Khoa học khẳng định vũ trụ hoạt động và vận hành một cách vô cùng tinh vi và hoàn hảo

Giữa qui luật tự nhiên và luật được ban hành


Allah đã tạo hóa vũ trụ này, nơi mà chúng ta đang sống, bắt đầu từ tế bào nhỏ trong cơ thể chúng ta và những gì nhỏ hơn nữa cho đến các thiên hà khổng lồ xa xôi, những thứ chỉ có thể dùng các thiết bị phóng to cực đại mới có thể quan sát. 

Và qua sự quan sát và nghiên cứu thì các nhà khoa học đã khẳng định vũ trụ cũng như mọi vạn vật hoạt động và vận hành một cách trật tự vô cùng tinh vi và hoàn hảo với một hệ thống chặt chẽ và tích hợp đến kỳ lạ;

và họ khẳng định rằng chỉ cần có một sự sai lệch trong hệ thống vận hành của tự nhiên dù là rất nhỏ đi chăng nữa thì cũng sẽ làm mất sự cân bằng của hệ thống có thể dẫn đến sự tàn phá và hủy diệt.

Người tín đồ Muslim tin rằng Đấng Tạo Hóa đã thiết lập ra hệ thống hoạt động tinh vi và vận hành tuyệt vời này với độ chính xác tuyệt đối là Đấng thấu hiểu điều gì sẽ cải thiện cho bầy tôi của Ngài. Cho nên, tôn giáo mà Ngài ban hành là hệ thống duy nhất phù hợp để cải thiện cuộc sống con người. 

Allah đã phán trong Kinh Qur’an trình bày rõ rằng Đấng đã tạo ra vũ trụ và con người mới là Đấng Am Tường và Thấu Hiểu nhất về những gì cải thiện được con người.

Mới hơn Cũ hơn