Lời cầu xin khi thăm viếng m.ộ

 Các ngươi hãy đi viếng mộ vì nó sẽ nhắc các ngươi về cái ch.ết

Ông Abu Huroiroh thuật lại: Thiên sứ của Allah đi viếng m.ộ mẹ của Người, Người đã khóc và mọi người xung quanh Người đều khóc. Người nói:

“Ta đã xin Thượng Đế của Ta cho phép Ta cầu xin Ngài tha thứ cho mẹ của Ta nhưng Ngài không cho phép; và Ta đã xin Ngài cho phép Ta được viếng m.ộ của bà thì Ngài cho phép. Bởi thế, các ngươi hãy đi viếng m.ộ vì nó sẽ nhắc các ngươi về cái ch.ết.” (Muslim).

Phiên âm: “As sa laa mu a’ lai kum ah lad di yaar, mi nal mu mi n.i.n, wal mus li m.i.n, wa in naa in shaa ol lo hu bi kum laa hi qun, nas a lul lo ha la naa wa la ku mul a’ fi yah.” Hadith do Muslim và Ibnu Majaah ghi.

Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban bình an cho tất cả người có đức tin và những người Muslim ở dưới mộ. Nếu Allah muốn, thì chúng tôi là những người nối bước theo sau các bạn. Cầu xin Allah ban cho chúng ta được bình an.}

Hadith liên quan đến ngôi m.ộ

Sự tr.ừng ph.ạt trong m.ộ

Ông Abdullah bin Abbaas - cầu xin Allah hài lòng về hai cha con ông) - tường thuật lại rằng: Thiên Sứ Muhammad (cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người) - đã đi ngang qua hai ngôi m.ộ, và nói: “Quả thật hai người họ đang bị tr.ừng ph.ạt, nhưng không bị tr.ừng ph.ạt (về bất cứ điều gì) to lớn; Một trong hai người họ: Có người không bao giờ che kín trong lúc đại tiện, còn người kia chỉ vì thích bày chuyện nói x.ấu người khác.” Sahih (chính xác) - Do Al-Bukhari và Muslim ghi

Xây mộ, sơn, viết (tên tuổi), trồng cây lên m.ộ

Tất cả những việc làm này đều bị cấm vì tất cả không giúp ích cũng không có hại cho người dưới m.ộ.

Hadith do Imam Muslim ghi lại từ ông Jabir kể :

Thiên Sứ cấm sơn lên m.ộ, ngồi lên m.ộ và xây m.ộ.  Hadith do Muslim số 970 và Ahmad ghi lại.

Và theo đường truyền do Al-Tirmizy và những người khác ghi lại có thêm câu: và viết lên m.ộ. Và đường truyền này chính xác.

Khóc thương khi người thân qua đ.ời

Thiên sứ của Allah đã khóc thương cho một đứa bé qua đ.ời, ông Sa’ad bin ba-dah nói: Thưa Thiên sứ của Allah, sao Người khóc? 

Thiên sứ của Allah nói:

Đây là sự trắc ẩn, Allah đã đặt nó trong trái tim của các bề tôi của Ngài, và quả thật Allah yêu thương những người bề tôi có tấm lòng biết yêu thương.” (Albukhari).

Khi Thiên sứ của Allah khóc thương cho đứa con trai qua đời của Người, Ibrahim, thì Abdurrahman bin Awf  nói với Người: “Thưa Thiên sứ của Allah, Người cũng khóc nữa sao?” Người nói:

“Này Ibn Awf, đó là tình thương”.

Rồi Người tiếp tục nói:

“Quả thật, đôi mắt biết khóc, trái tim biết buồn, và Ta không nói trừ những gì làm Thượng Đế của Ta hài lòng .. và này Ibrahim, Ta đau buồn vì phải xa con.” (Albukhari).

Khóc thương là một phản ứng thể hiện nỗi niềm cảm xúc tự nhiên của con người trước một sự việc đau buồn xảy đến, nhưng việc khóc lớn tiếng, la hét, giãy dụa, than thân, trách phận thì không thể chấp nhận được và điều đó cũng thể hiện rằng bạn đang giận dữ, phẫn nộ với đệnh mệnh đã ban xuống từ nơi Allah.

Xem thêm: Lời khuyên cho một cuộc sống hạnh phúc 

       Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, vui lòng chia sẽ đến bạn bè và gia đình. Việc làm đơn giản nhưng mang lại điều tốt đẹp đến mọi người. Jazakkallhu khayran!{alertWarning} 

Mới hơn Cũ hơn