Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho các thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người có Taqwa.

» Video: 7 Bài học từ nhịn chay Ramadan

Phân loại phụ nữ dưới mối quan hệ với người đàn ông

Phụ nữ theo mối quan hệ với người đàn ông được phân như sau

1. Phụ nữ là vợ của y:

Người đàn ông được quyền nhìn, ngắm, và tận hưởng những gì y muốn từ người vợ của y, tương tự, người phụ nữ cũng được quyền đó từ người chồng của mình. Quả thật, Allah đã gọi chồng là y phục của vợ và vợ và y phục của chồng giống như một hình ảnh tuyệt vời về sự kết nối tâm sinh lý, tình cảm và thể chất giữa hai người vợ chồng. Allah, Đấng Tối Cao phán: {Họ (vợ) là y phục của các ngươi (chồng) và các ngươi là y phục của họ} (Chương 2 – Albaqarah, câu 187). (Xem trang 211)

2. Là người Mahram của y:

Ý nghĩa của Mahram là người phụ nữ mà người đàn ông không được phép lấy làm vợ một cách vĩnh viễn. Và những người Mahram là những người sau đây: 

1. Mẹ ruột, bà (ngoại, nội) và các bà trên cấp đó.

2. Con gái ruột, cháu (nội, ngoại) và cháu chắt.

3. Chị (em) ruột, chị (em) một cha khác mẹ, chị (em) một mẹ khác cha.

4. Cô ruột tức chị hay em gái ruột của ba hoặc chị (em) gái cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha với ba, bao hàm cả bà cô ruột tức cô của ba, hoặc cô ruột của mẹ.

5. Dì ruột tức chị (em) gái ruột của mẹ hoặc chị (em) gái một cha khác mẹ hay một mẹ khác cha của mẹ, và bao hàm cả dì ruột của cha và dì ruột của mẹ.

6. Cháu gái ruột tức con gái của anh (em trai) ruột hay của anh (em trai) cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha và đứa cháu ở thế hệ sau đó như con gái của cháu ruột.

7. Con gái của chị (em gái) ruột hoặc của chị (em gái) cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha, và bao hàm thế hệ cháu ở cấp dưới như con gái của cháu (con gái) của chị (em gái).

8. Mẹ vợ dù là vợ đang chung sống hay đã li dị, mẹ của vợ là người Mahram tức bị cấm lấy làm vợ vĩnh viễn, tương tự mẹ của mẹ vợ tức bà của vợ.

9. Con gái riêng của vợ.

10. Vợ của con, của cháu, của cháu chắc.

11. Vợ của cha, của ông, của ông cố và các ông ở cấp trên nữa.

12. Mẹ vú tức người phụ nữ đã từng cho người đàn ông bú trong những hai năm đầu tiên sau khi chào đời ít nhất năm lần bú no đầy. Quả thật, Islam qui định người phụ nữ cho bú này như người mẹ.

13. Chị (em gái) cùng bầu vú từ người con gái của người phụ nữ đã cho y bú suốt thời gian còn nhỏ như đã nói ở trên, tương tự tất cả bà con từ phía người mẹ vú cũng không được phép lấy làm vợ giống như bà con bên huyết thống như dì, cô, bác, con của anh (em trai), con của chị (em gái).

3. Là người phụ nữ Ajnabiyah:

Phụ nữ Ajnabiyah là tất cả những phụ nữ không phải là Mahram của người đàn ông, dù thuộc bà con thân thuộc như con gái của chú, con gái của cô, con gái của dì, con gái của cậu, vợ của anh (em trai sau khi anh, em trai đã qua đời), bà con dòng họ hoặc không phải dòng họ. 

   Những báo cáo cũng như những thống kê vẫn luôn nói hàng ngày về các tình trạng hãm hiếp, các mối quan hệ tội lỗi và Haram đã bao vây nhiều gia đình và xã hội do không áp dụng theo giáo lý và luật lệ của Allah.

Và quả thật, Islam đặt những nguyên tắc và luật lệ để chi phối các mối quan hệ của người Muslim nam giới với phụ nữ Ajnabiyah nhằm để bảo vệ danh dự cũng như để ngăn chặn các cánh cửa của Shaytan đối với con người, bởi Đấng đã tạo ra con người biết rất rõ những gì sẽ cải thiện cho họ, như Ngài đã phán: {Chẳng lẽ Đấng đã tạo hóa không biết hay sao trong khi Ngài là Đấng Tinh tế, là Đấng Am tường?} (Chương 67 – Al-Mulk, câu 14). 

islam

Các nguyên tắc quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ Ajnabiyah

1. Hạ thấp cái nhìn xuống:

Bắt buộc người Muslim không được phép nhìn ngắm các phần Awrah, không được nhìn ngắm những gì gây kích thích ham muốn sinh lý, và không được nhìn ngắm phụ nữ khi không cần thiết. 

