Sirat là một chiếc cầu quái dị gieo nỗi khiếp sợ và kinh hãi cho những người Muslim tội lỗi và những người giả tạo đức tin. Là một chiếc cầu được bắt ngang qua Hỏa Ngục, bên kia cầu là chốn Thiên Đàng.

» Xem video: Người vào Thiên Đàng Sau Cùng

Allah vẫn luôn mong đợi chúng ta quay về

 Nhiều người không thể vượt qua được ham muốn của bản thân, nên mắc phải những sai lầm, phạm phải những tội lỗi, nhưng đó không phải là rơi vào bước đường cùng, không còn lối đi.

Nhiều người trong chúng ta thực sự muốn sửa đổi, họ khao khát vượt qua những thói nghiện ngập, họ mong có thể chấm dứt những mối quan hệ không hợp lệ trong Islam, họ muốn từ bỏ những giao dịch, những hành động, và những thứ mà Allah không hài lòng.

Tuy nhiên, cảm giác tội lỗi của những cá nhân này bắt nguồn từ một niềm tin khác. Họ không có khả năng tha thứ cho bản thân về những gì họ đã làm hoặc vẫn đang đấu tranh với việc làm đó. Điều này càng trầm trọng hơn bởi thực tế là nhiều gia đình của họ đã tạo điều kiện cho họ cảm thấy tội lỗi vì có thể mang lại sự xấu hổ và ô nhục cho bản thân và gia đình họ, và bởi một số cộng đồng Islam không hỗ trợ cho sự phát triển của các cá nhân, và thay vào đó, lại gieo rắc sự xấu hổ, phán xét và cô lập những người đã phạm sai lầm.

Vì vậy, ngay cả khi họ đã phạm tội cách đây nhiều năm, họ không thể tha thứ cho chính mình và họ không cảm thấy rằng đôi khi họ có thể tìm thấy sự tha thứ đó ngay cả từ những người họ yêu thương, họ cảm thấy rằng Allah, Thượng Đế của họ cũng đã không hoặc sẽ không tha thứ cho họ ..

Nhưng cách mà chúng ta nhìn nhận bản thân không nhất thiết là cách mà Allah nhìn về chúng ta. Việc chúng ta không thể tha thứ cho chính mình hoặc con người chúng ta không thể tha thứ cho nhau không có nghĩa là Allah không tha thứ cho chúng ta!

Hỡi người Muslim, chúng ta có biết những điều kiện để chúng ta nhận được sự tha thứ của Allah dễ dàng như thế nào hay không? Đơn giản là chỉ cần chúng ta nhận ra những gì chúng ta đã làm là sai và chân thành nói lời xin lỗi.

Chúng ta chỉ cần nói: Hỡi Allah, Thượng Đế của bề tôi, bề tôi đã làm sai, bề tôi cảm thấy hối hận cho điều bề tôi đã làm, bề tôi chân thành nhận lỗi và bề tôi cần sự giúp đỡ của Ngài để không bao giờ làm điều đó nữa. Lạy Allah, Đấng thứ tha mọi lỗi lầm và tội lỗi, xin tha thứ cho bề tôi!

Đó là sự ăn năn sám hối mà trong tiếng Ả Rập được gọi là Tawbah, có nghĩa là quay trở về với Allah, Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật.

Hỡi người Muslim, chúng ta hãy xem xét một số ví dụ từ Kinh Qur’an và Hadith để chúng ta hiểu Allah, Thượng Đế của chúng ta hơn về lòng thương xót và sự bao dung của Ngài.

Một người đàn ông từng bước vào Masjid của Thiên Sứ  trong tình trạng cực kỳ đau khổ. Anh ta hét lên, đến gặp Thiên Sứ (ﷺ), nói: “Tôi đã phạm tội, khốn nạn cho tôi, tôi đã phạm tội!” Thiên Sứ của Allah(ﷺ) bảo người đàn ông ngồi xuống và dạy anh ta nói: “Lạy Allah, sự tha thứ của Ngài lớn hơn tội lỗi của bề tôi, bề tôi hy vọng vào lòng thương xót của Ngài hơn là hành động của chính bề tôi, vì vậy xin Ngài tha thứ cho bề tôi!” Thiên Sứ của Alalh (ﷺ) bảo người đàn ông đó lặp lại điều này một lần nữa, rồi bảo anh ta: “Hãy đứng dậy, Allah đã tha thứ cho tội lỗi của ngươi.” (Al-Hakim)

Thiên Sứ của Allah (ﷺ) đã không nói với người đàn ông đó: Hãy cảm thấy tội lỗi trong 5 năm tới vì những gì ngươi đã làm, sau đó Allah sẽ tha thứ cho ngươi. Người cũng đã không bảo người đàn ông đó hãy tự hành hạ bản thân mình về mặt tinh thần và cảm xúc mỗi ngày cho đến khi người đàn ông đó cảm thấy rằng anh ta đã trừng phạt bản thân một cách thích đáng, và sau đó Allah sẽ tha thứ cho anh ta.

Thiên Sứ của Allah (ﷺ) đã nhìn thấy một người đàn ông, đến với sự chân thành, hối hận, đang tìm cách hàn gắn mối quan hệ của mình với Allah. Thiên Sứ của Allah (ﷺ) đã cho anh ta thấy không chỉ việc xin tha thứ dễ dàng như thế nào mà còn cả việc được tha thứ cũng dễ dàng như thế nào.

Để nhấn mạnh thêm cho chúng ta về điểm này, Allah nói với chúng ta trong một Hadith Qudsi mà Thiên Sứ của Allah (ﷺ) đã thuật lại:

“Hỡi con của Adam, miễn là ngươi kêu cầu TA và cầu xin TA, thì TA sẽ tha thứ cho những gì ngươi đã làm, và TA sẽ không bận tâm (tội lỗi đó như thế nào). Hỡi con của Adam, nếu tội lỗi của ngươi cao đến tận mây trời và sau đó ngươi cầu xin TA tha thứ, thì TA sẽ tha thứ cho ngươi.Hỡi con của Adam, nếu ngươi đến với TA mang những tội lỗi lớn như trái đất và sau đó ngươi gặp TA trong tình trạng không Shirk với TA bất cứ điều gì (tức không tổ hợp thần linh cùng với TA), thì TA sẽ mang lại cho ngươi sự tha thứ bằng cả trái đất giống như vậy.” (Tirmizdi ghi lại, Al-Albani xác nhận Hadith Sahih)

Làm thế nào để chúng ta biết Allah đã tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta đã chân thành cầu xin sự tha thứ? 

Câu trả lời chính là lời phán của Allah. Allah, chính Ngài đã hứa với chúng ta điều đó, Ngài phán:

{Hỡi các bầy tôi của TA! Những ai đã làm hại bản thân mình (bởi những điều tội lỗi) thì chớ đừng tuyệt vọng nơi lòng thương xót của Allah. Chắc chắn Allah sẽ tha thứ tất cả tội lỗi (cho những ai quay về sám hối với Ngài); quả thật Ngài là Đấng Hằng Tha Thứ, Đấng Nhân Từ.(Chương 39 - Azzumar, câu 53)

Allah không những sẽ tha thứ cho chúng ta khi chúng ta chân thành quay về sám hối với Ngài mà Ngài còn muốn có một mối quan hệ với chúng ta, bởi vì Ngài không chỉ tha thứ cho chúng ta còn biến điều sai trái chúng ta đã làm thành điều tốt. Ngài cho chúng ta biết điều này qua lời phán:

{Ngoại trừ những ai biết ăn năn sám hối, có đức tin và hành thiện thì họ sẽ được Allah thay thế tội lỗi của họ bằng điều phúc đức bởi Allah hằng tha thứ, Đấng Nhân Từ.} (Chương 25 – Al-Furqan, câu 70)

