Chương 50: Sự sợ hãi

 Chương 50: Sự sợ hãi


Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và các hãy chỉ sợ duy nhất một mình TA.}(Chương 2 – Abaqarah, câu 40).

Có nghĩa là các ngươi không được phép sợ ai (vật) khác ngoài TA.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Quả thật, sự túm bắt của Thượng Đế của Ngươi chắc chắn rất dữ dội.}(Chương 85 – Al-Buruj, câu 12).

Đây là lời cảnh báo rằng chớ làm trái lệnh Allah bởi sự trừng phạt của Ngài rất khủng khiếp, hãy sợ sự trừng phạt của Ngài!

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Sự túm bắt của Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) đúng như thế khi Ngài trừng phạt cư dân các thị trấn trong lúc chúng đang làm điều bất công. Quả thật, sự túm bắt của Ngài rất đau đớn và khủng khiếp. Quả thật, trong sự việc đó có một bài học cho ai là người sợ sự trừng phạt ở Đời Sau: đó là một ngày mà nhân loại sẽ được tập trung trở lại; đó là một Ngày mà tất cả đều hiện diện để làm trứng. Và TA chỉ trì quản Ngày đó đến thời hạn ấn định. Khi Ngày đó đến, không một linh hồn nào được lên tiếng trừ phi có phép của Ngài. Trong số họ, có kẻ bị họa và có người được phúc. Bởi thế, đối với những ái bị họa thì sẽ ở trong Hỏa Ngục; họ sẽ than vắn thở dài và tức tưởi trong đó.}(Chương 11 – Hud, câu 102 - 106).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và Allah khuyến cáo các ngươi nên thận trọng về bản thân Ngài}(Chương 3 – Ali Imran, cấu 28).

Allah khuyến cáo chúng ta chớ nghịch lại Ngài để rồi phải gánh chịu hậu quả trước cơn thịnh nộ của Ngài.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Nhưng khi tiếng còi hụ chát chúa xảy đến. Đó là Ngày mà mỗi người sẽ chạy bỏ anh em của mình, bỏ mẹ bỏ cha, bỏ vợ và con cái. Ngày đó, mỗi người quá lo âu cho bản thân mình đến nỗi quên bẵng đi người khác.}(Chương 80 – Abasa, câu 33 – 37).

Allah nhắc nhở chúng ta hãy nghĩ đến các sự kiện trong Ngày hôm đó mà kính sợ Ngài, chớ đừng làm điều Ngài giận dữ bởi rồi đây trong Ngày hôm đó chẳng ai giúp được ai và mọi người đều quay lưng với nhau, ngay cả cha mẹ, con cái, vợ chồng và anh em cũng quay lưng bỏ mặc nhau; vì mỗi người chỉ biết lo sợ cho bản thân mình.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Này hỡi nhân loại! Các ngươi hãy sợ Thượng Đế của các ngươi bởi quả thật cơn chấn động của giờ Tận Thế là một điều vô cùng khủng khiếp và đáng sợ. Đó là ngày mà các ngươi sẽ thấy: mỗi bà mẹ sẽ quên bẵng đứa con đang bú của mình và mỗi người phụ nữ mang thai sẽ trút bỏ gánh nặng của mình (sảy thai) và Ngươi (Muhammad) sẽ thấy thiên thạ như say rượu nhưng thực chất họ không hề say (do uống rượu) mà do sự trừng phạt của Allah sẽ rất khủng khiếp.}(Chương 22 – Al-Hajj, câu 1, 2).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và người nào sợ trình diện trước Thượng Đế của y thì sẽ được ban cho Thiên Đàng.} (Chương 55 – Arrahman, câu 46).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và họ đến hỏi han nhau. Họ nói: “Trước đây (trên thế gian) chúng tôi và gia đình thường lo sợ. Nhưng Allah đã ban ân cho chúng tôi và cứu chúng tôi khỏi hình phạt của Lửa thiêu đốt. Quả thật, trước đây chúng tôi thường cầu nguyện Ngài bởi Ngài là Đấng Nhân Từ, Đấng Khoan Dung.”(Chương 52 – Attur, câu 25 – 28).Hadith 395: Ông Ibnu Mas’ud  thuật lại Thiên sứ của Allah (saw) nói và Người là vị tuyệt đối trung thực:

 “Quả thật, mỗi người các ngươi được hình thành trong bụng mẹ của y bốn mươi ngàydưới dạng hợp tử (tinh trùng và noãn trứng), tiếp đến là cục máu đặc trong khoảng thời gian giống như vậy, tiếp đến là một cục thịt trong thời gian giống như vậy. Sau đó, Allah cử đến một vị Thiên Thầnthổi linh hồn vào y và ghi cho y bốn điều:bổng lộc, tuổi đời, việc làm, và hạnh phúc hay bất hạnh. Do đó, Ta thề bởi Đấng mà không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài rằng ai đó trong các ngươi làm những việc làm của cư dân nơi Thiên Đàngcho tới khi khoảng cách giữa y và Thiên Đàng chỉ còn bẳng khuỷu tay thì bởi sự tiền định nên y lại làm những việc làm của cư dân nơi Hỏa Ngục rồi đi vào trong đó; và quả thật ai đó trong các ngươi làm những việc làm của cư dân nơi Hỏa Ngục cho tới khi khoảng cách giữa y và Hỏa Ngục chỉ còn khoảng bằng khuỷu tay thì bởi sự tiền định nên y lại làm những việc làm của cư dân nơi Thiên Đàng rồi đi vào trong đó.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định sự tiền định cho số phận tốt xấu.

- Hadith kêu gọi người bề vẫn mãi duy trì việc làm ngoan đạo và cho biết kết cuộc của một người là lệ thuộc vào những việc làm cuối cùng.

- Hadith kêu gọi người tín đồ hãy lo sợ cho cái kết của cuộc đời mình và nên thường xuyên cầu xin Allah một cái kết tốt đẹp.

Hadith 396: Ông Ibnu Mas’ud thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Ngày Hôm Đó (Ngày Phục Sinh), Hỏa Ngục được mang đến với bảy mươi ngàn cái khoen cầm, mỗi cái khoen cầm có tới bảy mươi ngàn Thiên Thần lôi kéo.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy sự vĩ đại của Hỏa Ngục và đó là nỗi kinh hoàng và đáng phải lo sợ đối với những ai vô đức tin cũng như những ai làm điều tội lỗi.

Hadith 397: Ông Nu’man bin Basheer thuật lại: Tôi đã nghe Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Quả thật, người có hình phạt nhẹ nhất trong cư dân nơi Hỏa Ngục là người bị mang cho đôi dép từ lửa nhưng sức nóng của nó làm sôi cả bộ não giống như cái nồi đồng đang sôi; và y thấy rằng không ai có hình phạt nặng hơn y cả trong khi y là người có hình phạt nhẹ nhất.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

-Hadith cảnh báo người có đức tin chớ đến gần bất cứ tội lỗi nào vì sẽ không ai có thể chịu nỗi hình phạt nơi Hỏa Ngục dù chỉ là mức hình phạt nhẹ nhất nơi đó.

Hadith 398: Ông Samurah bin Jundab thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Cư dân nơi Hỏa Ngục, có người lửa đốt lên đến mắt cá chân, có người lửa lên đầu gối, có người lửa lên đến đùi, và có người lửa lên đến xương quai xanh.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cảnh báo về sự trừng phạt nơi Hỏa Ngục cho những ai bất tuân Allah và Thiên sứ của Ngài.

- Hadith cho thấy cư dân nơi Hỏa Ngục không phải đều có cùng mức độ hình phạt mà các mức độ của họ khác nhau tùy theo việc làm tội lỗi của họ.

Hadith 399: Ông Ibnu Umar  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Ngày mà nhân loại đứng trình diện trước Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài, trong họ có người nước mồ hôi dâng ngập đến tai.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy sự khắc nghiệt trong Ngày Phục Sinh.

Hadith 400: Ông Anas bin Malik thuật lại: Thiên sứ của Allah (saw) đã thuyết giảng cho chúng tôi nghe một bài thuyết giảng mà tôi chưa từng nghe giống như vậy. Người (saw) nói:

 “Nếu các ngươi biết được điều Ta biết thì chắc chắn các ngươi sẽ cười rất ít và sẽ khóc thật nhiều”.