Quả thật, Allah ra lệnh tất cả hai giới phải hạ thấp cái nhìn xuống bởi đó là cách để họ giảm thiểu lòng ham muốn xác thịt và giữ gìn danh dự, bởi lẽ việc tự do nhìn ngắm không có sự hạn chế là con đường dẫn đến tội lỗi và những điều khả ố, dâm loạn. Allah, Đấng Tối Cao phán: {Hãy bảo những người đàn ông có đức tin hạ thấp cái nhìn xuống và che phủ phần kín đáo của cơ thể họ. Điều đó tốt cho họ hơn bởi vì Allah am tường mọi điều họ làm. Và hãy bảo những người phụ nữ có đức tin hạ thấp cái nhìn xuống và che phủ phần kín đáo của cơ thể họ.} (Chương 24 – Annur, câu 30, 31). 

Và khi nào con người có cái nhìn một cách ngẫu nhiên thì bắt buộc phải hướng cái nhìn sang chỗ khác, việc hạ thấp cái nhìn xuống bao hàm tất cả những phương tiện truyền thông, internet, những gì kích thích ham muốn dục vọng thì không được phép xem và nhìn ngắm. 

2. Cư xử một cách lịch sự và đạo đức:

Phụ nữ Ajnabiyah nói chuyện với đàn ông và đàn ông nói chuyện với phụ nữ Ajnabiyah cũng như cư xử với nhau bằng sự lịch thiệp và đạo đức đồng thời tránh xa những gì dẫn đến những sự việc không lành mạnh vi phạm giáo lý dưới mọi hình thức, cũng chính vì lẽ này: 

Allah cấm phụ nữ có cử chỉ cũng như ăn nói nhẹ nhàng một cách lả lơi với người đàn ông, Ngài bảo họ nên nói chuyện và có cử chỉ đoan trang và lịch thiệp. Allah, Đấng Tối Cao phán: {Các ngươi chớ ăn nói lả lơi, e rằng những ai mang trong lòng một chứng bệnh (dâm dục) thì điều đó sẽ khiêu khích sự tà dâm của họ, ngược lại, các ngươi hãy ăn nói đoan trang lịch thiệp.} (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 32, 33).

Allah nghiêm cấm phụ nữ thể hiện hành động, những phong cách đi đứng để gây chú ý cho người khác giới để ý đến cái đẹp của mình, Allah, Đấng Tối Cao phán: {Và bảo họ chớ nện bàn chân mạnh xuống đất để gây chú ý người khác về vẻ đẹp được giấu kín của họ.} (Chương 24 – Annur, câu 31).

3. Cấm Khulwah:

Ý nghĩa của Khulwah là người đàn ông và người phụ nữ Ajnabiyah ở riêng chỉ có hai người tại một nơi không ai nhìn thấy họ, quả thật, Islam nghiêm cấm Khulwah bởi vì nó sẽ là cánh cửa để Shaytan đi vào và xúi bẩy làm điều tội lỗi. Nabi (saw) nói: “Khi người đàn ông ở riêng cùng với người phụ nữ thì Shaytan sẽ là người thứ ba” (Tirmizhi: 2165). 

4. Hijab (Sự che kín thân thể):

Allah sắc lệnh bắt phụ nữ phải Hijab mà không qui định cho đàn ông bởi vì phụ nữ là phái đẹp và khiêu gợi cho ham muốn tình dục, phụ nữ gợi ham muốn tình dục hơn đàn ông. 

Quả thật, Allah sắc lệnh Hijab đối với phụ nữ vì những ý nghĩa tiêu biểu sau: 

▶ Để phụ nữ có thể hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc sống và xã hội trong các lĩnh vực kiến thức và lao động một cách tốt đẹp và có thể bảo đảm phẩm hạnh và đức khiết tịnh của phụ nữ.

▶ Giảm thiểu những nguy cơ quấy rối tình dục, một mặt để đảm bảo sự trong sạch và lành mạnh cho cộng đồng và xã hội, một mặt để bảo vệ danh dự và sự tôn vinh cho phụ nữ.

▶ Giúp đàn ông nhìn phụ nữ theo cách khiết tịnh và kỷ luật, để họ cư xử với phụ nữ như một con người có sự tôn vinh, được tôn trọng và thuần khiết chứ không phải là một công cụ thỏa mãn tình dục hay một thứ phương tiện để giải trí và tiêu khiển.

 

Giới hạn của Hijab:

Allah sắc lệnh bắt phụ nữ khi đứng trước đàn ông Ajnabi thì phải che kín toàn thân ngoại trừ gương mặt và hai bàn tay, như Allah, Đấng Tối Cao phán: {Và bảo họ chớ phô bày nhan sắc ra ngoài ngoại trừ bộ phận nào lộ ra ngoài tự nhiên} (Chương 24 – Annur, câu 31). Những bộ phận nào lộ ra tự nhiên là gương mặt và hai bàn tay, trừ trường hợp khi nào sợ gương mặt và bàn tay cũng gây phần cám dỗ thì lúc bấy giờ mới bắt buộc che đậy cả mặt và bàn tay. 

Các nguyên tắc Hijab:

Phụ nữ được phép mặc bất cứ loại y phục nào tùy thích, tự do kiểu dáng và màu sắc miễn sao phải đảm bảo các yếu tố sau: 

1. Y phục phải che kín những bộ phận bắt buộc phải che kín.

2. Y phục phải rộng không được bó sát để lộ các đường nét của cơ thể

3. Y phục không được mỏng để thấy hết các bộ phận từ bên dưới y phục.

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Hãy chia sẽ bài viết đến mọi người⭒♡⭒
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB