Nabi Ysa được xem là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử

Nabi Ysa được xem là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử,  là người vĩ đại nhất trong việc mang sự tốt lành cho nhân loại.

 

Tuy nhiên, nhân loại có sự nhìn nhận khác nhau về địa vị và vai trò của Người, có người đã đưa Người lên thành Chúa hay đứa con trai của Chúa, và có người căm ghét và thù hằn Người và họ đã vu khống cho Người với những điều giả dối. Còn riêng Islam nhìn nhận thế nào về Nabi Ysa? 

1. Ysa là một trong các vị Thiên Sứ vĩ đại

Qur’an khẳng định rằng Nabi Ysa là một trong những vị Thiên Sứ vĩ đại nhất và mẹ của Người bà Maryam là một người phụ nữ có đức tin trung thực, một người phụ nữ chuyên tâm thờ phượng và ngoan đạo đối với Thượng Đế của bà, một người phụ nữ đồng trinh thuần khiết đã mang thai Nabi Ysa mà không cần đến người cha nào dưới quyền năng của Allah Tối Cao, giống như Allah đã tạo hóa Adam không cha và không mẹ. Ngài phán trong Qur’an: {Quả thật, đối với Allah, trường hợp của Ysa (Giê-su) giống như trường hợp của Adam. Ngài đã tạo Y (Adam) từ đất bụi, rồi sau đó Ngài phán cho Y: “Hãy thành và Y thành đúng (như ý của Ngài).} (Chương 3 – Ali Imran: 59). 

2. Người Muslim tin nơi những phép màu của Người

Người Muslim tin vào những phép màu mà Allah đã ban cho Người như Người có khả năng chữa khỏi bệnh lang và cùi, có khả năng làm sáng mắt người mù bẩm sinh, có khả năng làm cho người chết sống lại, có khả năng cho mọi người biết họ ăn những gì và dự trữ những gì trong nhà của họ. Tất cả những điều đó đều do phép của Allah, Đấng Tối Cao. Và quả thật, Ngài dùng những thứ đó để chứng minh cho sự thật về sứ mạng Nabi và Thiên Sứ của Người. 

3. Allah ban xuống cho Người Kinh Sách của Ngài, đó là Injil (Kinh Tân Ước)

Kinh Qur’an khẳng định rằng Allah ban xuống cho Người một trong những Kinh Sách vĩ đại nhất – đó là Kinh Injil (Tân Ước) – làm nguồn Chỉ Đạo cho người dân, là ánh sáng và hồng phúc dành cho họ. Tuy nhiên, Kinh Injil trải qua các giai đoạn lịch sử đã bị biến dạng do sự bóp méo và suy diễn của con người. 

4. Người là một người phàm tục chứ không phải là Chúa

Islam khẳng định rằng Ysa chỉ là người phàm tục thuộc con cháu của Adam được Allah lựa chọn làm vị Thiên Sứ đến với người dân Israel cùng với những phép màu. Người không mang bất cứ thuộc tính nào của Thượng Đế, như Allah đã phán trong Kinh Qur’an rằng Ysa chỉ là một người bề tôi ngoan đạo được Ngài ban phúc và ban cho những phép màu để làm bằng chứng chứng minh sứ mạng của Người: {Y (Ysa) chỉ là một người bề tôi. TA (Allah) ban ân cho Y và lấy Y làm một cái gương cho con cháu của Israel.} (Chương 43 – Azzukhruf: 59).  

5. Người không bị đóng đinh vào cây thánh giá mà được Allah đưa lên trời

Islam cho rằng Ysa không bị giết cũng như không bị đóng đinh trên cây thánh giá mà Người thực sự được Allah đưa lên trời. Đó là khi những kẻ thù của Người truy sát Người, Allah đã làm cho một người khác mang diện mạo của Người, họ đã giết chết người đó và đóng đinh người đó lên cây thánh giá và họ tưởng rằng đó là Ysa, nhưng thực chất Ysa vẫn còn sống và được Allah đưa lên trời như Ngài đã khẳng định trong Qur’an (xem chương 2 – Al-Nisa’, câu 157, 158).