Trong Hadith do Muslim ghi lại, Thiên Sứ của Allah (ﷺ) đã nói với chúng ta về một người đàn ông sẽ đến vào Ngày Phán Xét và sẽ được chỉ ra những tội lỗi nhỏ của anh ta, những tội lỗi lớn của anh ta được che giấu khỏi anh ta. Anh ta không thể phủ nhận tất cả những tội lỗi nhỏ mà chúng được chỉ ra cho anh ta, và anh ta rất lo lắng về những điều mà anh ta đã phạm phải nhưng không được chỉ ra bởi vì chúng còn lớn hơn những tội lỗi đang được chỉ ra cho anh ta. Sau đó, Allah phán bảo các Thiên Thần: Hãy thay mọi việc xấu bằng việc tốt! Lúc đó, người đàn ông nói, “Thưa Thương Đế! Bề tôi đã làm những thứ tội lội khác nhưng không được viết ở đây! Thiên Sứ của Allah (ﷺ) đã bật cười khi kể lại phản ứng của người đàn ông này.

Tawbah của người đàn ông này, sự ăn năn của anh ta, rất chân thành và đầy đủ đến nỗi Allah đã thay thế những việc làm xấu của anh ta bằng những việc làm tốt. Cầu xin Allah phù hộ chúng ta luôn là người biết quay đầu sám hối với Ngài!

Ngoài ra, Allah, Thượng Đế của chúng ta, rất nhân từ trong cách Ngài giữ để chúng ta chịu trách nhiệm. 

Như trong Hadith do Attabrani ghi lại, Khi Allah ra lệnh cho hai Thiên Thần ở vai phải và trái của chúng ta ghi lại những hành động của chúng ta, Ngài đã ra lệnh cho vị ở bên trái phải đợi một thời gian mới viết ra những gì chúng ta đã làm sai đề phòng chúng ta quay lại với Ngài ngay sau khi chúng ta mắc sai lầm đó. Và nếu chúng ta phạm lỗi và sau đó ăn năn trong thời gian đó, Thiên Thần thậm chí không viết ra sự thật rằng chúng ta đã phạm tội.”

Allah luôn mong chờ, luôn chờ đợi chúng ta trở lại với Ngài, ngay cả sau khi chúng ta đã quyết thực hiện hành động sái trái của mình.

Nhưng nếu chúng ta không thực hiện điều sai trái sau khi đã nghĩ về điều đó thì chúng ta có bị bắt tội không? Thiên Sứ của Allah (ﷺ) đã nói với chúng ta rằng Allah đã ra lệnh rằng những việc làm tốt và xấu được viết ra. Sau đó, Ngài giải thích rõ ràng như thế nào (chúng sẽ được viết): Ai có ý định làm một việc tốt nhưng anh ta không làm, Allah sẽ ghi lại cho anh tamột hành động tốt đầy đủ, nhưng nếu anh ta thực hiện ý định của mình, Allah sẽ ghi cho anh ta từ mười đến bảy trăm lần, và thậm chí nhiều hơn nữa. Nhưng nếu anh ta có ý định thực hiện một hành động xấu và đã không thực hiện nó, Allah sẽ ghi cho anh ta một một việc làm hoàn toàn tốt, nhưng nếu anh ta có ý định đó và đã thực hiện nó, Allah sẽ chỉ ghi cho y một hành động xấu. (Albukhari, Muslim)

Hỡi người Muslim, chúng ta hãy biết rằng mỗi người trong chúng ta đều xứng đáng với tình yêu của Allah. Điều này không có nghĩa là chúng ta đi ra ngoài và tìm cách làm điều xấu và tội lỗi vì chúng ta biết Allah luôn tha thứ và chúng ta sẽ có thể bù đắp bằng những điều tốt. Vấn đề không mang ý nghĩa như vậy mà vấn đề là khi chúng ta phạm sai lầm, chúng ta đừng bao giờ tuyệt vọng về đức khoan dung và sự tha thứ của Allah dành cho chúng ta, chúng ta phải nhận ra rằnglòng thương xót của Allah vượt qua cơn thịnh nộ của Ngài, như Thiên Sứ của Allah (ﷺ) đã cho biết:

“Khi Allah ra lệnh sáng tạo, Ngài đã viết ở nơi Ngài từ bên trên Ngai Vương của Ngài: Lòng thương xót của Ta đi trước cơn giận của Ta.” (Bukhari, Muslim)

Một lần nọ, một phụ nữ trẻ đến gặp một vị Alim sau một bài giảng của ông và vừa khóc, cô ấy vừa nói: “Gia đình tôi luôn khiến tôi cảm thấy mình là một kẻ hư hỏng. Họ thậm chí còn nói với tôi rằng những lời cầu nguyện của tôi sẽ không được tính vì dù sao thì tôi cũng đã làm quá nhiều việc sai trái. Tôi nghĩ Allah ghét tôi. Mãi cho đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng có lẽ Allah yêu tôi. Có lẽ Ngài thực sự yêu tôi.”

Hỡi người Muslim, hỡi những ai đã và đang vấp ngã trên con đường đến với Allah, chúng ta hãy biết rằngAllah không mong đợi sự hoàn hảo từ chúng ta. Ngài biết chúng ta yếu đuối, Ngài biết chúng ta đôi lúc không thể vượt qua được dục vọng của chính mình, Ngài biết khi chúng ta phạm lỗi chúng ta đã hối hận và cảm thấy thất vọng cho bản thân, và Ngài biết chúng ta đang cố chiến đấu đứng dậy sau những lần vấp ngã để đến với Ngài. Ngài biết chúng ta rõ hơn chúng ta biết chính mình. Vì vậy, đừng để bất kỳ ai xen vào giữa mối quan hệ của chúng ta với Allah và sự tha thứ của Ngài dành cho chúng ta.Đừng để cảm giác tội lỗi, việc chúng ta không thể tha thứ cho bản thân hoặc cách người khác đối xử với chúng ta là điều khiến chúng ta nghĩ rằng Allah không yêu chúng ta hoặc không muốn tha thứ cho chúng ta. Chúng ta hãy hướng về Allah bởi vì Ngài luôn mở cánh cửa để đón nhận chúng ta, hãy để tình yêu của Ngài bước vào cuộc sống của chúng ta.

{Allah thực sự muốn tha thứ cho các ngươi.(Chương 4 – Annisa’, câu 27)

Allah nhấn mạnh sự rộng lượng và nhân từ của Ngài, ở chỗ Ngài tha thứ cho bất cứ ai ăn năn với Ngài về bất cứ điều xấu nào họ phạm phải:

{Người nào làm điều xấu hoặc bất công với chính mình (bởi điều tội lỗi), sau đó (ăn năn) cầu xin Allah tha thứ thì y sẽ tìm thấy Allah hằng tha thứ, hằng khoan dung.} (Chương 4 – Annisa’, câu 110)

Giảng giải về câu Kinh này, Ibn Abbas đã nói rằng Allah thông báo cho các tôi tớ của Ngài về sự tha thứ của Ngài, sự rộng lượng bao dung và lòng thương xót bao la của Ngài. Vì vậy, bất cứ ai phạm tội, dù lớn hay nhỏ, nhưng sau đó tìm kiếm sự tha thứ của Allah, anh ta sẽ thấy Allah hằng tha thứ và rất mực khoan dung, cho dù tội lỗi của anh ta có lớn hơn cả núi và trời đất.

Abu Bakr thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (ﷺ) đã nói: Không người Muslim nào phạm tội và sau đó quay về sám hối, thực hiện lễ nguyện Salah hai Rakah và cầu xin Allah tha thứ cho tội lỗi đó của mình không được Ngài tha thứ.” (Ahmad)

Hỡi người Muslim, tất cả chúng ta đều phạm tội, không ai tránh khỏi lỗi lầm, nhưng khi chúng ta phạm lỗi, chúng ta phải quay về thành tâm sám hối với Allah để được Ngài tha thứ. Và sự ăn năn sám hối chân thành đòi hỏi chúng ta phải nhận ra và thừa nhận rằng chúng ta đã phạm sai lầm và xin Allah tha thứ. Nhưng nếu tội lỗi là điều bất công với ai đó trong nhân loại, ngoài việc sám hối với Allah, chúng ta còn phải xin sự tha thứ từ người đó. Chúng ta cố gắng chuộc lại tội lỗi mà chúng ta đã làm nếu có thể, chẳng hạn như trả lại tiền nếu chúng ta đã đánh cắp nó.

