Một tín đồ Muslim muốn được sự cứu rỗi nơi Allah thì phải hoàn toàn vâng lời và phục tùng Ngài. Nhưng làm sao một người có thể biết mình đã hoàn toàn phục tùng và vâng lời Allah?

» Video: 4 dấu hiệu một người hoàn toàn phục tùng Allah

Chương 54: Ân phúc của việc khóc vì kính sợ Allah và nhớ đến Ngài

 Chương 54: Ân phúc của việc khóc vì kính sợ Allah và nhớ đến Ngài

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và họ quì úp mặt xuống khóc và điều đó làm cho họ càng thêm kính sợ (Allah).} (Chương 17 – Al-Isra’: 109).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Phải chăng các ngươi cảm thấy ngạc nhiên với lời nói này (Qur’an) ư? Và các ngươi vui cười mà chẳng thèm khóc (vì sợ Allah) ư?} (Chương 53 – Annajm, câu 59 – 60).Hadith 444: Ông Ibnu Mas’ud thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) bảo tôi: “Hãy đọc Qur’an cho Ta nghe!”. Tôi nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, tôi đọc Qur’an cho Người nghe trong khi Qur’an được ban xuống cho Người sao? Thiên Sứ của Allah (saw) nói: “Quả thật, Ta thích nghe Qur’an từ người khác”. Thế là tôi đã đọc chương Annisa’ cho Người nghe, khi tôi đọc đến câu:

{Thế sự việc sẽ ra sao khi TA đưa ra từ mỗi cộng đồng một nhân chứng và TA sẽ đưa Ngươi (Muhammad) ra làm một nhân chứng đối chất với đám người không có đức tin này?} (Chương 4 – Annisa’: 41).

Thiên Sứ của Allah (saw) nói: “Đến đây được rồi”.

Tôi quay sang nhìn Người thì thấy hài dòng nước mắt tràn đầy trên má. (Albukhari, Muslim ghi lại).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy theo Sunnah người tín đồ nên nghe Qur’an từ người khác vì nó giúp người nghe hiểu và suy ngẫm dễ dàng hơn bởi khi nghe người khác đọc thì bản thân người  tín đồ không phải bận rộn với việc phát âm các ngôn từ cũng như luật đọc xướng.

- Hadith khẳng định rằng học trò được phép đọc cho thầy nghe, và điều đó cho thấy Islam kêu gọi tất cả mọi người tín đồ đều có thể học lấy những điều tốt đẹp lẫn nhau, không phải chỉ có những người có kiến thức hơn mới có thể cho đi điều tốt đẹp mà ngay cả người có kiến thức kém hơn cũng có thể cho đi điều tốt đẹp đến người nhiều kiến thức hơn mình.

- Hadith cho thấy được phép bảo người khác dừng đọc Qur’an nếu như sự việc đó có ích và mang tính cải thiện.

- Hadith kêu gọi người tín đồ suy ngẫm nội dung ý nghĩa của Qur’an mỗi khi đọc xướng hay lắng nghe người khác đọc, bởi vì điều đó tác động đến tâm hồn của người tín đồ.

- Hadith cho thấy việc khóc một cách lặng lẽ vì sợ Allah khi lắng nghe các lời phán của Ngài là một điều ân phúc.

Hadith 445: Ông Anas bin Malik  thuật lại: Thiên Sứ của Allah đã thuyết giảng một bài giảng thuyết mà tôi chưa từng nghe giống như vậy trước đó. Người nói:

 “Nếu như các ngươi biết được những gì Ta biết thì chắc chắn các ngươi sẽ cười rất ít và sẽ khóc thật nhiều”.

Thế là các vị Sahabah của Thiên sứ lấy tay che mặt và nghẹn ngào trong tiếng khóc. (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith: Xem lại chương 50, hadith 400

Hadith 446: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói:

 “Sẽ không vào Hỏa Ngục đối với một người đã khóc vì sợ Allah trừ phi sữa quay trở lại bầu vú, và bụi mù ở nơi sa trường cho con đường chính nghĩa của Allah sẽ không tập hợp lại cùng với khói nơi Hỏa Ngục.” (Tirmizdi ghi lại và ông nói Hadith tốt và xác thực).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy khóc vì sợ Allah (swt)  là hồng phúc bởi những người thực sự khóc vì sợ Allah sẽ bước đi trên con đường Ngày Chính để đến với Ngài. Những ai sợ Allah (swt)  sẽ luôn cố gắng không để bản thân mình rơi vào Hỏa Ngục.

- Hadith khẳng định ân phúc của việc đi Jihaad cho con đường chính nghĩa của Allah (swt).

Hadith 447: Ông Ibnu Mas’ud thuật lại rằng Thiên sứ của Allah nói:

 “Bảy nhóm người sẽ được Allah che mát dưới bóng mát của Ngài vào Ngày không có bóng mát nào ngoài bóng mát của Ngài: Vị Imam chính trực và công minh; thanh niên chuyên tâm thờ phượng Thượng Đế của y; người đàn ông mà trái tim của y gắn liền với các Masjid; hai người yêu thương nhau vì Allah, họ họp mặt nhau vì Allah và từ biệt nhau cũng vì Allah; người đàn ông mà khi được người phụ nữ có quyền uy và nhan sắc mời gọi thì y nói quả thật tôi sợ Allah; người bố thí một cách thầm kín đến mức tay phải cho đi nhưng tay trái không hề biết; và người luôn tưởng nhớ Allah những lúc ở một mình với đôi mắt tuông dòng lệ.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith: Xem chương 46 hadith 374.

Hadith 448: Ông Abdullah bin Ash-Shakheer thuật lại: Có lần tôi đến gặp Thiên Sứ của Allah lúc Người đang dâng lễ nguyện Salah, và tôi thấy Người khóc nức nở. (Tirmizdi và Abu Dawood ghi lại với đường dẫn truyền xác thực).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy Thiên Sứ Muhammad là người rất kính sợ Allah và Người thường khóc khi ở một mình trước Ngài.

- Hadith kêu gọi người tín đồ noi theo gương của Thiên Sứ trong việc kính sợ Allah.

- Hadith cho thấy tiếng được phát ra không thành ngôn từ sẽ không làm hư lễ nguyện Salah, chẳng hạn như tiếng khóc nấc từng cơn, ...

Hadith 449: Ông Anas bin Malik thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói với ông Ubai bin Ka’ab: “Quả thật Allah ra lệnh cho Ta đọc cho ông nghe chương Al-Baiyinah”. Ông Ubai nói: Vậy Người hãy đọc cho tôi nghe đi. Thiên Sứ của Allah nói: “Vâng, Ta sẽ đọc cho ông nghe”. Thế là ông Ubai đã bật khóc liền lúc đó. (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy việc khóc vì vui mừng khi được ân huệ hoặc khóc vì sợ đã biết tri ân ân huệ của Ngài là điều được qui định trong Islam.

- Hadith khẳng định ân phúc của vị Sahabah Ubai bin Ka’ab.

- Hadith khẳng định việc đọc Qur’an cho người khác nghe là việc làm Sunnah.

Hadith 450: Ông Anas bin Malik thuật lại: Ông Abu Bakr nói với Umar sau khi Thiên Sứ của Allah (saw) qua đời: Chúng ta hãy đi đến nhà của Ummu Ayman, chúng ta hãy thăm viêng bà giống như Thiên sứ của Allah đã thường thăm viếng bà. Nhưng khi hai người họ kết thúc buổi thăm viếng, chào tạm biệt bà thì bà khóc. Hai người họ bảo bả: Sao bà lại khóc, chẳng lẽ bà không biết rằng những gì ở nói Allah tốt hơn cho Thiên sứ của Allah (saw) hay sao? Bà Ummu Ayman nói: Quả thật, tôi khóc không phải là vì tôi không biết những gì ở nơi Allah tốt đẹp hơn cho Thiên sứ của Allah (saw) mà tôi khóc là vì biết rằng nguồn mặc khải từ trên trời đã chấm dứt. Thế là cả hai người họ bật khóc cùng với bà. (Hadith do Muslim ghi lại).

* Bài học từ Hadith: Xem chương 45 hadith 359.

