Khi tâm hồn luôn hoàn toàn hướng về Allah

 Khi tâm hồn luôn hoàn toàn hướng về Allah, phó thác cho Ngài

 Không đầu hàng, không khuất phục những ảo tưởng có hại cũng như không để những ảo giác xấu chế ngự. Đặt niềm tin nơi Allah và tha thiết hy vọng hồng phúc từ nơi Ngài thì những âu lo và phiền não sẽ tan biến, nhiều căn bệnh thể chất và tâm hồn sẽ mất đi.

Mới hơn Cũ hơn