Chương 90: Chăm chú lắng nghe

Chăm chú lắng nghe

Hadith 693: Ông Jarir bin Abdullah thuật lại: Trong chuyến hành hương chia tay, Thiên Sứ của Allah (saw) bảo tôi nói với mọi người giữ im lặng, rồi Người nói:

 “Các ngươi chớ quay trở lại vô đức tin sau Ta (sau khi Ta chết đi) bằng cách giết hại lẫn nhau.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith bảo các tín đồ giữ im lặng khi nghe các học giả thuyết giảng và truyền đạt kiến thức.

- Hadith cấm các tín đồ đố kỳ, thù hằn nhau dẫn đến sự cuộc chiến giết hại lẫn nhau.

Mới hơn Cũ hơn