Hadith 451: Ông Ibnu Umar thuật lại: Lúc Thiên Sứ của Allah (saw) lâm bệnh và thể trạng của Người rất yếu, khi mọi người yêu cầu Người dẫn lễ nguyện Salah thì Người nói:

“Các ngươi hãy bảo Abu Bakr dẫn lễ nguyện Salah cho mọi người!”.

Nghe vậy, bà ‘A-ishah liền nói: Quả thật ông Abu Bakr là người đàn ông rất dễ xúc động, khi đọc Qur’an là ông hay khóc. Thiên Sứ của Allah (saw) lại nói:

“Các ngươi hãy bảo Abu Bakr dẫn lễ nguyện Salah cho mọi người!”.

  Trong một lời dẫn khác: Khi Thiên Sứ ra lệnh cho ông Abu Bakr làm Imam dẫn lễ nguyện Salah cho mọi người thì bà ‘A-ishah nói: Quả thật, nếu ông Abu Bakr đứng chỗ của Người thì chắc chắn mọi người sẽ không nghe được tiếng của ông vì ông hay khóc. (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy sự phúc đức cũng như vị trí cao quý của Abu Bakr ở nơi Thiên Sứ của Allah.

- Hadith cho thấy lòng kính sợ Allah của Abu Bakr.

- Hadith khuyến khích người tín đồ để tâm hồn xúc động cùng với sự khóc lúc đọc xướng Qur’an.

Hadith 452: Ông Ibrahim con trai ông Abdurrahman bin ‘Awf  thuật lại rằng cha của ông – Abdurrahman bin ‘Awf – khi thức ăn được dọn ra cho và lúc đó ông đang nhịn chay thì ông nói: Mus’ab bin Umair, cậu ta tốt hơn tôi, cậu ta không có gì để liệm lúc chết ngoài cái một cái áo cũ nếu che phần đầu thì hụt ở phần chân còn nếu che phần chân thì hụt phần đầu .. còn chúng ta thì được ban bố rộng rãi ở trên thế gian .. quả thật ta chỉ sợ những ân phước của các việc làm thiện tốt và ngoan đạo của chúng ta được ban hết ở trên thế gian này và không còn gì ở Ngày Sau nữa .. Nói xong ông bật khóc và bỏ cả bữa ăn. (Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy sự khiêm tốn của các vị Sahabah cũng như sự phúc đức của họ khi mà họ luôn thấy mình kém cõi hơn người khác trong sự ngoan đạo và phúc đức. Ông Abdurrahman bin ‘Awf là một trong các vị Sahabah được báo tin mừng Thiên Đàng và ông là người ân phúc hơn Mus’ab, đặc biệt là sự giàu có của ông luôn được dùng để phục vụ cho lợi ích của những người Muslim.

- Hadith cảnh báo về việc bận rộn với sự giàu có và được nhiều ân huệ trên thế gian đến mức xao lãng những điều bổn phận của một tín đồ Muslim và không biết tri ân Allah qua việc không chi dùng cho con đường chính nghĩa của Ngài.

Hadith 453: Ông Abu Uma-mah Sudai bin ‘Ajlaan Al-Bahili thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Không có bất cứ thứ gì được yêu thích đối với Allah hơn hai giọt và hai vết tích. Hai giọt chính là giọt nước mắt và giọt máu rơi xuống nơi sa trường vì con đường chính nghĩa của Allah; còn hai vết tích chính là vết tích chiến đấu trên con đường chính nghĩa của Allah và vết tích của điều bổn phận trong các điều bổn phận mà Allah đã sắc lệnh. (Tirmizdi ghi lại và ông nói Hadith tốt).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy ân phúc của việc khóc vì sợ Allah bởi vì đó là bằng chứng chứng tỏ đức tin Iman trung thực nơi Allah.

- Hadith khẳng định ân phúc to lớn của việc Jihad và ân phúc của việc bị thương tích trên con đường chính nghĩa của Allah.

- Hadith khuyên khích người tín đồ Muslim chừa lại những vết tích của các việc làm thờ phượng bắt buộc chẳng hạn như không lau khô nước Wudu’. 

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB