RAMADAN MUBARAK
Ramadan 2023 (Việt Nam) bắt đầu Từ tối: Thứ Tư, 22 tháng 3

Chương 53: Kết hợp giữa nỗi sợ và niềm hy vọng

 Chương 53: Kết hợp giữa nỗi sợ và niềm hy vọng

Chúng ta hãy biết rằng người bề tôi được yêu cầu phải vừa kính sợ Allah và vừa hy vọng nơi Ngài trong lúc hoàn cảnh khỏe mạnh và an bình. Trong hoàn cảnh này, nỗi sợ và niềm hy vọng được yêu cầu đi đôi và song hành nhau; còn trong hoàn cảnh bệnh tật và rủi ro thì niềm hy vọng được yêu cầu nhiều hơn. Trong Qur’an cũng như trong Sunnah của Thiên sứ đều thể hiện rõ sự việc này.


Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Quả thật, chẳng ai cảm thấy an toàn trước kế hoạch của Allah ngoại trừ đám người thua thiệt.} (Chương 7 – Al-’Araf: câu 99).

Những kẻ làm điều tội lỗi khi thấy bản thân mình vẫn được an toàn, vẫn được phúc lành trên cõi trần, chưa gặp phải bất cứ điều xấu nào xảy đến, họ vẫn giàu có, vẫn rất khỏe mạnh và vẫn cứ suôn sẻ mọi chuyện trong cuộc sống của họ thì quả thật đó là những người đang cảm thấy an toàn trước kế hoạch của Allah. Thật ra, Allah chỉ muốn họ lún sâu hơn trên con đường tội lỗi để rồi Ngài sẽ túm bắt lấy họ một cách bất ngờ; họ sẽ thất bại một cách thảm hại vì đã cảm thấy luôn an toàn khi làm điều trái lệnh Ngài.

Lời phán của Allah muốn nhắc nhở những người có đức tin rằng họ hãy sợ Allah trong lúc phồn thịnh và bình an, hãy sớm tỉnh ngộ và dừng lại kịp lúc khi phạm lỗi.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Bởi quả thật chỉ có đám người vô đức tin mới tuyệt vọng nơi đức khoan dung và lòng nhân từ của Ngài.} (Chương 12 – Yusuf, câu 87).

Allah phán bảo những người bề tôi có đức tin không được tuyệt vọng nơi đức Khoan Dung của Ngài khi làm điều tội lỗi bởi nếu họ tuyệt vọng là họ đã phủ nhận lòng nhân từ và đức khoan dung của Ngài. Allah kêu gọi người bề tôi phải mau quay về sám hối với Ngài khi làm tội lỗi, đó là bản chất và thuộc tính của một người có đức tin thực thụ.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Ngày sẽ có những gương mặt sáng ngời đồng thời sẽ có những gương mặt tối sầm.} (Chương 3  - Ali ‘Imran: 106)

Allah (swt) phán rằng rồi đây vào Ngày Phục Sinh, sẽ có những gương mặt sáng ngời vì niềm vui sướng khi nhìn thấy phần ban thưởng của Ngài và sẽ có những gương mặt tối sầm vì buồn rầu và sợ hãi khi nhìn thấy sự trừng phạt sắp xảy ra đối với họ.

Đây là câu Kinh kết hợp giữa nỗi sợ và niềm hy vọng: người bề tôi khi biết có được phần thưởng thì sẽ cố gắng ngoan đạo và hành thiện để hy vọng nhận được sự ban thưởng còn khi y biết sẽ phải bị trừng phạt thì sẽ cố gắng kiềm hãm dục vọng và từ bỏ những điều tội lỗi vì sợ sự trừng phạt.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Quả thật, Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) rất nhanh trong việc trừng phạt nhưng đồng thời là Đấng Hằng Tha Thứ, Rất Mực Nhân Từ.} (Chương 7 – Al-‘Araf: 167).

Đây cũng là câu Kinh kêu gọi người bề tôi vừa sợ và vừa hy vọng.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Quả thật người ngoan đạo chắc chắn sẽ ở nơi Thiên Đàng hạnh phúc. Và quả thật những kẻ tội lỗi sẽ bị đày vào Hỏa ngục.} (Chương 82 – Al-Infitaar, câu 13, 14).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Do đó, đối với ai mà chiếc cân của y nặng, y sẽ được hưởng một đời sống hài lòng và toại nguyện. Còn đối với ai mà chiếc cân của y nhẹ, chỗ ở của y sẽ là Ha-wiyah.} (Chương 101 – Al-Qari’ah: 6 – 9).Hadith 441: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Nếu người có đức tin biết được những gì ở nơi Allah từ sự trừng phạt thì chắc chắn sẽ không ai tham đến Thiên Đàng của Ngài (vì quá lo sợ) và nếu người vô đức tin biết được những gì ở nơi Allah từ lòng nhân từ và đức khoan dung của Ngài thì chắc chắn không ai tuyệt vọng về Thiên Đàng của Ngài.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cảnh báo về sự trừng phạt của Allah đến những ai vô đức tin và trái lệnh Ngài đồng thời kêu gọi sự khao khát và mong mỏi lòng nhân từ và đức khoan dung của Ngài đối với những ai có đức tin.

Hadith 442: Ông Abu Sa’eed Al-Khudri thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Khi thi thể được đặt xuống tấm khiêng và những người đàn ông bắt đầu vác nó lên vai, nếu thi thể đó là người ngoan đạo thì y sẽ nói: hãy mau chuyển tôi đi; còn nếu như thi thể đó là người không ngoan đạo thì y sẽ la hét: ôi, các người mang tôi đi đâu thế này? Tiếng la hét này đều được mọi sinh linh nghe thấy trừ con người. Và nếu ai đó nghe thấy tiếng la hét này thì chắc chắn sẽ ngất đi.” (Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết rằng người chết cũng nói chuyện nhưng người sống không nghe thấy. Đây chính là quyền năng của Allah, Ngài muốn làm gì Ngài muốn theo ý của Ngài.

- Hadith cho thấy người ngoan đạo sẽ bình thản vì hy vong phần ban thưởng nơi Allah còn người tội lỗi sẽ kinh hoàng vì sợ hãi sự trừng phạt nơi Allah.

Hadith 443: Ông Ibnu Mas’ud thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Thiên Đàng ở gần với ai đó trong các ngươi hơn cả sợi dây giày của y, và Hỏa Ngục cũng tương tự như thế.” (Al-Bukhari).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy con đường đến Thiên Đàng cũng dễ dàng giống như con đường đến Hỏa Ngục, bởi thể người có đức tin không nên xao lãng việc tuân lệnh Allah và cũng như không nên xem thường những việc làm tội lỗi. 

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn