Câu chuyện về Abu Sufyan và hoàng đế Heraclius

Abu Sufyan là một trong các Sahabah của Thiên Sứ Muhammad. Tên thật của ông là Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abd Shams bin Abdul-Manaf thuộc bộ tộc Quraish. Ông sinh 567 và mất năm 652 SCN.

 Trước khi cải đạo sang Islam, Abu Sufyan là một thương nhân giàu có, là thủ lĩnh các quý tộc của Quraish, và là một trong những người kịch liệt chống đối Thiên Sứ Muhammad và sự rao giảng của Người. Ông là người đã bắt những người Muslim phải bỏ lại tài sản và đồ đạc của họ khi họ rời Makkah đến Madinah trong cuộc Hijrah. 

Ông là người chỉ huy đội quân đa thần Quraish trong trận chiến Uhud và là người lãnh đạo liên quân trong trận Khandaq (chiến hào) và ra lệnh bao vây Madinah trong trận chiến này.

Abu Sufyan quy thuận Islam sau khi Thiên Sứ Muhammad chinh phục Makkah. Sau Islam, ông được Thiên Sứ chỉ định cai quản Najran, một tỉnh nằm ở phía tây nam của vương quốc Saudi giáp với Yemen. Và sau Islam, ông được giao phó chỉ huy những người Muslim trong các cuộc chinh phục của Islam. Ông đã tham gia trong trận Hunain và Atta'if. Ông bị mất một mắt trong trận Atta'if và mất con mắt còn lại trong trận Yarmouk.

Có một câu chuyện xảy ra giữa Abu Sufyan và hoàng đế Heraclius trước khi ông quy thuận Islam. 

Câu chuyện được ghi lại trong tập thứ nhất “Khởi đầu của sự mặc khải” của bộ Sahih Al-Bukhari. 

Câu chuyện như một bằng chứng khẳng định sứ mạng của Thiên Sứ Muhammad là sự thật. Qua câu chuyện, Insha-Allah, người Muslim sẽ càng vững tin hơn về tôn giáo chân lý của mình. Và cầu xin Allah soi sáng và hướng dẫn nhiều người qua câu chuyện này.

Sau đây là nội dung câu chuyện.

Vào thời điểm Thiên Sứ của Allah đình chiến với Abu Sufyan và những kẻ ngoại đạo Quraish, hoàng đế Heraclius đã gửi một sứ giả đến gặp Abu Sufyan khi ông đi cùng một đoàn lữ hành từ Quraish. Họ là những thương nhân kinh doanh ở Sham (Syria, Palestine, Lebanon và Jordan), Vì vậy, Abu Sufyan và những người đồng hành của ông đã đến gặp hoàng đế Heraclius tại Ilya (Jerusalem). Heraclius gọi họ đến một tòa án và xung quanh ông có tất cả các chức sắc cao cấp của La Mã.

Heraclius yêu cầu người phiên dịch của mình thông dịch câu hỏi của ông nói với nhóm của Abu Sufyan, “Ai trong số các anh có quan hệ họ hàng với người đàn ông tự xưng là Nabi?”

Abu Sufyan liền trả lời: “Tôi là người có quan hệ họ hàng gần nhất với y.”

Hoàng đế Heraclius nói: “Hãy dẫn anh ta (Abu Sufyan) lại gần ta và để những người bạn đồng hành của anh ta đứng sau lưng anh ta.”

Heraclius đã bảo người phiên dịch của ông nói với những người bạn đồng hành của Abu Sufyan rằng ông muốn đặt một số câu hỏi cho Abu Sufyan về người đàn ông đó (tức Nabi Muhammad) và rằng nếu Abu Sufyan nói dối thì những người bạn đồng hành của ông sẽ mâu thuẫn với ông.

Ông Abu Sufyan nói khi ông kể lại câu chuyện: “Tôi thề bởi Allah! (Lúc đó,) nếu tôi không sợ những người bạn đồng hành của tôi gán cho tôi là kẻ nói dối thì tôi đã không nói sự thật về Nabi”

Câu hỏi đầu tiên hoàng đế Heraclius hỏi Abu Sufyan về Thiên Sứ Muhammad là: “Gia thế của y như thế nào trong số các anh?”

Abu Sufyan trả lời: Y thuộc một gia tộc cao quý trong số chúng tôi.

Heraclius hỏi: Có ai trong số các anh từng tuyên bố như vậy (tức tự xưng là Nabi) trước y không?

Abu Sufyan trả lời: Không.

Heraclius hỏi: Có ai trong số tổ tiên của y là vua không?

Abu Sufyan trả lời: Không.

Heraclius hỏi: Những người theo y là những người quí tộc hay những người nghèo?

Abu Sufyan trả lời: Những người nghèo đi theo y.

Heraclius hỏi: Những người theo y mỗi ngày càng tăng hay giảm?

Abu Sufyantrả lời: Họ đang tăng lên.

Heraclius hỏi: Có ai trong số những người theo tôn giáo của y trở nên không hài lòng và từ bỏ tôn giáo sau đó không?

Abu Sufyan trả lời: Không.

Heraclius hỏi: Các anh đã bao giờ buộc tội y nói dối trước khi y tuyên bố (là Nabi) chưa?'

Abu Sufyan trả lời: Không.

Heraclius hỏi: Y có thất hứa không?

Abu Sufyan trả lời: Không. Chúng tôi đang đình chiến với y nhưng chúng tôi không biết y sẽ làm gì trong cuộc đình chiến đó. Tôi không thể tìm thấy cơ hội để nói bất cứ điều gì chống lại y ngoại trừ điều đó.

Heraclius hỏi: Các anh đã có một trận chiến nào với y chưa?

Abu Sufyan trả lời: Có.

Heraclius hỏi: Kết quả của các trận chiến là gì?

Abu Sufyantrả lời: Đôi khi y giành chiến thắng và đôi khi chúng tôi.

Heraclius hỏi: Y ra lệnh cho các anh làm gì?

Abu Sufyan trả lời: Y bảo chúng tôi chỉ thờ một mình Allah, không thờ bất cứ thứ gì cùng với Ngài, và từ bỏ tất cả những gì tổ tiên chúng tôi đã tôn thờ. Y bảo chúng tôi cầu nguyện, nói sự thật, giữ bản thân trong sạch,và giữ mối quan hệ tốt với người thân và họ hàng của chúng tôi.

Sau đó, Heraclius bảo người phiên dịch chuyển tải cho Abu Sufyan những điều sau đây:

“Ta hỏi anh về xuất thân của y và câu trả lời của anh là y thuộc một gia đình rất quý tộc. Trên thực tế, tất cả các Nabi đều xuất thân từ các gia đình quý tộc giữa các dân tộc tương ứng của họ.

Ta đã hỏi anh liệu có ai khác trong số các anh tuyên bố như vậy không, câu trả lời của anh là không; nếu câu trả lời là có, Ta sẽ nghĩ rằng người đàn ông này đang làm theo lời của người đàn ông trước đó.

Sau đó, ta hỏi anh rằng có ai trong tổ tiên của y là vua không, câu trả lời của anh là không, và nếu câu trả lời là có, ta sẽ nghĩ rằng người đàn ông này muốn lấy lại vương quyền của tổ tiên mình.

Ta hỏi thêm rằng liệu y có bao giờ bị buộc tội nói dối trước khi y nói những gì y nói không, và câu trả lời của anh là không. Vì vậy, ta tự hỏi làm thế nào một người không nói dối về người khác lại có thể nói dối về Thượng Đế.

Sau đó, ta hỏi anh rằng người giàu hay người nghèo đi theo y, anh trả lời rằng là người nghèo; trên thực tế, tất cả các Nabi đều được đi theo bởi tầng lớp người này.

