Người Muslim phải nên đi theo niềm tin và đường lối của Ahlus Sunnah Wal-Jama’ah trong mọi vấn đề tôn giáo, đặc biệt là trong Aqidah (giáo lý đức tin), để đi đúng hướng trên con đường đến với Allah, Thượng Đế Tối Cao và Toàn Năng.

» Video: Allah ở trên Ngai Vương của Ngài bên trên bảy tầng trời

Kết hôn trong Islam là một trong những mối quan hệ xã hội thiêng liêng

 Kết hôn lập gia đình trong Islam

Kết hôn trong Islam là một trong những mối quan hệ xã hội thiêng liêng được nhấn mạnh và khuyến khích, và Islam đã để nó làm đường lối của các vị Thiên Sứ.

Quả thật, Islam đã thực sự quan tâm và chăm sóc tỉ mỉ các qui định của hôn nhân, nghi thức và quyền lợi của đôi vợ chồng với những gì có thể duy trì và bảo vệ mối quan hệ một cách liên tục, ổn định, và hình thành một gia đình thành công, trong đó trẻ em được chăm sóc và nuôi dạy một cách ổn định và trọn vẹn giúp giữ toàn vẹn tôn giáo cũng như ưu việt về mọi mặt trong cuộc sống.

Islam đặt ra những điều kiện bắt buộc cho mỗi người vợ, người chồng để cuộc hôn nhân có giá trị một cách đúng đắn, và những điều lệ đó là:

Các điều kiện của Islam đối với người vợ:

1. Người phụ nữ phải là người Muslim hoặc người Kinh sách (có nghĩa người Do thái hay người Thiên chúa giáo) có đức tin nơi tôn giáo của cô ta, tuy nhiên, Islam khuyến khích chúng ta chọn lấy người phụ nữ Muslim ngoan đạo, bởi vì cô ta sẽ là người nuôi dạy và chăm sóc cho con cái của bạn, cô ta sẽ hỗ trợ cho bạn trên điều tốt đẹp và ngay chính, như Nabi (saw) đã nói: “Bởi thế hãy kết đôi với người phụ nữ ngoan đạo, ngươi sẽ gặt hái được điều tốt đẹp và phúc lành” (Albukhari: 4802, Muslim: 1466).

2. Người phụ nữ phải là người trinh tiết đức hạnh, cấm kết hôn với người phụ nữ được biết là người dâm loàn và phạm tội Zina. Allah, Đấng Tối Cao phán: {Các ngươi hãy cưới các phụ nữ tiết hạnh có đức tin và các phụ nữ tiết hạnh thuộc những người Kinh Sách} (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 5).

3. Người phụ nữ không thuộc những thành phần Mahram như đã được trình bày ở bài Phân loại phụ nữ dưới mối quan hệ với người đàn ông.

Và không được phép kết hôn cùng lúc với người phụ nữ và chị (em gái) của cô ta hoặc cùng với cô, dì của cô ta.

Các điều kiện của Islam đối với chồng:

Người chồng phải là người Muslim, Islam cấm phụ nữ Muslim cưới người Kafir, Islam nhấn mạnh việc chấp nhận người chồng khi nào phải hội đủ hai thuộc tính sau:

 Ngay chính trong đạo.

 Phẩm chất và nhân cách tốt.

Thiến sứ của Allah (saw) nói : “Khi nào người hỏi cưới (con cái, người thân) của các ngươi là người mà các ngươi hài lòng về tôn giáo và phẩm chất đạo đức của y thì các ngươi hãy gả cho y” (Tirmizhi : 1084, Ibnu Ma-jah : 1967).

Quyền và nghĩa vụ của người chồng và người vợ

Allah qui định bắt buộc cho mỗi người vợ, người chồng những quyền và trách nhiệm nhất định, Ngài khuyến khích mỗi người vợ, người chồng cải thiện và phát triển mối quan hệ vợ chồng cũng như duy trì và đảm bảo trách nhiệm và nghĩa vụ của đôi bên, và mỗi người vợ, người chồng không được yêu cầu và đòi hỏi đối phương điều gì ngoài khả năng. Allah, Đấng Tối Cao phán : {Và họ được hưởng quyền lợi giống như trách nhiệm của họ theo tiêu chuẩn sống.} (Chương 2 – Albaqarah, câu 228). Do đó, cần phải có sự thông cảm, bao dung, để cuộc sống vợ chồng trở nên dễ dàng tốt đẹp và mái ấm gia đình được trân trọng.

Quyền lợi của người vợ :

1.  Quyền được hưởng sự cấp dưỡng và nhà ở:

Người chồng phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chu cấp cho người vợ thức ăn, thức uống, quần áo và những nhu cầu sinh hoạt bình thường của đời sống, người chồng phải lo chỗ ở thích hợp cho người vợ ngay cả khi người vợ là người giàu có.

Mức lượng chu cấp: Mức lượng chu cấp sẽ chiếu theo mức sống bình thường trong thời đại và nơi họ đang sống, người chồng sẽ chu cấp sao cho phù hợp không phung phí cũng không keo kiệt. Allah, Đấng Tối Cao: {Người giàu và khá giả sẽ chi tiêu theo sự giàu và khá dả của mình, và người eo hẹp sẽ chi tiêu theo những gì mà Allah ban cấp cho y.} (Chương 65 – Attalaq, câu 7).

Sự chu cấp phải được diễn ra bằng tình yêu và trách nhiệm chứ không được diễn ra trong sự xỉ nhục và gây tổn thưởng, phải chu cấp bằng hành vi tốt đẹp và nghĩa tình theo tiêu chuẩn của cuộc sống như Allah đã mô tả, và sự chu cấp không phải là sự bố thí mà là nghĩa vụ và trách nhiệm của người chồng đối với người vợ theo lẽ tự nhiên.

Việc chu cấp và nuôi dưỡng vợ và gia đình là việc làm mang lại ân phước và công đức rất lớn trong Islam. Nabi (saw) nói: “Khi nào người Muslim chu cấp cho gia đình của y bằng tấm lòng và đức tin thì sự chu cấp là Sadaqah (việc thiện mang lại công đức và ân phước)” (Albukhari: 5036, Muslim: 1002). Và Người (saw) có nói: “Quả thật ngươi chu cấp vì Allah thì sẽ được Ngài ban ân phước dù chỉ là một miếng ăn ngươi cho vào miệng của vợ mình” (Albukhari: 56, Muslim: 1628). Và ai không chu cấp hoặc cắt giảm sự chu cấp trong khi có khả năng thì y đã phạm vào một đại tội, như Nabi (saw) đã nói: “Một người sẽ mang tội nếu y không thực hiện nghĩa vụ chu cấp cho người mà y phải có trách nhiệm” (Abu Dawood: 1692).

2. Đối xử tử tế:

Cư xử bằng phẩm chất dạo đức, cử chỉ nhẹ nhàng và ân cần, lời nói êm dịu, thông cảm và bao dung những lỗi lầm cũng như những khiếm khuyết không thể trách khỏi của mỗi người. Allah, Đấng Tối Cao phán: {Các ngươi hãy sống tử tế với họ bởi vì nếu như các ngươi ghét bỏ họ thì có lẽ các ngươi ghét một sinh vật mà Allah đã ban cho nó nhiều điều tốt lành.} (Chương 4 – Annisa’, câu 19).

Thiên Sứ của Allah (saw) nói: “Người có đức tin hoàn thiện nhất là người có phẩm chất đạo đức tốt nhất, và người tốt nhất trong các ngươi là người đối xử với phụ nữ của y bằng phẩm chất đạo đức tốt nhất” (Tirmizhi: 1162).

Thiên Sứ của Allah (saw) nói: “Quả thật người có đức tin hoàn thiện là người có phẩm chất đạo đức tốt nhất và đối xử tử tế với vợ của y” (Tirmizhi: 2612, Ahmad: 24677).

Thiên Sứ của Allah (saw) nói: “Người tốt nhất trong các ngươi là người đối xử tử tế nhất với vợ của y và Ta tốt nhất trong các ngươi trong việc đối xử tử tế với vợ của Ta” (Tirmizhi: 3895). 

Một vị Sahabah đã hỏi Thiên Sứ của Allah (saw), nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, trách nhiệm của một ai đó trong chúng tôi đối với vợ của y là gì? Người (saw) nói: “Rằng ngươi hãy cho cô ta ăn khi ngươi ăn, hãy cho cô ta quần áo khi mặc quần áo, chớ đừng đánh vào mặt của cô ta, đừng chửi rủa cô ta và đừng bỏ mặc cô ta ngoại trừ ở trong nhà” (Abu Dawood: 2142).

