Cục đá đen (được gắn tại một góc của ngôi đền Ka’bah)

 Cục đá đen này là một loại đá từ Thiên Đàng

Thiên sứ của Allah (saw) đã thông tin cho biết khi Người nói: “Cục đá đen là từ nơi Thiên Đàng” (Tirmizhi, Annasa-i và Ahmad).

Khi Nabi Ibrahim (as) đang xây ngôi đền Ka’bah và con của Người Nabi Isma’il thì phụ giúp Người chuyển đá cho Người, khi xây đến chỗ của cục đá đen thì Nabi Ibrahim nói với Isma’il: Cha muốn đặt một cục đá ngay chỗ này để làm dấu cho mọi người làm điểm bắt đầu của nghi thức Tawaf ngôi đền. 

Thế là Isma’il đi tìm cục đá cho cha rồi một lúc sau quay lại thì đã thấy Nabi Ibrahim đã đặt một “cục đá đen” vào chỗ đó. 

Isma’il hỏi: Này cha, ai đã mang cho cha cục đá kia thế? 

Ibrahim nói: Đại Thiên thần Jibril đã mang nó từ trên xuống.

Cục đá này có màu đen ngả màu đỏ, nằm tại góc hướng nam của ngôi đền ngay bên trái của cánh cửa, nó cao cách mặt đất khoảng 1,10 m, được đặt áp sát vào trong thành tường của ngôi đền. Và nó là điểm bắt đầu và kết thúc cho nghi thức Tawaf.

Mới hơn Cũ hơn