng định đàn ông phải có trách nhiệm bảo vệ và che chở cho phụ nữ trong gia đình, người chồng phải có trách nhiệm nuôi dưỡng và chu cấp cho gia đình, và người vợ phải vâng lời chồng. Điều này giống như người chồng là trưởng còn người vợ là phó, cả hai đều có quyền hạn trong gia đình nhưng quyền của người trưởng cao hơn quyền của người phó một bậc.Hadith 280: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw):

 “Nếu người đàn ông gọi người phụ nữ của y lên giường nhưng cô ta từ chối làm y ngủ trong trạng thái buồn giận thì cô ta sẽ bị các Thiên Thần nguyền rủa cho tới sáng.” (Albukhari, Muslim).

Trong lời dẫn riêng của Albukhari:

 “Nếu người phụ nữ ngủ trong tình trạng bỏ mặc người chồng của cô ta thì các Thiên Thần sẽ nguyền rủa cô ta cho tới khi cô ta trở lại với chồng”.

Một lời dẫn khác của Muslim:

 “Thề bởi Đấng mà linh hồn Ta nằm trong tay Ngài rằng bất cứ người đàn ông nào gọi người phụ nữ của y lên giường mà cô ta từ chối thì Đấng ở trên trời sẽ giận dữ với cô ta cho tới khi y hài lòng với cô ta”.

* Bài học từ Hadith:

- Hadith bảo phụ nữ phải có nghĩa vụ đáp lại lời kêu gọi của chồng đến với việc chăn gối nếu người vợ không có bất cứ lý do chính đáng nào để từ chối.

- Hadith cho thấy rằng việc người vợ “cấm vận” chồng vô cớ là hành động khiến bản thân mình rời xa khỏi lòng thương xót của Allah (swt).

- Hadith cho thấy quyền của chồng là được yêu vợ bất cứ khi nào bản thân muốn còn nghĩa vụ của vợ nên chịu chồng trong trường hợp này; có nghĩa là nếu người vợ từ chối nhu cầu “yêu” của chồng thì Islam coi đó là hành động của việc bất tuân Allah (swt).

Hadith 281: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Người phụ nữ không được phép nhịn chay (Sunnah) khi chồng vẫn đang hiện diện bên mình trừ phi người chồng cho phép; và cô ta không được phép cho ai vào nhà trừ phi có phép của chồng.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith:

- Hadith cho biết việc nhịn chay Sunnah là Haram đối với người phụ nữ trừ phi chồng cho phép.

- Hadith cũng cho biết phụ nữ không được phép cho bất cứ ai vào nhà trừ phi có sự đồng ý của chồng.

Hadith 282: Ông Ibnu Umar thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Mỗi người các ngươi đều là người quản lý và trông coi,  mỗi người các ngươi đều có trách nhiệm với việc quản lý và trông coi của mình; vị Imam là người quản lý trông coi và y phải có trách nhiệm với điều mà y quản lý và trông coi; người đàn ông là người quản lý, trông coi gia đình của y và y phải có trách nhiệm với những ai mà y quản lý và trông coi; và người phụ nữ là người quản lý, trông coi trong ngôi nhà của chồng và cô ta phải có trách nhiệm với những gì mà cô ta quản lý và trông coi.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith:

- Hadith muốn nói rằng trong xã hội tất cả mỗi người đều có quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ.

- Hadith cho biết nghĩa vụ của những người vợ là quản lý và đảm đương việc nhà từ việc dạy dỗ và chăm sóc con cái cũng như giữ gìn mọi thứ trong nhà; còn người chồng có nghĩa vụ phải chu cấp nguồn kinh tế cho gia đình, phải gánh vác những việc nặng nhọc; và cả hai vợ chồng là những đối tác hỗ trợ nhau trong cuộc sống gia đình, mỗi người đều có quyền và nghĩa vụ riêng của mình và mái ấm gia đình không thể thiếu sự quản lý của một trong hai.

Hadith 283: Ông Abu Ali Talq bin Ali  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Nếu người đàn ông gọi vợ của y vì nhu cầu của y (về điều mà cô ta có nghĩa vụ phải thực hiện) thì cô ta phải đến với y ngay cả khi cô ta đang ở chỗ nướng bánh mì” (Tirmizdi, Annasa-i; Tirmizdi nói: Hadith tốt và Sahih).