Sơ đồ về các vị Thiên Sứ 

Các vị Nabi của Allah thì rất nhiều nhưng chỉ một số được nhắc đến như: 

Adam: Tổ tiên của loài người, được Allah tạo ra từ đất bụi, Ngài đã ra lệnh bắt các Thiên Thần phải cúi đầu quì lạy Người, và Người đi xuống trái đất từ nơi Thiên Đàng. 

Nuh (Noah): Đã kêu gọi cộng đồng của Người nhưng họ phủ nhận Người, thế là họ bị trừng phạt bằng một trận đại hồng thủy, chỉ có Người và những ai tin tưởng Người được cứu rỗi trên chiếc thuyền. 

Ibrahim (Abraham): Cha của các vị Thiên Sứ, là một trong các vị Thiên Sứ vĩ đại, Người đã kêu gọi đến với sự thờ phường một mình Allah duy nhất, và Người là người đầu tiên xây dựng ngôi đền Ka’bah - Qiblah (hướng quay mặt về khi dâng lễ nguyện Salah) của người Muslim. 

Is-haaq (Isaac):  Con trai của Ibrahim,  Người sinh ra sau khi các Thiên Thần báo tin mừng cho cha của Người - Ibrahim. 

Isma’il  (Ishmael):  Con trai của Ibrahim, Người đã trợ giúp cha mình xây ngôi đền Ka’bah. 

Ya’qub (Jacob):  Con trai của Nabi Is-haaq, còn được gọi là Isra’il (Israel), và Người chính ta tổ tiên của người dân Israel. 

Yusuf (Joseph):  Con trai của Nabi Ya’qub, đã trải qua nhiều thử thách và cuối cùng trở thành người cai quản kho lương thực của Ai Cập. 

Musa (Moses): Một trong các vị Thiên Sứ vĩ đại, Allah cử phái Người đến với dân Israel, Allah ban xuống cho Người Kinh Tawrah (Cựu Ước) và hỗ trợ cho Người những phép màu, nhưng Fir’aun (Pharaon) vua của Ai Cập đã phủ nhận Người, thế là Allah nhấn chìm hắn trong biển hồng hải và cứu rỗi Người và những ai cùng với Người. 

Dawood (David): Một vị Thiên Sứ được Allah ban cho vương quyền thống trị cộng đồng của Người. 

Sulayman (Solomon): Con trai của Nabi Dawood, Người là vị Nabi mà Allah đã ban cho không những cả một vương quyền thống trị vĩ đại mà còn thống lĩnh nhiều tạo vật khác (Jinn và muôn thú). 

Zakariya (Zacharias): Một trong các vị Thiên Sứ của Allah thuộc con cháu Israel, là người giám hộ Maryam mẹ của Thiên Sứ Ysa, Người có trách nhiệm chăm lo và nuôi dạy bà, và Allah đã ban cho Người một đứa con tên Yahya (Jonh, cũng là một vị Thiên Sứ) vào lúc tuổi già trong khi vợ của Người là người phụ nữ hiếm muộn. 

Ysa (Jesus – Giêsu): Một trong các vị Thiên Sứ vĩ đại, Người được Allah tạo ra từ người mẹ mà không cần đến người cha, Ngài cử phái Người đến với người dân Israel, Ngài ban xuống cho Người Kinh Injil (Tân Ước) và ban cho Người những phép màu. 

Muhammad: Vị Nabi cuối cùng, Allah cử Người đến cho toàn thể nhân loại, Người đến xác nhận lại cho các vị Nabi, các vị Thiên Sứ trước Người, Allah đã ban xuống cho Người Kinh Qur’an – Kinh Sách mà sẽ không có điều ngụy tạo nào có thể xâm nhập.

Mới hơn Cũ hơn