 Sau đó, ta hỏi anh rằng những người theo y tăng hay giảm, anh trả lời rằng họ đang tăng lên, và trên thực tế, đây là con đường của đức tin chân chính, cho đến khi nó hoàn thiện về mọi mặt.

Ta hỏi anh rằng liệu có ai, sau khi chấp nhận tôn giáo của y, đã trở nên không hài lòng và từ bỏ tôn giáo sau đó, câu trả lời của anh là không có, và trên thực tế đây là (dấu hiệu của) đức tin thực sự, khi niềm vui của nó đi vào trái tim và hòa trộn với họ hoàn toàn.

Ta hỏi anh rằng y đã từng thất hứa chưa, anh đã trả lời là không, tương tự như vậy, các Nabi không bao giờ thất hứa.

Sau đó, ta hỏi anh y bảo các anh những điều gì, anh trả lời rằng y bảo các anh chỉ thờ một mình Thượng Đế, không được thờ bất cứ thứ gì cùng với Ngài, và cấm các anh thờ thần tượng và y bảo các anh phải cầu nguyện, nói sự thật và giữ mình trong sạch. Nếu những gì anh nói là sự thật, y sẽ rất nhanh chóng chiếm giữ nơi này dưới chân ta và ta đã biết (từ kinh sách) rằng y sẽ xuất hiện nhưng ta không ngờ rằng y xuất hiện từ các anh. Nếu ta thực sự có thể tiếp cận y, ta sẽ đến gặp y ngay lập tức, và nếu ta đi cùng y, ta chắc chắn sẽ rửa chân cho y.”

Heraclius sau đó yêu cầu đọc bức thư do Thiên Sứ của Allah gửi đến cho ông. Nội dung của bức thư như sau: “Nhân danh Allah Đấng Độ Lượng, Đấng Khoan Dung. (Bức thư này là) từ Muhammad, nô lệ của Allah và Nabi của Ngài gửi đến Heraclius, người cai trị Byzantine. Cầu xin bình an cho những ai đi theo sự hướng dẫn. Tôi mời ngài đến với tôn giáo Islam, nếu ngài chấp nhận Islam, ngài sẽ được an toàn, và Allah sẽ nhân đôi phần thưởng của ngài, và nếu ngài từ chối lời mời này, ngài sẽ phạm tội với người dân của mình.

{Hỡi dân Kinh Sách (Do Thái và Thiên Chúa), các người hãy đến với một lời phán như nhau giữa chúng tôi và các người rằng chúng ta chỉ thờ phượng một mình Allah, không tổ hợp Ngài với bất cứ ai (vật gì) và không ai trong chúng ta nhận lấy ai khác ngoài Allah làm Thượng Đế.” Nhưng nếu họ ngoảnh mặt bỏ đi thì Ngươi hãy nói với họ: “Vậy thì các người hãy chứng thực rằng chúng tôi là những người Muslim (thần phục Allah).}(Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 64)”

Khi bức thư kết thúc, tiếng la hét trong Tòa án Hoàng gia vang lên. Vì vậy, Abu Sufyan và nhóm của ông được đưa ra khỏi tòa án. 

Lúc đó, ông Abu Sufyan đã nói với những người bạn đồng hành của mình: “Sự việc của Ibn Abi Kabshah (Nabi Muhammad) đã trở nên nổi bật đến mức ngay cả Vua của Bani Al-Asfar (Byzantine) cũng phải sợ y.”

 Sau đó, Sufyan bắt đầu chắc chắn rằng Thiên Sứ của Allah sẽ là người chiến thắng trong tương lai không xa cho đến khi ông ấy chấp nhận Islam.

Ibn Annatur, thống đốc của llya’ (Jerusalem) kể: Trong một lần Heraclius đến thăm Ilya’, vào một buổi sáng nhìn thấy Heraclius với tâm trạng buồn bã, một số tu sĩ đứng cùng ông hỏi ông tại sao ông lại có tâm trạng đó? Heraclius là một nhà tiên tri và một nhà chiêm tinh. Ông trả lời: “Vào ban đêm, khi ta nhìn vào các vì sao, ta thấy rằng thủ lĩnh của những người thực hành cắt bì đã xuất hiện trở thành kẻ chinh phục.” Rồi ông hỏi các tu sĩ: “Dân tộc nào thực hành nghi thức này?” Mọi người trả lời: “Ngoại trừ người Do Thái, không ai thực hành nghi thức cắt bì này cả, vì vậy, ngài không nên lo sợ về họ, chỉ cần ra lệnh giết tất cả những người Do Thái đang có mặt trên đất nước là xong.”

Trong khi họ đang thảo luận về vấn đề  này, một sứ giả do vua Ghassan cử đi để chuyển tin tức về Thiên Sứ của Allah cho Heraclius đã được đưa đến. 

Sau khi nghe tin, Heraclius ra lệnh cho mọi người đi xem liệu người đưa tin của Ghassan có được cắt bao quy đầu hay không. Mọi người sau khi xem và báo cáo với Heraclius rằng vị đưa tin đó đã cắt bao quy đầu. Heraclius sau đó hỏi anh ta về người Ả Rập. Sứ giả đáp: Người Ả Rập cũng thực hành nghi thức cắt bì.

Sau khi nghe điều đó, Heraclius nhận xét rằng vương quyền của người Ả Rập đã xuất hiện. Heraclius sau đó đã viết một bức thư cho người bạn của mình ở Rome, một người cũng giỏi như Heraclius về kiến thức. Heraclius sau đó rời đến Hims (một thị trấn ở Syria) và ở đó cho đến khi nhận được thư trả lời từ người bạn của mình. Người bạn của Heraclius cũng có cùng quan điểm rằng sẽ có một vị Nabi xuất hiện và rằng Muhammad đích thức là vị Nabi đó.

Heraclius sau đó đã mời tất cả các nhân sĩ Byzantine đến tập hợp tại cung điện của ông ở Hims. Khi họ tập hợp, ông ra lệnh đóng tất cả các cửa trong cung điện của mình. Sau đó, ông bước ra và nói: “Hỡi những người Byzantine! Nếu thành công là mong muốn của các khanh và nếu các khanh tìm kiếm sự hướng dẫn đúng đắn và muốn đế chế của các khanh vẫn còn thì các khanh hãy cam kết trung thành với vị Nabi này (tức  chấp nhận Islam).”

Mọi người khi nghe thấy quan điểm của Heraclius liền chạy nhanh ra phía các cửa của cung điện nhưng các cửa đã được đóng chặt. 

Heraclius nhìn thấy sự tháo chạy của họ và cảm thấy không có hy vọng rằng họ sẽ có đức tin, ông đã ra lệnh đưa họ quay trở lại với ông. Khi họ quay trở lại, ông nói: “Những gì đã nói chỉ là để kiểm tra sức mạnh đức tin của các khanh đối với tôn giáo của mình mà thôi, và ta thực sự đã thấy nó.” Lập tức, mọi người quỳ xuống và trở nên hài lòng với Heraclius.

Đây là một câu chuyện ngắn về vị Sahabah và vị hoàng đế của đế chế La Mã. Qua câu chuyện, cầu xin Allah làm vững chắc trái tim của chúng ta trên tôn giáo Islam củamình, tôn giáo mà Ngài đã ban xuống cho Thiên Sứ Muhammad mang rao truyền cho nhân loại.

Cầu xin Allah hướng dẫn và soi sáng bởi Ngài là Đấng hướng dẫn và soi sáng tốt nhất! Cầu xin Ngài thương xót đám bề tôi của Ngài bởi Ngài là Đấng Nhân Từ và Khoan Dung!

Mới hơn Cũ hơn