Maqam Ibrahim

 Maqam Ibrahim : (Chỗ đứng của Nabi Ibrahim (as) lúc Người xây móng của ngôi đền Ka’bah).

Maqam Ibrahim 

Đó là một cục đá mà Nabi Ibrahim đã đứng trên nó trong lúc Người xây ngôi đền khi mà phần xây đã cao khỏi tầm tay của Người, và trên cục đá đó đã in hằn dấu đôi bàn chân của Người, và thật kì lạ là dấu chân đã in lún xuống lên mặt cục đá.

Dấu chân đặc biệt của Người vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay, nó được rào chắn lại xung quanh với những tấm thủy tinh dày để tránh sự xói mòn của thời tiết và khí hậu. 

Và quả thật, Allah đã ra lệnh cho tín đồ Muslim dâng lễ nguyện ngay tại chỗ đó khi Ngài phán: {Và hãy nhớ lại khi TA (Allah) đã chỉ định Ngôi đền (Ka’bah) làm một nơi an toàn cho thiên hạ tới lui thăm viếng và (phán cho khách viếng): Hãy lấy chỗ đứng của Ibrahim làm địa điểm dâng lễ nguyện Salah}. (Chương 2- Albaqarah, câu 125)Và dấu chân đặc biệt này là một phép lạ trong số các phép lạ của Allah, và Ngài muốn nhân loại nhớ đến vị Nabi của Ngài, Ibrahim (as).

  Một trong những phép lạ của Nabi Ibrahim là tảng đá mà Người đứng trên nó lúc xây ngôi đền Ka’bah, nó trở nên mềm và đôi chân của Người đã in hằn lên nó, đến ngày nay, mọi người có thể nhìn thấy dấu hai bàn chân của Nabi Ibrahim vẫn còn nguyên vẹn trên tảng đá đó.

Và nguyên thủy của cục đá đen và Maqam là từ đá ngọc nơi Thiên Đàng bởi Nabi (saw) có nói: “Cục đá đen và Maqam là hai cục đá ngọc thuộc đá ngọc ở nơi Thiên Đàng, nếu như không phải vì Allah làm mất đi ánh hào quang của chúng thì chắc chắn nó sẽ tỏa sáng đen khắp đông tây.” (Sahih của Ibnu Hibban).

Xem thêm:

Mới hơn Cũ hơn