Thiên Sứ Lut

Allah cử phái Lut đến với dân Người, và họ là những người xấu xa thờ phượng thần linh khác ngoài Allah, họ cùng nhau phạm tội trái đạo đức, trái luân thường đạo lý. 

Allah Tối Cao phán:

{(80) Và Lut, khi Y bảo người dân của mình: “Phải chăng các người làm điều đồi bại mà chưa từng ai trên đời này đã làm trước đây?”(81) “Các người tìm đến đàn ông để giải tỏa nhục dục thay vì với phụ nữ. Không, các người thực sự là một đám người vượt quá giới hạn.”(82) Câu trả lời của đám dân của (Lut) không gì khác ngoài lời: “Mọi người hãy trục xuất chúng (Lut và những người có đức tin) ra khỏi thị trấn của các người, bởi chúng là những người muốn giữ mình trong sạch!”} (chương 7 – Al-‘Araf: 80 - 82). 

Rồi Người được Allah giải cứu cùng người nhà mình ngoại trừ vợ của Người, bà là người vô đức tin, khi mà Allah ban lệnh cho Người và người nhà phải rời làng vào ban đêm, cũng là lúc lệnh trừng phạt của Allah được ban hành, Ngài đã lật ngược (thị trấn của chúng) và Ngài trút xuống trận mưa đá cứng như đất sét nung, lớp này chồng lên lớp kia.

Mới hơn Cũ hơn