Hỡi người Muslim, chúng ta được cho biết ở rất nhiều câu Kinh trong Qur’an rằng Allah là Đấng hằng chấp nhận sự sám hối, hằng tha thứ và rất mực khoan dung. Từ điều này, chúng ta hiểu rằng Allah lúc nào cũng mong chờ chúng tay quay đầu và trở về với Ngài bằng sự ăn năn chân thành. Nếu chúng ta chân thành, Allah sẽ thương xót chúng ta.

Hỡi người Muslim, chúng ta cũng được khuyên nên làm điều tốt để xóa dấu vết của điều xấu. Điều này có nghĩa là ngay khi chúng ta nhận ra mình đã làm sai điều gì đó, chúng ta nên ngay lập tức cố gắng làm điều gì đó tốt để xóa đi điều xấu mà chúng ta đã làm.

Chúng ta nên cố gắng thực hiện các nghĩa vụ thờ phượng đối với Allah, đặc biệt là phải duy trì năm lễ nguyện Salah mỗi ngày của chúng ta. Điều này xây dựng mối quan hệ của chúng ta với Allah, và bởi vì trong lễ nguyện Salah, chúng ta đọc bài Fatihah, trong đó có lời cầu xin Allah sự hướng dẫn. Và đây chính là cách chúng ta biểu hiện hoặc cách chúng ta chứng tỏ rằng mình đã chân thành trong sự sám hối. Allah phán: 

{Những ai ăn năn sám hối và siêng năng hành đạo và làm điều thiện tốt thì sự hối cải của y với Allah mới là thật lòng.(Chương 25 – Al-Furqan, câu 71)

Trong Sahih Al-Bukhari và Muslim,Thiên Sứ của Allah (ﷺ) đã kể về người đàn ông đã giết chín mươi chín người. Sau đó, người đàn ông hối hận và hỏi một người thờ phượng trong số người dân Israel, liệu ông có thể ăn năn hay không. Người thờ phượng này nói với anh ta là không! Vì tức giận anh ta đã giết người thờ phượng đó, như vậy, anh ta đã giết cả thảy một trăm mạng người. Sau đó, anh ta hỏi một trong những học giả của họ liệu anh ta có thể ăn năn không. Vị học giả nói: Điều gì ngăn cản anh ăn năn chứ?’

Sau đó, vị học giả bảo người đàn ông đó đến một thị trấn nơi Allah được tôn thờ. Anh ta lên đường đến thị trấn đó, nhưng cái chết đã đến với anh ta khi anh ta đang đi trên đường. Các Thiên Thần của lòng thương xót và các Thiên Thần của sự trừng phạt đã tranh chấp về anh ta. Vì vậy, Allah ra lệnh cho họ đo khoảng cách giữa hai thị trấn và nơi anh ta chết. Bất cứ (thị trấn) nào anh ta ở gần hơn, khi anh ta chết, sẽ thị trấn mà anh ấy thuộc về. Họ thấy anh ta đang ở gần thị trấn mà anh ta đang hướng tới. Vì vậy, các Thiên Thần của lòng thương xót đã đưa anh ta đi. Có lời giải thích và nói rằng khi anh ta sắp chết, anh ta đã tự mình di chuyển - về phía thị trấn đó - trong khi Allah ra lệnh cho thị trấn tốt tiến lại gần anh ta hơn và thị trấn kia di chuyển ra xa.

đó là lòng thương xót và nhân từ bao la của Allah.Chúng ta có thể hiểu từ những gì đã nói ở đây rằng Allah tha thứ cho mọi tội lỗi nếu một người ăn năn. Ngoài ra, một người không được thất vọng về lòng thương xót của Allah, ngay cả khi tội lỗi của họ rất nhiều và to lớn, vì cánh cửa của sự ăn năn và lòng thương xót đang mở rộng.