3. Dịu dàng và kiên nhẫn:

Bắt buộc phải tính đến việc bản chất tự nhiên của phụ nữ khác với bản chất tự nhiên của đàn ông, phải xem xét mọi khía cạnh của cuộc sống, bởi quả thật không ai không có sai sót và khuyết điểm, cho nên chúng ta cần phải kiên nhẫn, chịu đựng và nhìn vấn đề theo hướng tích cực, Allah, Đấng Tối Cao đã lưu ý vợ chồng rằng phải nhìn mọi khía cạnh một cách tích cức, Ngài phán: {Và các ngươi chớ quên đối xử độ lượng giữa các ngươi với nhau} (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 237).

Và Thiên Sứ của Allah (saw) nói: “Người có đức tin nam chớ ghét bỏ người có đức tin nữ, nếu y ghét một khuyết điểm nào đó của nàng thì hãy hài lòng một ưu điểm khác của nàng” (Muslim: 1469). 

Nabi Muhammad (saw) nhấn mạnh việc quan tâm phụ nữ và đối xử tử tế với họ đồng thời lưu ý đến tâm lý tự nhiên cũng như cảm xúc của phụ nữ khác biệt với đàn ông, và rằng sự khác biệt này là sự tích hợp và yếu tố hòa nhập cho các gia đình, và nó không nên là lý do để chia rẽ và ly hôn, như Nabi (saw) đã nói: “Các ngươi hãy chấp nhận những khuyết điểm của phụ nữ, quả thật, phụ nữ được tạo ra từ xương sườn, nàng sẽ không bao giờ thẳng trên con đường, nếu ngươi đã tận hưởng với nàng thì ngươi hãy tận hưởng với nàng và hãy tận hưởng với sự cong quẹo nơi nàng, còn nếu ngươi ráng chỉnh nàng cho thẳng thì sẽ làm gãy nàng, và làm gãy nàng chính là ly dị nàng” (Albukhari: 3153, Muslim: 1468).

4. Ngủ đêm:

Đàn ông nên ngủ đêm bên cạnh người phụ nữ của y, bắt buộc y phải làm như thế ít nhất mỗi bốn ngày một đêm, giống như y phải chia đều giữa các người vợ của y nếu như y cưới nhiều hơn một vợ.

5. Bảo vệ nàng vì nàng là người thân và danh dự của bạn:

Khi người đàn ông kết hôn với người phụ nữ thì cô ta trở thành người thân của y, y phải có trách nhiệm bảo vệ cho người thân và danh dự của y cho dù phải hy sinh cả tính mạng bởi Nabi (saw) đã nói: “Ai bị giết vì để bảo vệ vợ của mình thì y là Shaheed (hy sinh vì con đường chính nghĩa của Allah)” (Tirmizhi: 1421, Abu Dawood: 4772).

6. Không được tiết lộ chuyện thầm kín của vợ chồng:

Người đàn ông không được phép nói với người khác về chuyện riêng tư của vợ mình cũng như tiết lộ những gì thầm kín giữa đôi vợ chồng cho mọi người. Nabi (saw) nói: “Quả thật, người xấu xa nhất nơi Allah vào Ngày Phục Sinh là người đàn ông ăn nằm với người phụ nữ của y rồi đem chuyện thầm kín của nàng tiết lộ cho mọi người” (Muslim: 1437).

7. Không được vượt quá giới hạn được giáo luật qui định đối với người phụ nữ:

Quả thật, Islam đã đặt ra một phương pháp cứu vãn các vấn đề với các giáo điều sau:

Nên cứu vãn tình hình bằng cuộc đối thoại trao đổi, khuyên nhủ, và nhắc nhở để sửa sai.

Người chồng được phép không nói chuyện với vợ nhưng không quá ba ngày, được phép không ngủ chung với vợ nhưng không ra khỏi nhà.

A’ishah nói: “Thiên Sứ của Allah không từng đánh người phụ nữ nào cũng như người nô lệ nào ngoại trừ Người chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Allah”.

8. Dạy bảo và khuyên nhủ vợ:

Người chồng có quyền ra lệnh và ngăn cấm vợ của mình, y có trách nhiệm dẫn dắt vợ của mình đến với Thiên Đàng và giúp họ tránh khỏi Hỏa Ngục, sai khiến cũng như thúc giục vợ làm những nghĩa vụ tôn giáo và ngăn cản nàng làm điều Haram, và người phụ nữ cũng vậy phải nghe lời khuyên nhủ của chồng và phải hưởng ứng theo chồng về những gì tốt đẹp, phải chăm sóc và dạy bảo con cái thành người tốt và ngoan đạo. Allah, Đấng Tối Cao phán: {Hỡi những người có đức tin! Hãy giữ gìn và trông coi bản thân và gia đình của các ngươi tránh khỏi lửa của Hỏa ngục!} (Chương 66 – Attahri-m, câu 6). Nabi (saw) nói: “Người đàn ông là người trông coi quán xuyến vợ của mình và y phải có trách nhiệm đối với vợ của y” (Albukhari: 2416, Muslim: 1829).

9. Phải tuân thủ theo đúng điều kiện của vợ:

Nếu người phụ nữ giao điều kiện về những điều không cấm kỵ trong giáo lý trong suốt quá trình giao ước kết hôn chẳng hạn như nàng giao điều kiện là phải có nhà như thế này, phần chu cấp phải như thế này và người chồng chấp nhận các điều kiện thì bắt buộc y phải tuân thủ thực hiện. Và đây là những điều mà giáo luật Islam bắt buộc phải thực hiện và tuân thủ và bởi vì hôn ước là một trong những cuộc giao ước trọng đại cần giữ chữ tín. Nabi r nói: “Những điều kiện giao ước đáng để các ngươi phải thực hiện là những gì khiến các ngươi hợp thức hóa trong tình dục” (Albukhari: 4856, Muslim: 1418).

Quyền của người chồng:

1. Phải được vâng lời một cách hợp giáo lý:

Allah làm cho người đàn ông cao hơn phụ nữ một bậc, có nghĩa là người đàn ông có quyền ra lệnh cho người vợ, có quyền hướng dẫn và quán xuyến nàng, giống như người bảo hộ có quyền đối với người được bảo hộ, và Allah đã đặt người đàn ông trong một vai trò và vị trí cao hơn phụ nữ bởi vì người đàn ông phải có trách nhiệm lo toan về mặt tài chính. Allah, Đấng Tối Cao phán: {Người đàn ông phải có trách nhiệm bảo vệ và che chở cho phụ nữ bởi những ân phúc mà Allah đã ban cho họ vượt trội lẫn nhau và phải có trách nhiệm chu cấp cho họ (phụ nữ) từ nguồn tài sản của họ (đàn ông).} (Chương 2 – Annisa’, câu 34).

2. Người chồng được quyền hưởng thụ:

Một trong các quyền của người chồng đối với vợ của y là y được quyền hưởng thụ từ nàng tức quan hệ tình dục, và giáo lý khuyến khích người vợ chưng diện và làm đẹp để sẵn sàng cho cuộc vui vợ chồng, và nếu người vợ không đáp lại yêu cầu của chồng trong vấn đề tình dục thì người vợ đã phạm vào đại trọng tội trừ phi có lý do chính đáng được giáo luật qui định chẳng hạn như do có kinh nguyệt, nhịn chay bắt buộc, bệnh hoạn và những gì tương tự. Thiên Sứ của Allah (saw) nói: “Khi nào người đàn ông mời gọi vợ của y lên giường nhưng nàng từ chối (không có lý do chính đáng) làm cho y buồn lòng suốt đêm thì các Thiên thần sẽ nguyền rủa cô ta cho đến sáng” (Albukhari: 3065, Muslim: 1436).

3. Người vợ không được phép cho người mà chồng cô ta không thích vào trong nhà:

Một trong các quyền của người chồng đối với vợ của y là cô ta không được cho ai mà chồng không thích vào nhà. Thiên Sứ của Allah r nói: “Người phụ nữ không được phép nhịn chay (khuyến khích) trong khi chồng vẫn đang ở cùng với cô ta trừ phi y cho phép, và cô ta cũng không được cho bất cứ ai vào nhà của y trừ phi y cho phép” (Albukhari: 4899). 

4. Người vợ không được rời khỏi nhà trừ phi có phép của người chồng:

Một trong những quyền của chồng đối với vợ của anh ta là cô ta không được đi ra khỏi nhà trừ phi có sự đồng ý của anh ta, dù là sự đồng ý riêng biệt cho việc rời khỏi nhà hoặc là sự đồng ý chung chung cho việc rời khỏi nhà để làm việc và nhu cầu sinh hoạt.

5. Người vợ phục vụ và hầu hạ cho chồng:

Giáo lý Islam khuyến khích người vợ phục vụ và hầu hạ cho chồng của cô ta một cách đúng mực như nấu ăn và đảm đang việc nội trợ trong nhà.

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Nếu Anh Chị thấy bài viết này hữu ích, vui lòng chia sẽ đến bạn bè và gia đình. Việc làm đơn giản nhưng mang lại điều tốt đẹp đến mọi người. Jazakallahu khayran!
» HỖ TRỢ DUY TRÌ TRANG WEB VÀ PHÁT TRIỂN