Một số lời nói tiêu biểu của Thiên Sứ Muhammad

 Một số lời nói tiêu biểu của Thiên Sứ Muhammad 


Những người Muslim luôn quan tâm việc lưu truyền lại các lời nói của Thiên Sứ Muhammad thông qua việc nghe, ghi chép, thảo luận giữa các nhà ghi nhớ thuộc lòng và giữa các giới học giả (‘Ulama) trong việc kiểm soát và xác định các lời nói của Người. Họ đã đặt ra một hệ thống nguyên tắc trong việc xác minh và chứng thực các thông tin để biết như thế nào là xác thực và thế nào là không xác thực, ngay cả những chi tiết nhỏ trong câu ngữ và ngôn từ, và những gì được coi là thêm vào không đích thực là lời của Người. 

Và sau đây là một số lời nói tiêu biểu mà Thiên Sứ Muhammad đã nói: 

 

➧“Quả thật, mọi hành động đều xuất phát từ sự định tâm, và mỗi một người đều chỉ đạt được kết quả theo sự định tâm của mình.” (Albukhari: 1).

➧“Ngoan đạo là phẩm chất đạo đức tốt nhất, còn tội lỗi là những gì làm bản thân lo lắng, bất an và không thích công khai với mọi người.” (Muslim: 2553).

“Hãy kính sợ Allah theo từng hoàn cảnh, hãy dùng điều tốt bôi xóa điều xấu, và hãy cư xử với mọi người bằng đạo đức tốt nhất.” (Tirmizhi: 1987).

“Hãy sống cuộc sống Zuhd (đơn giản và tạm bợ) trên thế gian thì sẽ được Allah yêu thương; hãy đừng tham lam và ham muốn những gì của người thì sẽ được mọi người yêu thương.” (Ibnu Majah: 4102).

“Hình ảnh của Ta và hình ảnh của các vị Thiên Sứ trước Ta giống như hình ảnh một người đàn ông xây một ngôi nhà, y đã xây ngôi nhà rất đẹp và thật tốt ngoại trừ một chỗ của viên gạch tại một góc chưa được hoàn tất, thế là mọi người đi xung quanh ngôi nhà, họ thích và ngưỡng mộ nhưng lại nói: Phải chi đặt thêm viên gạch vào chỗ này thì hoàn hảo! Ta chính là viên gạch đó và Ta chính là vị Thiên Sứ cuối cùng trong số các vị Thiên Sứ” (Albukhari: 3342).

“Ai giúp một người có đức tin xua tan một khổ nạn nào đó trên thế gian thì Allah sẽ giải thoát một tai họa cho y ở Ngày Phục Sinh, và ai giúp làm dễ dàng cho người gặp khó khăn thì Allah sẽ ban sự dễ dàng cho y trên thế gian và ở cõi Đời Sau, và ai che đậy chuyện xấu giùm cho người Muslim thì Allah sẽ che đậy chuyện xấu của y trên thế gian và ở cõi Đời Sau. Allah luôn phù hộ và giúp cho người bề tôi nào biết giúp đỡ cho người anh em đồng đạo của mình. Và ai tìm đường học hỏi và tìm hiểu kiến thức (giáo lý) thì Allah sẽ tạo sự dễ dàng cho y tìm thấy một con đường dẫn đến Thiên Đàng.” (Muslim: 2699).

“Đức tin của ai đó trong các ngươi sẽ không được hoàn thiện cho đến khi nào y biết yêu thương người anh em đồng đạo của mình giống như y yêu thương chính bản thân mình.” (Albukhari: 13).

“Người Muslim là người mà những người Muslim khác luôn được an toàn từ chiếc lưỡi và đôi tay của y, và người Muhajir (di cư vì Allah) là người từ bỏ những gì Allah nghiêm cấm.” (Albukhari: 10).

“Ai bất công với người không phải Muslim hoặc bắt y làm những công việc quá sức hoặc chiếm đoạt một thứ gì đó của y một cách bất chính thì Ta sẽ tố cao y.” (Abu Dawood: 3052).

“Những người nhân từ sẽ được Đấng Arrahman (Độ Lượng) thương xót, các ngươi hãy nhân từ và độ lượng đối với những ai trên trái đất rồi các ngươi sẽ được Đấng ở trên trời (Allah) yêu thương.” (Abu Dawood: 4941).

“Ai gian lận thì không thuộc cộng đồng tín đồ của Ta.” (Tirmizhi: 1315).

“Hình ảnh của những người có đức tin thương yêu, đoàn kết và hữu nghị với nhau giống như một cơ thể, khi bộ phận này gặp trở ngại thì các bộ phận khác còn lại của cơ thể cũng bất ổn theo.” (Muslim: 2586).

“Mỗi người các ngươi đều là người trông coi và mỗi người các ngươi đều phải chịu trách nhiệm: Vị Imam phải trông coi và y phải có trách nhiệm đối với những ai dưới quyến y, người đàn ông phải trông coi và có trách nhiệm với vợ con của anh ta, và người phụ nữ là người trông coi và phải có trách nhiệm với nhà cửa của chồng. Bởi thế, tất cả các ngươi đều là những người trông coi và đều phải có trách nhiệm.” (Albukhari: 4892).

“Người có đức tin hoàn hảo nhất là người có phẩm chất đạo đức tốt nhất, và người tốt nhất trong các ngươi là người đối xử tốt nhất với người phụ nữ của y (vợ)” (Tirmizhi: 1162).

“Người tốt nhất trong các ngươi là người đối xử tốt nhất với vợ con của y và Ta là người tốt nhất trong các người trong việc đối xử tử tế với vợ con của Ta” (Tirmizhi: 3895).

“Quả thật, Allah yêu thương sự nhân từ và độ lượng trong mọi vụ việc” (Albukhari: 5678). “Ai không cư xử nhân từ và độ lượng thì sẽ bị cấm những điều tốt lành.” (Muslim: 2592).

“Ba biểu hiện của người Munafiq (giả tạo đức tin): khi nói thì dối trá, khi hứa thì không giữ lời và khi được tín nhiệm thì bội tín.” (Albukhari: 33).

“Một trong những phẩm chất Islam cao đẹp của một người là y biết bỏ đi những điều vô nghĩa.” (Tirmizhi: 2317).

“Có một người đàn ông đang đi trên đường, y cảm thấy khát, y tìm thấy một cái giếng, y xuống giếng uống nước rồi trở lên, khi ấy y nhìn thấy một con chó đang lè lưỡi vì cơn khát, y nói thầm trong lòng: quả thật, con chó này chắc đã khát giống như mình vậy, vậy là y đã trở xuống giếng và tháo chiếc giày múc nước mang lên cho nó uống. Allah tri ân hành động đó của y nên đã tha thứ tội lỗi cho y”. Các vị Bạn đạo nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, ngay cả với con vật chúng ta cũng được ban cho công đức sao? Người nói: “Với tất cả những gì có lá gan tươi đều được ban cho công đức.” (Albukhari: 2466).

Mới hơn Cũ hơn