Thế là các vị Sahabah của Thiên sứ lấy tay che mặt và nghẹn ngào trong tiếng khóc.(Albukhari, Muslim).

Trong một lời dẫn khác: Thiên sứ của Allah (saw) thuyết giảng cho các vị Sahabah của Người, Người nói:

 “Ta được phơi bày cho thấy Thiên Đàng và Hỏa Ngục, Ta không chưa từng thấy điều tốt và điều xấu giống như Ta đã nhìn thấy trong ngay hôm nay. Và nếu các ngươi biết được điều Ta biết thì chắc chắn các ngươi sẽ cười rất ít và sẽ khóc thật nhiều”.

* Bài học từ Hadith

-Hadith khuyến khích người tín đồ khóc vì sợ sự trừng phạt của Allah (swt) và hạn chế việc cười đùa quá nhiều bởi lẽ việc cười đùa quá nhiều là bằng chứng cho thấy sự lơ là, hời hợt với Ngày Sau và là biểu hiện của trái tim chai cứng.

- Hadith cho thấy lòng kính sợ Allah của các vị Sahabah, những người mà trái tim họ lúc nào cũng lo sợ cho Ngày phải trình diện Ngài.

- Hadith khuyến khích che mặt khi khóc.

- Hadith khẳng định rằng Thiên Đàng và Hỏa Ngục là hai tạo vật của Allah và đã được hiện hữu. Hai nơi đó đang tồn tại và đang chờ các cư dân của nó.

Hadith 401: Ông Miqdaar bin Al-Aswad thuật lại: Tôi đã nghe Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Vào Ngày Tận Thế, mặt trời sẽ được mang đến gần nhân loại đến mức nó chỉ cách xa họ khoảng một Meel. Nhân loại trong Ngày hôm đó sẽ bị ngập lụt trong nước mồ hôi của họ tùy theo các việc làm của họ, có người bị ngập đến mắt cá chân, có người bị ngập đến đầu gối, có người bị ngập đến thắt lưng, và có người bị ngập đến tận mũi”.

Và Thiên sứ của Allah lấy tay chỉ vào mũi của Người.

Ông Sulaim bin A’mir, người thuật lại từ ông Al-Miqdaar nói: Thề bởi Allah, tôi không biết rõ ý của Meel là muốn nói khoảng cách xa trên mặt đất (tức là một tầm nhìn của mắt tương đương với 4000 khuỷu tay theo giáo lý) hay là khoảng chừng của một chiếc bút kẻ mắt (tức khoảng cách nhỏ hơn một ngón tay). (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết về bối cảnh khắc nghiệt của Ngày Trình diện trước Allah (swt). Mặt trời trong Ngày hôm đó rất gần, cái nóng gay gắt và khắc nghiệt của mặt trời trong ngày hôm đó sẽ tùy thuộc vào các việc làm thiện tốt của mỗi người.

- Hadith nhắc nhở các tín đồ cố gắng làm nhiều việc thiện tốt và ngoan đạo cũng như tránh xa để chuẩn bị cho Ngày Khắc Nghiệt của Ngày đó.

Hadith 402: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Vào Ngày Phán Xét, nhân loại đổ mồ hôi đến mức mồ hôi của họ ngập tràn xuống đất bảy mươi khuỷu tay và nước mồ hồi dâng ngập lên đến tận tai của họ.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cảnh báo về sự khắc nghiệt của Ngày Trình diện trước Allah.

Hadith 403: Ông Abu Huroiroh thuật lại: Có lần trong lúc chúng tôi đang ngồi cùng Thiên sứ của Allah thì nghe thấy tiếng rơi của một vật, Người nói:

“Các ngươi có biết đây là tiếng gì không?”

Chúng tôi nói: Allah và Thiên sứ của Ngài biết rõ hơn hết!

Người nói:

 “Đây là tiếng của cục đá đã được ném xuống Hỏa Ngục kể từ bảy mươi năm, giờ đây mới rơi xuống đáy của Hỏa Ngục.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy về độ sâu của Hỏa Ngục nhằm muốn cảnh báo các tín đồ Muslim phải lo sợ mà tránh làm điều tội lỗi.

- Hadith cho thấy hồng phúc của các vị Sahabah khi được Allah (swt) cho nghe thấy tiếng rơi đó như một yếu tố để củng cố thêm đức tin Iman của họ.

Hadith 404: Ông Adi bin Hatim thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Vào Ngày Phán Xét, Allah sẽ nói chuyện với mỗi người các ngươi một cách trực tiếp mà không cần bất cứ một sự thông ngôn nào.Y nhìn bên phải thì thấy những việc làm đã được gởi đi trước, và y nhìn bên trái thì thấy những việc làm đã được gởi đi trước, rồi y nhìn phía trước mặt thì thấy Hỏa Ngục đang trực diện. Bởi thế, các ngươi hãy sợ Hỏa Ngục dù chỉ với một quả chà là khô.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

Hadith đã được giảng giải trong chương 13 – Hadith số 139.

Hadith 405: Ông Abu Zdar thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw):

 “Quả thật, Ta thấy điều các ngươi không thấy và Ta nghe điều các ngươi không nghe: trên trời luôn có tiếng rít của sự chi chít và đông nghẹt, và nó phải rít như thế. Quả thật, cứ mỗi không gian bằng bốn ngón tay trên trời lại có một vị Thiên Thần đang đặt trán của mình Sujud Allah. Nếu các ngươi biết được điều Ta biết thì chắc chắn các ngươi sẽ cười rất ít và sẽ khóc thật nhiều, và các ngươi đã không vui vẻ với phụ nữ của các ngươi trên giường mà chắc chắn các ngươi đã đi ra các con đường để cầu xin phúc lành nơi Allah.” (Tirmizdi ghi lại và ông nói Hadith tốt).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết rằng nếu tín đồ Muslim thấy được những gì đang được che giấu khỏi tầm nhìn của họ thì chắc chắn họ sẽ tăng thêm nỗi sợ sự trừng phạt nơi Allah (swt) và tham nhiều hơn nữa ân phúc nơi Ngài, chắc chắn họ sẽ từ bỏ những điều trái lệnh Ngài và cố gắng hết mình để tuân lệnh Ngài.

- Hadith cho thấy sự vĩ đại của Allah (swt) khi mà ở trên trời luôn đông nghẹt các Thiên Thần đang phủ phục Ngài.

- Hadith nhắc nhở người tín đồ luốn hướng về Allah (swt) để sự phúc lành và che chở nơi Ngài.

Hadith 406: Ông Abu Barzah – Nadhlah bin Ubaid Al-Aslami  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Không bước chân nào của người bề tôi được di chuyển vào Ngày Phán Xét cho tới khi y được tra hỏi về: tuổi đời của y, y đã dùng nó như thế nào; kiến thức của y, y đã dùng nó làm gì; tài sản của y, y đã tìm kiếm nó từ đâu và chi dùng nó vào việc gì; và về cơ thể của y, y đã tiêu hao nó cho việc gì?” (Tirmizdi ghi lại và ông nói Hadith tốt và Sahih).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết rằng con người sẽ được tra hỏi tất cả về các ân huệ được Allah (swt) ban cho từ: tuổi đời, kiến thức, tài sản và sức khỏe.

- Hadith khuyến khích người bề tôi nên biết tận dụng cuộc sống trên thế gian vào những sự việc làm hài lòng Allah, phải nên thành tâm trong việc làm ngoan đạo và thiện tốt, phải tìm kiếm bổng lộc từ những con được giáo lý cho phép và phải chi dùng vào những thứ Halal.

- Hadith khuyến khích người bề tôi giữ gìn cơ thể tránh khỏi những điều Haram và tận dụng sức lực vào những việc làm tuân lệnh Allah.

- Hadith kêu gọi người bề tôi học hỏi kiến thức hữu ích nhằm giúp ích cho bản thân và cho mọi người bằng sự thành tâm nơi Ngài.

Hadith 407: Ông Abu Huroiroh thuật lại: Thiên sứ của Allah (saw) đọc câu Kinh:

{Vào Ngày đó(Ngày Phán Xét), nó (trái đất) sẽ nói hết về các thông tin trên lưng nó.}(Chương 99 – Azzilzilah, câu 4).

Sau đó, Người nói:

 “Các ngươi có biết các thông tin trên lưng nó là gì không?”.

Các vị Sahabah nói: Allah và Thiên sứ của Ngài biết rõ hơn hết.

Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Quả thật, nó sẽ làm chứng cho tất cả mỗi người bề tôi nam cũng như nữ về tất cả những gì mà họ đã làm trên lưng của nó. Nó sẽ nói: người này làm thế này vào ngày này. Đó là thông tin trên lưng của nó.” (Tirmizdi ghi lại và ông nói Hadith tốt và Sahih).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi người bề tôi làm điều thiện tốt và ngoan đạo đồng thời tránh xa những điều trái lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài

- Hadith cho thấy quyền năng vô song của Ngài khi Ngài làm cho các tạo vật vô tri vô giác có thể nói chuyện và làm chứng các sự việc.

Hadith 408: Ông Abu Sa’eed Al-Khudri thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 

 “Làm sao Ta có thể cảm thấy an lòng trong khi vị Thiên Thần phụ trách thổi còi (Israfil) đã đặt chiếc còi lên môi và đang đợi lệnh thổi nó”.

Những lời nói đó dường như đã gây sự nặng nề lên các vị Sahabah của Người nên Người đã nói với họ:

 “Các ngươi hãy nói: Hasbunollo-h wa ni’mal wakeel – Một mình Allah đã đủ cho bầy tôi, Ngài là Đấng an bài và sắp đặt tốt nhất.” (Tirmizdi ghi lại và ông nói Hadith tốt).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy ngay cả Thiên sứ của Allah là người được Allah cấm Hỏa Ngục chạm đến Người mà Người vẫn lo sợ cho Ngày Phán Xét.

- Hadith kêu gọi người bề tôi luôn cầu xin Allah phù hộ và che chở và nỗ lực làm điều thiện tốt và ngoan đạo.

- Hadith cho thấy Allah luôn lo lắng cho các cộng đồng tín đồ của Người và Hadith cũng khẳng định Ngày Tận Thế rất gần kề.

Hadith 409: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 Ai sợ bị cướp thì hãy đi lúc đầu hôm để được đến nhà bình an, chẳng phải món hàng của Allah rất quý giá, chẳng phải món hàng của Allah chính là Thiên Đàng?!” (Tirmizdi ghi lại và ông nói: Hadith tốt).

* Giải thích một số nội dung:

Ai sợ bị cướp giữa đường thì hãy đi sớm lúc đầu hôm để khỏi gặp những kẻ cướp bóc. Ý muốn nói hãy tận dụng lúc còn sức khỏe, lúc còn cơ hội để làm điều thiện tốt và ngoan đạo để đạt được phần thưởng nơi Allah trước khi cơ hội không còn nữa cũng như không còn đủ sức. Hãy lo cho việc đạt được phần thưởng nơi Allah giống như lo đến việc sợ bị cướp vậy, và phần thưởng nơi Allah quí giá hơn so với những tài sản lo sợ bị cướp bởi vì đó là Thiên Đàng.

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi người tín đồ quan tâm đến việc cố gắng tuân lệnh Allah, ngừng ngay những điều sai trái và tội lỗi.

Hadith 410: Bà A’ishah thuật lại: Tôi đã nghe Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Nhân loại được phục sinh vào Ngày Phục Sinh trong thể trạng chân trần, thân trần, dương vật (nam giới) nguyên trạng ban đầu (chưa cắt da qui đầu)”.

Tôi nói: Thưa Thiên sứ của Allah, tất cả đàn ông và phủ nữ sao, chẳng lẽ họ không nhìn nhau sao?

Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Này A’ishah, bởi sự việc nghiêm trọng đối với họ nên họ không còn thiết quan tâm đến việc nhìn ngắm Awrah của nhau nữa.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith trình bày bối cảnh của Ngày Phục Sinh rằng mỗi người chỉ bận tâm đến việc xét xử và các việc làm của họ chứ không còn thiết nghĩ đến việc gì khác như Allah đã phán:

{Đó là Ngày mà mỗi người sẽ chạy bỏ anh em của mình, bỏ mẹ bỏ cha, bỏ vợ và con cái. Ngày đó, mỗi người quá lo âu cho bản thân mình đến nỗi quên bẵng đi người khác.}(Chương 80 – Abasa, câu 33 – 37).

Mới hơn Cũ hơn