* Bài học từ Hadith:

- Hadith khẳng định quyền của người chồng đối với vợ.

- Hadith cho biết rằng vai trò của người vợ là làm cho người chồng của mình hài lòng trong phạm vị khả năng về những gì mà Allah đã bắt buộc cô ta phải có bổn phận đối với chồng.

Hadith 284: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Nếu Ta (được phép) ra lệnh cho ai đó cúi đầu Sujud một người nào đó thì chắc chắn Ta sẽ ra lệnh cho phụ nữ cúi đầu Sujud chồng của mình bởi những quyền hạn mà Allah đã ban cho người chồng đối với vợ.” (Tirmizdi ghi lại và ông nói Hadith tốt và Sahih).

* Bài học từ Hadith:

- Hadith nhấn mạnh quyền hạn của người chồng đối với vợ cũng như nghĩa vụ vâng lời chồng của người phụ nữ.

- Hadith khẳng định không được phép cúi đầu quỳ lạy bất cứ một ai (vật gì) ngoại trừ một mình Allah (swt).

Hadith 285: Bà Ummu Salamah thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Bất kỳ người phụ nữ nào chết đi mà chồng của cô ta hài lòng về cô ta thì cô ta sẽ vào Thiên Đàng.” (Tirmizdi ghi lại và ông nói: Hadith tốt).

* Bài học từ Hadith:

- Hadith muốn nói rằng bất ký người phụ nữ chết đi trong tình trạng là một người có đức tin và là một người vợ thực hiện đầy đủ bổn phận và nghĩa vụ đối với chồng khiến người chồng hài lòng thì cô ta sẽ vào Thiên Đàng cùng với người thắng lợi.

- Hadith còn mang ý nghĩa rằng Allah (swt) sẽ tha thứ tội lỗi cho người vợ hoặc sẽ hài lòng với cô ta khi cô ta làm cho chồng của mình hài lòng.

 “Nếu người phụ nữ thực hiện đầy đủ năm lễ nguyện Salah của cô ta, nhịn chay đủ tháng nhịn chay của cô ta, giữ tiết hạnh của cô ta và vâng lời chồng thì cô ta sẽ được gọi: hãy vào Thiên Đàng từ bất kỳ cánh cổng nào tùy thích!” (Ahmad).

Hadith 286: Ông Mu’azd bin Jabal  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Phụ nữ chớ làm tổn thương và phiền lòng chồng của cô ta, (bởi mỗi khi cô ta làm vậy) thì người vợ của y thuộc giới tiên nữ Hur-ain (nơi Thiên Đàng) sẽ bảo: ngươi chớ làm tổn thương và phiền lòng chàng ấy, Allah sẽ trừng phạt ngươi, bởi quả thật, chàng ấy chỉ ở với ngươi trong chốc lát nữa thôi rồi chàng ấy sẽ rời xa ngươi để đến với ta.” (Tirmizdi ghi lại và ông nói Hadith tốt).

* Bài học từ Hadith:

- Hadith không cho phép người phụ nữ có những hành vị cũng như lời lẽ, thái độ làm tổn thương và buồn lòng người chồng của mình trong trường hợp vô cớ không chính đáng.

- Hadith kêu gọi vợ chồng ăn ở tử tế với nhau trong sự tôn trọng, yêu thương và nghĩa tình với nhau.

Hadith 287: Ông Usa-mah bin Zaid  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Ta không bỏ lại sau Ta bất kỳ sự thử thách nào mà nó gây hại cho đàn ông hơn phụ nữ.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith:

- Hadith nhấn mạnh rằng sự thử thách nặng nề nhất đối với đàn ông là phụ nữ bởi lẽ phụ nữ là nguyên nhân khiến nhiều người đàn ông làm trái với giáo lý của Allah và rơi vào dòng tội lỗi. Allah I nói:

{Nhân loại thường đam mê những thú vui từ phụ nữ.}  (Chương 3 – Ali-Imran, câu 14). 

Mới hơn Cũ hơn