Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho các thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người có Taqwa.

» Video: 7 Bài học từ nhịn chay Ramadan

Chương 70: Sống hòa nhập với mọi người và tham gia các hoạt động xã hội

Sống hòa nhập với mọi người và tham gia các hoạt động xã hội

Hãy biết rằng việc sống hòa nhập với mọi người và tham gia các hoạt động xã hội là cách sống của Thiên Sứ Muhammad và các vị Thiên Sứ khác. Đó là cũng là phong cách sống của các vị Khalifah chính trực, các vị Sahabah sau họ, các vị Tabi’een và những học giả Muslim thời sau họ. Và đây là phong cách sống mà Imam Ash-Shafi’y, Imam Ahmad Hambal và đại đa số các học giả Fuqaha’ (chuyên về giáo lý thực hành) đã khẳng định. Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Hãy giúp đỡ nhau trong những điều đạo đức và Taqwa (kính sợ Allah và chớ tiếp tay nhau làm điều tội lỗi và gây hận thù.} (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 2).

Và trong Qur’an còn rất nhiều câu Kinh mang nội dung ý nghĩa giống như vậy.

* Ý nghĩa của chương:

- Kêu gọi sống hòa nhập với mọi người và tham gia hoạt động xã hội có lợi cho những người Muslim.

- Kêu gọi đến với những con đường tốt đẹp.

- Islam là một tôn giáo mang tính tập thể và cộng đồng xã hội, nó kêu gọi đến với sự đoàn kết trong đời sống xã hội.

- Việc kêu gọi người làm việc tốt và ngăn cản người là việc xấu là một trong những biểu hiệu của Islam. 

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Hãy chia sẽ bài viết đến mọi người⭒♡⭒
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB