Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho các thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người có Taqwa.

» Video: 7 Bài học từ nhịn chay Ramadan

Ai đã chi phối và điều hành vũ trụ theo một quy luật nhất định?

Quả thật, con người có bản chất tự nhiên đúng mực và có ý thức lành mạnh chắc chắn sẽ biết rằng không có một sự vật gì tồn tại mà không có một bàn tay tạo ra nó cũng như không có bất cứ điều gì xảy ra mà không có tác nhân tác động vào nó.

Các Lời mặc khải của Qur’an đã thúc giục con người quan sát vũ trụ xung quanh chúng ta và nghiền ngẫm về mọi vạn vật tồn tại trong nó, qua đó, chúng ta sẽ thấy được rằng không có sự nghi ngờ về sự hiện hữu và tồn tại của Đấng Tạo Hóa cũng như sự hiện hữu của Đấng điều hành cho mọi hoạt động của mọi vạn vật trong vũ trụ. 

Vũ trụ này và mọi vạn vật tồn tại trong đó đã được sắp xếp một cách trật tự đến kỳ lạ, mọi hoạt động của mọi vạn vật trong vũ trụ đều theo một quy luật đã định sẵn không thay đổi, các hành tinh đều di chuyển một cách cố định theo quĩ đạo của nó không hề di dịch lệch đi khỏi con đường của chúng, và nếu chỉ cần một số bị lệch khỏi quĩ đạo của chúng thì một thảm họa tồi tệ sẽ xảy ra mà chỉ có Allah mới biết được hậu quả như thế nào. 

Vậy ai là Đấng chế ngự và làm cho vũ trụ này từ thuở ban đầu cho đến thời của chúng ta ngày hôm nay vẫn luôn theo một quy luật vô cùng trật tự và tinh vi như thế? Allah, Đấng Tạo Hóa phán: {Hãy bảo (họ): “Các người hãy quan sát những vật trong các tầng trời và dưới đất”. Và không một Lời mặc khải nào cũng như không một vị báo trước nào có thể giúp ích được cho một đám người không có đức tin.} (Chương 10 - Yunus, câu 101).

Và đây, sự tạo hóa con người, Allah đã tạo hóa con người với những khả năng và những hệ thống hoạt động trong cơ thể họ. 

Allah, Đấng Tạo Hóa phán: {Và trên trái đất có những dấu hiệu cho những người có đức tin vững chãi. Và ngay cả nơi bản thân của các ngươi (con người), các ngươi không quan sát và nhìn thấy ư?} (Chương 51 - Adh-dhariyat, câu 20, 21).

Các loài động vật mà con người hưởng dùng nguồn lợi của chúng từ thức ăn, thức uống, quần áo và leo cưỡi. 

Allah, Đấng Tạo Hóa phán: {Và quả thật nơi gia súc cũng có một bài học cho các ngươi. TA ban cho các ngươi loại thức uống từ chất nằm trong bụng của chúng, giữa phân và máu: nguồn sữa tươi tinh khiết và có hương vị làm cho người uống thích thú. Và (một bài học) từ trái chà là và trái nho mà các ngươi ép ra chất rượu và có được một loại lương thực tốt. Quả thật, trong sự việc đó là một Dấu hiệu (nhận biết TA) cho những người thông hiểu. Và Thượng Đế (Allah) của Ngươi (Muhammad) đã mặc khải cho ong mật rằng: “ Hãy xây tổ trên núi, trên cây và trên những vật mà họ (nhân loại) đã dựng lên. Và hãy ăn (hút mật) từ mỗi loại trái cây, rồi hãy đi theo các con đường thành thuộc của Thượng Đế của ngươi (ong mật)”. Từ trong bụng của chúng tiết ra một loại chất uống có nhiều màu sắc khác biệt, trong đó, chứa một dược liệu chữa bệnh cho nhân loại. Chắc chắn trong sự việc đó là một Dấu hiệu cho một đám người biết suy ngẫm.} (Chương 16 - Annaml, câu 66 - 69).

Cây cối, hoa màu, vườn tược với nhiều loại, hình dáng và màu sắc khác nhau mà con người hưởng dùng nguồn lợi của chúng như thức ăn, đồ uống, trị liệu và chỗ ở. 

Allah, Đấng Tạo Hóa phán: {Và Ngài (Allah) là Đấng đã trải rộng mặt đất và đặt lên nó những quả núi vững chắc và làm ra sông ngòi, và từ mỗi loại trái cây mà Ngài đã làm mọc ra nơi đó, có từng cặp, hai và hai. Ngài lấy ban ngày bao phủ ban đêm. Quả thật, trong sự việc đó là những Dấu hiệu cho đám người biết suy ngẫm. Và trên trái đất có những vùng đất rộng tiếp giáp nhau; và có những mảnh vườn trồng nho, và có những cánh đồng trồng bắp (lúa) và những cây chà là mọc từ một gốc hoặc khác biệt và được tưới bằng một loại nước duy nhất nhưng TA làm cho loại trái này ăn ngon hơn loại trái kia khi dùng. Chắc chắn nơi những hiên tượng đó là những Dấu hiệu cho đám người hiểu biết.} (Chương 13 - Ar-ra’d, câu 3, 4).

Tất cả mọi vạn vật với những hình dạng, đặc điểm và trạng thái khác nhau cũng là những Dấu hiệu của Allah.

Ngài phán: {Ngài (Allah) đã tạo các tầng trời không cần trụ chong mà các ngươi có the nhìn thấy (bằng mắt thường) và đã dựng lên trên mặt đất những quả núi vững chắc, sợ rằng nó (đất) sẽ rung chuyển với các ngươi và Ngài đã rải ra nơi đó đủ loại thú vật. Và TA ban nước mưa từ trên trời xuống mà TA dùng để làm mọc ra nơi đó đủ cặp (thảo mộc) quí giá. Đây là sự Tạo hóa của Allah. Thế, hãy chỉ cho TA xem đâu là vật mà những ai khác Ngài đã tạo? Không, những kẻ làm điều sai quấy đang lầm lạc rõ ràng.} (Chương 31 - Luqman, câu 10,11).

Và trong hệ thống hoạt động kì diệu của sự sinh sản trong mọi sự sống của muôn loài cũng như sự cân bằng sinh thái trong vũ trụ này là dấu hiệu về sự tồn tại của Đấng Tạo Hóa. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: {Và Allah tạo mọi sinh vật từ nước. Trong số những sinh vật đó, có loài di chuyển bằng bụng, có loài đi bằng hai chân, có loài đi bằng bốn chân. Allah tạo hóa vật gì Ngài muốn bởi vì Allah có toàn quyền định đoạt trên tất cả mọi việc.} (Chương 24 - Annur, câu 45).

Sự phân bố nguồn nuôi dưỡng kì diệu cho tất cả mọi sinh vật cũng như đảm bảo nó cho tất cả mọi tạo vật. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: {Và không một sinh vật nào sống trên trái đất mà nguồn lương thực lại không do Allah ban cấp. Ngài biết nơi sống và nơi tạm trú của nó. Tất cả đều được ghi chép trong một quyển so (Định mênh) rõ ràng.} (Chương 11 - Hud, câu 6).

Và mọi vạn vật trong vũ trụ này được Allah, Đấng Tối cao tạo ra, có những vật con người không biết nguồn gốc của nó. 

Ngài phán: {Quang vinh thay Ngài! Đấng đã tạo mọi vật thành từng cặp (âm dương), có những vật được mọc ra từ đất, và từ chính bản thân của họ, và từ những vật mà họ không biêt.} (Chương 36 - Yasin, câu 36). 

Không có điểm nào để nghi ngờ về sự tồn tại cũng như quyền năng điều hành vũ trụ của Đấng Tạo Hóa. Và chỉ có ba giả thuyết để nói về nguồn gốc của vũ trụ này, tuyệt đối không có giả thuyết thứ tư.

• Giả thuyết thứ nhất: Có lẽ quy luật hoạt động một cách trật tự và tinh tế của vũ trụ được hình thành là do nó tự phát sinh, nhưng khẳ năng này hoàn toàn không thể nào xảy ra bởi theo nguyên lý tất cả mọi hiện tượng xảy ra đều có tác nhân của nó.

• Giả thuyết thứ hai: Có lẽ vũ trụ này là do một thứ gì đó tạo ra nó, và thứ đó cũng được sinh ra từ chính vũ trụ này. Đây là lời nói vô lý không thể chấp nhận bởi lẽ một vật không thể tạo ra một vật giống như nó.

• Giả thuyết thứ ba: Có lẽ vũ trụ này là do một thứ gì đó nằm ngoài nó và hoàn toàn khác biệt với nó tạo ra nó, và đó là Allah, Thượng Đế của toàn vũ trụ và muôn loài. Đây là điều mà những tín đồ Muslim tin tưởng, còn những kẻ vô thần thì họ cứ luôn mơ hồ và lưỡng lự trong sự nghi ngờ của họ. 

Allah, Đấng Vĩ đại đã khẳng định sự thật này: {Chúng đã được tạo hóa từ cái không là gì cả hay chúng là Đấng tạo hóa? Phải chăng chúng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất? Không, chúng không có niềm tin vững chắc vào điều đó. Phải chăng chúng là những người giữ các kho tàng của Thượng Đế của Ngươi và phải chăng họ có toàn quyền quản lý (kho tàng của Ngài)?} (Chương 52 - Attur, câu 35 - 36).

Và một trong những bằng chứng về sự tồn tại của Allah là sự hướng về tôn giáo tự nhiên. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: {Do đó, Ngươi (Muhammad!) hãy định diên của Ngươi hướng về tôn giáo Hanif (chỉ tôn thờ Allah), Fitrah (tôn giáo tự nhiên) của Allah theo đó Ngài đã tạo hóa con người. Không có một sự thay đổi nào trong tôn giáo của Allah.} (Chương 30 - Ar-Rum, câu 30).

Do đó, bản thân con người được tạo ra để cảm nhận và công nhận sự tồn tại của Đấng Tạo Hóa, Đấng đã tạo ra vũ trụ này và được các nhà khoa học gọi là “Tôn giáo bản năng” ngay cả khi ta làm cho bản năng tự nhiên chệch hướng thì chúng ta thấy rằng nó luôn cần đến một sức mạnh để nó tựa vào trong những lúc khó khăn và đường cùng. 

Và cái bản năng tự nhiên này luôn tồn tại trong mỗi một con người không có ai là trường hợp ngoại lệ, tuy nhiên, có người lại tuyệt nhiên phủ nhận nó một cách kêu ngạo và tự phụ và có người thừa nhận và tin tưởng. 

Và bản năng tự nhiên này biểu hiện rõ khi một người đối mặt với một căn bệnh hiểm nghèo, hay gặp phải một tai họa hoặc những chuyện đau buồn khó giải thoát thì chúng ta thấy người đó nói một cách vô ý thức: ôi Chúa ơi, ông trời ơi, Thượng Đế ơi hoặc y sẽ ngửa đôi tay và nhìn lên trời một cách khẳng định rằng có một quyền lực toàn năng đang tồn tại có thể phó thác và đặt niềm tin. 

Và điều này là sự thật đã được Allah, Đấng Vĩ Đại xác nhận khi Ngài phán: {Và (thái độ lạ lùng của) con người là khi gặp hoạn nạn thì họ lại van vái TA giải cứu họ (ở đủ mọi tư thế) lúc nằm hoặc lúc ngồi hoặc đứng. Nhưng sau khi TA đã giải cứu họ thoát khỏi cơn nguy khốn thì họ bước đi dửng dưng làm như họ chẳng hề van vái TA cứu nguy lúc gặp hoạn nạn.} (Chương 10 - Yunus, câu 12).

Sự thách thức của Qur’an: Qur’an thách thức loài người và loại Jinn hợp sức nhau lại với nhau hay từng cá nhân riêng lẻ tạo ra một sinh linh nhỏ bé. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: {Hỡi nhân loại! Đây là một ngụ ngôn được trình bày cho các ngươi. Hãy lắng nghe cho kỹ! Quả thật, những kẻ mà các ngươi cầu xin khấn vái ngoài Allah sẽ không bao giờ tạo ra được một con ruồi dẫu chúng có hợp sức với nhau để làm chuyên đó; và nếu con ruồi đó có giật tha đi món gì của chúng thì chúng sẽ không thể lấy nó lại được. Kẻ van cầu cũng như kẻ được van cầu đều bất lực cả.} (Chương 22 - Al-Hajj, câu 73).

Và linh hồn là điều của Allah, chẳng một ai biết nó như thế nào mà chỉ có Ngài mới biết rõ về nó bởi Ngài là Đấng đã tạo ra nó. 

Ngài phán: {Chúng hỏi Ngươi (Muhammad) ve linh hồn. Hãy bảo chúng: “Linh hồn là từ mênh lênh của Thượng Đe của Ta, và các người chỉ được ban cho sự hiểu biết về nó rất ít.} (Chương 17 - Al-Isra, câu 85).

Ngay cả với những vật không có linh hồn thì chúng cũng chẳng có khả năng tạo nó. Nabi Muhammad (saw) nói rằng Allah - Đấng Toàn Năng phán: “Và còn ai tội lỗi hơn những kẻ đã muốn tạo giống như tạo hóa của TA. Bởi thế, chúng cứ thử tạo một hạt ngô, hoặc một hạt lúa mạch xem.” (Albukhari, quyển 6, trang 2747, số Hadith 7120).

Con người bất lực trước việc điều hành và chế ngự vũ trụ này, và đây là một trong những bằng chứng chứng minh sự tồn tại của Đấng Tạo hóa và Điều hành nó. 

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: {Hẳn Ngươi (Muhammad) không suy ngẫm về một kẻ đã tranh luận với Ibrahim về Thượng Đế của Y bởi vì Allah đã ban cho Y quyền bính hay sao? Khi Ibrahim bảo kẻ đó: “Thượng Đế của tôi là Đấng ban sự sống và làm cho chết”. Hắn đáp: “Ta cũng ban cho sự sống và làm cho chết vậy”. Ibrahim nói: “Nhưng Allah (Thượng Đế của tôi) làm cho mặt trời mọc từ hướng đông, thế ngài làm cho nó mọc từ hướng tây xem (nếu ngài có khả năng)?”. Bởi thế, kẻ không có đức tin đó đâm ra lúng túng (vì đuối lý). Và Allah không hướng dẫn đám người làm điều sai quấy.} (Chương 2 - Albaqarah, câu 258).

Và một trong những bằng chứng chứng mình sự tồn tại của Allah - Đấng Tạo hóa, là Ngài đã thách thức toàn nhân loại làm ra một quyển kinh giống như Qur’an, một Kinh sách cuối cùng từ Thượng Đế ban xuống, và sự thách thức này vẫn tiếp diễn cho đến ngày tận thế. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: {Hãy bảo họ (Muhammad!): Nếu loài người và loài Jinn có họp nhau lại để làm một kinh sách giống như Qur’an này thì cũng không bao giờ có thể làm được giống như Nó, cho dù chúng có nỗ lực hỗ trợ nhau đến mấy đi chăng nữa} (Chương 17 - Al-Isra’, câu 88).

Như vậy, nếu người nào nghi ngờ về sự tồn tại của Allah hoặc nghi ngờ về bức Thông Điệp (Islam) mà Muhammad (saw) mang đến thì hãy đón nhận sự thách thức mà cố gắng làm ra một kinh sách giống Qur’an thử xem. Quả thật, đã có biết bao nhiêu nhà văn, nhà thơ, nhà ngôn ngữ đã nỗ lực nhưng tất cả đều bất lực.

Do đó, Qur’an đích thực là lời nói của Allah được mặc khải xuống từ chính Ngài. Ngài phán: {Và kinh Qur’an này không thể do ai khác ngoài Allah làm ra, nhưng Nó (Qur’an) xác nhận lại các điều (đã được mặc khải) trước Nó và giải thích đầy đủ “Kinh sách” do Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài ban xuống, không phải nghi ngờ gì cả.} (Chương 10 - Yunus, câu 37).

Và nếu Nó là lời nói của con người thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy các câu kinh sẽ mâu thuẫn với nhau. Allah, Đấng Tối Cao phán: {Sao chúng không chịu nghiền ngẫm về Qur’an? Nếu là từ một Đấng nào khác ngoài Allah thì chắc chắn chúng sẽ tìm thấy trong đó nhiều điều mâu thuẫn.} (Chương 4 -Annisa’, câu 82). 

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Hãy chia sẽ bài viết đến mọi người⭒♡⭒
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB