Một tín đồ Muslim muốn được sự cứu rỗi nơi Allah thì phải hoàn toàn vâng lời và phục tùng Ngài. Nhưng làm sao một người có thể biết mình đã hoàn toàn phục tùng và vâng lời Allah?

» Video: 4 dấu hiệu một người hoàn toàn phục tùng Allah

Chương 69: Khuyến khích tách biệt khi thiên hạ và xã hội trở nên nguy hại cho tôn giáo.

 Khuyến khích tách biệt khi thiên hạ và xã hội trở nên nguy hại cho tôn giáo.


Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Bởi thế, hãy chạy đến với Allah, quả thật, Ta (Muhammad) là một ngươi cảnh báo rõ ràng được cử phái đến cho các ngươi.} (Chương 51 – Azd-zdariyat, câu 50, 51).

Allah (swt) phán bảo chúng ta hãy chạy đến với Ngài tức hãy tìm sự cứu rỗi nơi Ngài chứ không tìm đến ai (vật) khác ngoài Ngài. Đó là mệnh lệnh phải có đức tin nơi Allah và tuyệt đối tuân thủ và vâng lệnh một mình Ngài. Và Thiên Sứ Muhammad chỉ là người cảnh báo được Ngài cử phái đến cho nhân loại chúng ta.

Hadith 594: Ông Sa’ad bin Abu Waqas  thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah nói:

 “Quả thật, Allah yêu thương người bề tôi ngoan đạo và biết hài lòng với bản thân.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi đến sự ngoan đạo đối với Allah trong mọi tình huống, đặc biệt khi đối diện với sự thử thách từ sự pha trộn của những người không ngoan đạo.

Hadith 595: Ông Abu Sa’eed Al-Khudri  thuật lại: Một người đàn ông đã hỏi Thiên Sứ của Allah: Thưa Thiên Sứ của Allah, ai là người tốt nhất trong nhân loại? Thiên  Sứ của Allah nói:

“Người có đức tin chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Allah bằng tính mạng và tài sản của y.”

Người đàn ông đó hỏi tiếp: Kế đến là ai nữa? Thiên Sứ của Allah nói:

 “Kế đến là người đi lánh tại một sườn núi để thờ phượng Thượng Đế của y.” và trong một lời dẫn khác: “... là người kính sợ Allah mà rời bỏ dân chúng vì điều xấu của bản thân mình” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi người tín đồ hỏi han những điều mà con người cần trong các vấn đề tôn giáo.

- Hadith khẳng định ân phúc của việc đi chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Allah bằng tính mạng và tài sản.

- Hadith cho thấy ân phúc của việc người có đức tin lánh xa thiên hạ khi mà bản thân y cảm thấy không an toàn trước những điều Fitnah của họ.

Hadith 596: Ông Abu Sa’eed Al-Khudri  thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Sắp đến thời đoạn mà việc sở hữu tốt nhất của một Musslim sẽ là một đàn cừu mà y nghỉ hưu trên đỉnh núi hoặc tại những nơi mà mưa được mong đợi (đồng cỏ) mục đich để bảo vệ đức tin của mình khỏi bị chi phối.” (Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Hadith thông tin cho biết về tình trạng của những người Muslim rằng họ sẽ gặp phải nhiều thử thách về sự bất tuân và trái đạo trong một thời đoạn không lâu sắp tới, và lúc đó việc lánh đi để giữ an toàn cho tôn giáo của bản thân sẽ tốt hơn việc ở lại cùng với mọi người.

Hadith 597: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Không một vị Nabi nào được Allah dựng lên mà không từng chăn cừu”.

Các vị Sahabah nói: Ngay cả Người cũng vậy đúng không? Thiên Sứ của Allah nói:

 “Đúng vậy, Ta từng chăn cừu thuê để gom những bạc xu lẻ từ dân Makkah” (Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy các vị Nabi, các vị Thiên Sứ hầu hết đều xuất thân từ gia cảnh bần hàn và cuộc sống giản dị.

- Hadith kêu gọi tìm kiếm Rizq bằng con đường Halal cho dù chỉ thu được rất ít.

- Hadith như muốn nói rằng trong việc chăn cừu giúp người chăn cừu rèn luyện kỹ năng quản lý nhân sự và tính hòa nhập tốt với cộng động bởi việc chăn cừu đòi hỏi sự kiên nhẫn, cần cù và sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương đến đàn cừu của mình.

Hadith 598: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Người tốt nhất là người nắm chặt dây cương điều khiển con con ngựa của mình trên con đường chính nghĩa của Allah (Jihad), lao thẳng về phía bất cứ nơi nào y nghe tiếng kêu gọi đánh chiến hoặc bất cứ nơi nào có nguy hiểm; y vẫn tiếp tục trên con đường tìm kiếm sự hy sinh cho tôn giáo ở bất cứ nơi nào mong đợi. Và một người lui về ẩn mình với một số con cừu trên sườn núi hoặc thung lũng để toàn tâm lễ nguyện Salah, xuất Zakah và tiếp tục thờ phượng Thượng Đế của y cho tới khi cái chết đến với y; y không can thiệp vào các vụ việc của thiên hạ ngoại trừ vì sự cải thiện.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith trình bày về ân phúc của Jihad và việc lúc nào cũng sẵn sàng cho Jihad.

- Hadith khuyến khích tìm kiếm Rizq Halal bằng cách chăn nuôi dê, cừu ở những nơi xa khỏi phạm vi cuộc sống con người nếu việc đó không làm lỡ các lễ nguyện Salah cũng như không ảnh hưởng đến việc Zakah.

- Hadith khuyến khích lánh xa mọi người chỉ vì muốn tránh những thử thách không được an toàn cho tôn giáo.

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB