Tội Lỗi và Sự Sám Hối

Không một linh hồn nào sẽ phải gánh chịu tội lỗi của người khác

Tội lỗi là bất tuân Thượng Đế một cách ý thức và cố ý. Tội lớn nhất và nặng nhất trong các tội là thờ đa thần, dù rằng bất kỳ hành vi vi phạm có chủ tâm các mệnh lệnh của Thượng Đế là một hành động tội lỗi. Thượng Đế, Đấng Ngăn Chặn, đã nghiêm cấm một số điều gây hại đến cá nhân hay xã hội. Giết người, hành hung, trộm cắp, lừa đảo, cho vay lấy lãi (chú thích 19), sự gian dâm hay thông dâm, ngoại tình, bủa ngải và ma thuật (chú thích 16), uống rượu, ăn thịt heo, và dùng các loại thuốc nghiện và các chất kích thích tất cả đều là những hình thức của hành vị phạm tội.

Islam bát bỏ học thuyết mắc tội tổ tông. Không một linh hồn nào sẽ phải gánh chịu tội lỗi của người khác, như vậy mới là một sự công bằng thực sự, bởi lẽ Thượng Đế, Đấng rất mực Nhân Từ, là Đấng Công Bằng. Mỗi người chúng ta đều phải bị thanh toán trước Thượng Đế, Đấng Hằng Thấy tất cả, về tất cả các việc làm riêng tư của chúng ta. Tuy nhiên, nếu một người xúi giục người khác phạm tội, cả hai đều sẽ phải bị trừng phạt. Người này sẽ phải chịu hình phạt cho hành động phạm tội còn người kia sẽ  phải chịu hình phạt cho hành động xúi giục.

Thượng Đế là Đấng rất mực Nhân Từ và Hằng Tha Thứ. 

Khi một người phạm tội, y sẽ phải chịu sự trừng phạt của Thượng Đế. May mắn thay, Thượng Đế là Đấng rất mực Nhân Từ và Hằng Tha Thứ. Thượng Đế phán quyết theo kiến thức vô hạn và công lý. Những người Muslim không tin rằng Giê-su (Ysa) (as), con trai của Mary (Mar-yam) đã chết thay cho tội lỗi của nhân loại. Thượng Đế, Đấng rất mực Nhân Từ, sẽ tha thứ những ai Ngài muốn. Việc tin rằng, điều cần thiết cho Giê-su (Ysa) (as) phải chịu đau khổ và chết để tội lỗi của chúng ta được tha thứ là sự phủ nhận quyền lực vô biên và tính công bằng của Thượng Đế. Thượng Đế không giới hạn trong sự Nhân Từ của Ngài.

Thượng Đế, Đấng Đáp Lại lời khẩn cầu, hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta nếu như chúng ta quay về Ngài trong thành tâm sám hối. Việc Sám hối là vấn đề rất quan trọng. Nó là một cách thức để một người có thể đạt được sự cứu rỗi bởi lòng nhân từ của Thượng Đế. Sám hối không thể được công nhận một cách nhẹ nhàng. 

Sự sám hối gồm có các điều kiện sau đây:

1.     Người đó phải thừa nhận và ý thức rằng y đã phạm tội và phải thật sự ân hận về việc làm đó.

2.     Người đó phải hạ mình quay về Thượng Đế đễ khẩn cầu sự tha thứ của Ngài.

3.     Người đó phải thành tâm kiên quyết không tái phạm.

4.     Nếu tội gây hại đến một ai đó, người đó phải làm mọi nỗ lực có thể để khắc phục thiệt hại.

Điều này không có nghĩa là nếu như trong tương lai người đó trở lại phạm tội như cũ thì việc sám hối trước đây của y bị hủy bỏ. Những gì cần thiết là một cam kết nghiêm trang trong trái tim không phạm tội nữa. Bởi lẽ, chúng ta không biết những gì chúng ta sẽ nắm giữ được trong tương lai, cánh cửa sám hối luôn luôn được mở. Thượng Đế, Đấng Hằng Tha Thứ, luôn vui lòng khi con cháu của Adam quay về Ngài để xin sự tha thứ của Ngài. Việc sám hối là một hình thức thờ phượng.

Không ai có thể tha thứ tội lỗi ngoại trừ Thượng Đế. Người Muslim bị nghiêm cấm đi tìm sự tha thứ tội lỗi thông qua việc hướng đến một ai khác ngoài Thượng Đế, và tin tưởng điều này sẽ bị coi là người của đa thần giáo.

Mới hơn Cũ hơn