{Lẽ nào (những người không tham chiến) không biết rằng Allah sẽ chấp nhận sự sám hối (thật lòng) của đám bầy tôi của Ngài và chấp nhận các việc làm Sadaqah (vì Ngài) và lẽ nào họ không biết rằng rằng Allah là Đấng Hằng Chấp Nhận sự sám hối, Đấng Nhân Từ ư?} (Chương 9 – Attawbah, câu 104)

Hỡi người Muslim, lời khuyên cuối cùng liên quan đến sự sám hối, như đã nói, chúng ta hãy làm việc tốt để quét sạch điều xấu. Và điều này không cần phải là một nỗ lực quá lớn trong hành đạo, chúng ta không cần phải lễ nguyện Salah suốt đêm và nhịn ăn cả ngày, chúng ta cũng không cần phải dùng toàn bộ tài sản để làm Sadaqah. Chúng ta chỉ cần làm việc tốt theo khả năng của chúng ta và sự chân thành. Và một trong những việc làm có thể coi là việc tốt nhưng đơn giản, giúp xóa đi tội lỗi của chúng ta, đó là chúng ta hãy cầu xin sự tha thứ cho những anh em Muslim của chúng ta, nam cũng như nữ. Thiên Sứ của Allah đã dạy chúng ta rằng nếu chúng ta làm như vậy, Allah sẽ ban cho chúng ta phần thưởng tương ứng với mỗi tín đồ mà chúng ta cầu nguyện(Theo Hadith Attabrani ghi lại). Chúng ta hãy tưởng tượng mà xem, có biết có bao nhiêu người trong số họ?! Chỉ đơn giản qua việc cầu xin sự tha thứ cho những anh em đồng đạo của mình, chúng ta có thể kiếm được hơn một tỷ việc tốt để sẽ quét sạch những việc xấu của chúng ta. Insha-Allah!

Hỡi người Muslim, chúng ta hãy biết rằng không bao giờ là quá muộn để quay về với Allah đối với ai biết thức tỉnh và dừng lại những hành động sai trái của mình và vội vàng sám hối với Ngài. Su muộn màngchỉ đối với ai đó ngoan cố chìm đắm trong tội lỗi và không chịu dừng lại. Allah phán:

{Thật ra Allah chỉ chấp nhận sự ăn năn hối cải của những ai làm tội lỗi trong lúc không nhận thức rõ vấn đề, còn khi (họ nhận thức được sự sai trái) thì họ liền ăn năn sám hối. Đó là những người sẽ được Allah tha thứ cho họ, bởi Allah là Đấng Hằng Biết, Đấng Sáng Suốt.Ăn năn hối cải sẽ không được chấp nhận đối với những ai cứ ngoan cố làm điều tội lỗi cho tới khi sắp chết thì mới nói: “Bây giờ bề tôi xin ăn năn sám hối”; và (ăn năn hối cải) cũng không được chấp nhận đối với những người chết trong tình trạng vô đức tin. Đó là những kẻ mà TA đã chuẩn bị một hình phạt đau đớn dành cho họ.} (Chương 4 – Annisa’, câu 17)

Thiên Sứ của Allah nói:

“Quả thật, Allah chỉ chấp nhận sự ăn năn sám hối của người bề tôi khi linh hồn chưa lên đến tận cổ họng.” (Ahmad, Tirmizdi)

Cầu xin Allah phù hộ tất cả chúng ta thành những người luôn nhanh chân quay về sám hối với Ngài và luôn chân thành trong sự sám hối. Cầu xin Allah thương xót và chấp nhận sự sám hối của chúng ta, và cầu xin Ngài tha thứ cho chúng ta bởi Ngài là Đấng hằng tha thứ, rất mực nhân từ.

 Tác giả biên soạn: Usman Ibrahim

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
» HỖ TRỢ TRANG WEB TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN »