Đến tháng ramadan 2024
(Ramadan là tháng 9 theo lịch Islam, là tháng hồng phúc, tháng thiêng liêng, là cơ hội vàng mà Allah dành tặng riêng cho cộng đồng Muslim)
    Ngày Giờ Phút Giây

Qur’an Có Phải Lời Phán Của Allah?

 Qur’an là lời phán của Allah và là sự mặc khải của Ngài xuống cho vị Nabi của Ngài, Muhammad (ﷺ), và Ngài tự đảm trách việc bảo tồn Nó, Ngài phán:

{Thật vậy, chính TA đã ban Thông Điệp Nhắc Nhở (Qur’an) xuống và chính TA sẽ bảo quản Nó.} (chương 15 - Al-Hijr: 9).

Nếu có ai đó nói: Điều gì khẳng định cho tôi biết rằng đó là lời phán của Allah chứ không phải lời của con người?

Trả lời cho câu hỏi đó gồm năm bằng chứng mà không một người công bằng và lành mạnh nào về kiến thức có thể phủ nhận Kinh Qur’an là lời phán của Allah Tối Cao:

Thứ nhất: Con người bất lực về việc làm ra một quyển Kinh tương tự:

Nếu Kinh Qur'an là tác phẩm của một ai đó trong nhân loại, lẽ nào những ai khác trong nhân loại lại không thể làm ra điều tương tự?

Allah đã thách thức tất cả loài người làm ra quyển Kinh tương tự, nhưng họ đã không thể, Đấng Tối Cao phán:

{(Nếu chúng cho rằng Muhammad bịa đặt), chúng hãy mang đến lời lẽ giống như (Qur’an) xem nào nếu chúng là những kẻ nói thật.} (chương 52 – At-Tur: 34).

Sau đó, Allah tiếp tục thách thức loài người hãy làm ra mười chương giống như những chương của Qur’an, nhưng họ vẫn bất lực, Đấng Tối Cao phán:

{Hay chúng nói: “Y đã bịa ra Nó (Qur’an).” Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với chúng: “Vậy các ngươi hãy mang đến mười chương Kinh giống như Nó đã được bịa ra xem nào và các ngươi hãy kêu gọi bất cứ ai ngoài Allah đến hỗ trợ các ngươi, nếu các ngươi nói thật!”} (chương 11 – Hud: 13).

Sau đó, Allah tiếp tục thách thức họ làm ra một chương Kinh giống như một chương Kinh nào đó của Qur’an, và con người vẫn không làm được, Allah Tối Cao phán:

{Hoặc có phải (những kẻ đa thần) bảo Y (Muhammad) đã bịa đặt ra (Qur’an)? Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Vậy các ngươi hãy mang đến một chương Kinh giống như thế và hãy gọi bất cứ ai ngoài Allah đến giúp đỡ, nếu các ngươi nói thật!”} (chương 10 - Yunus: 38).

Nghĩa là: hãy tìm kiếm sự giúp đỡ của Jinn (ma quỉ) và các nhân tài trong loài người, cũng như tất cả những ai có thể hỗ trợ sáng tác ra một chương giống như Qur’an, và thách thức này vẫn còn đến ngày nay nhưng vẫn không một ai làm được, và đây là thách thức cho cả loài người và loài Jinn, Đấng Tối Cao phán:

{Ngươi hãy nói với họ: “Dẫu cho loài người lẫn loài Jinn (ma quỉ) có hợp sức với nhau để sáng tác ra một kinh sách giống như Kinh Qur’an này đây thì chắc chắn họ cũng không thể mang đến một quyển giống như Nó ngay cả họ có nỗ lực và cố gắng đến mấy đi chăng nữa.”} (chương 17 - Al-Isra’: 88).

Thật đáng kinh ngạc khi Allah Tối Cao khẳng định một cách chắc chắn tuyệt đối rằng sẽ không ai có thể bẻ gãy thách thức này trong tương lai cho đến ngày tận thế, Đấng Tối Cao phán:

{Còn nếu như các ngươi hoài nghi về Qur’an mà TA đã mặc khải cho người Bề Tôi của TA (Muhammad) thì các ngươi hãy mang đến một chương Kinh giống như Nó, và các ngươi hãy mời gọi các nhân chứng của các ngươi ngoài Allah đến xác nhận nếu các ngươi trung thực.} (chương 2 - Al-Baqarah: 23).

Và mười bốn thế kỷ đã trôi qua kể từ thách thức này bắt đầu và con người vẫn không thể làm ra một chương Kinh tương tự như Qur’an.

Dù chỉ như một chương Kinh ngắn nhất trong Qur’an là chương 108 Al-Kawthar, một dòng duy nhất, Đấng Tối Cao phán:

{(1) Quả thật, TA (Allah) đã ban cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) sông Kawthar (nơi Thiên Đàng). (2) Vì vậy, Ngươi hãy hướng về Thượng Đế của Ngươi mà dâng lễ nguyện Salah và giết tế. (3) Quả thật, chỉ kẻ thù của Ngươi mới thực sự bị cắt đứt hết mọi hy vọng.} (chương 108 – Al-Kawthar: 1 - 3).

Chẳng lẽ hàng tỷ người trên thế giới, trong đó có các học giả, nhà văn, nhà thơ và triết gia, trải qua hàng trăm năm, lại không thể nghĩ ra một dòng nào giống như Kinh Qur’an?

Tất cả những điều này chẳng phải đã chỉ ra rằng Kinh Qur'an chính là lời phán của Allah, chứ không phải là lời của con người?

Thứ hai: Hoàn toàn không có sai sót và mâu thuẫn:

Bất kỳ cuốn sách nào của con người sáng tác, dù hoàn hảo đến đâu, đều phải có những lỗi sai, nhầm lẫn và thiếu sót, và lỗi thường gặp của nhiều tác giả là ở những mâu thuẫn, họ khẳng định chỗ này nhưng lại phủ nhận ở đoạn khác.

Do đó, chúng ta thường thấy hầu hết các tác giả viết ở lời mở đầu các cuốn sách của họ đều có sự cáo lỗi trước về việc không tránh khỏi sai sót và nhầm lẫn sẽ xảy ra trong cuốn sách của họ.

Riêng với Kinh Qur'an, ngay từ đầu, chúng ta đã thấy một lời tuyên bố rõ ràng rằng mọi thứ trong đó đều đúng và khả năng sai sót là hoàn toàn không thể xảy ra. Allah Tối Cao phán ở trang đầu tiên của chương 2 – Al-Baqarah:

{Đây là Kinh Sách mà trong đó không có gì phải nghi ngờ, một nguồn hướng dẫn dành cho những người ngoan đạo.} (chương 2 - Al-Baqarah: 2).

Allah khẳng định ngay từ đầu rằng quyển Kinh của Ngài không có bất cứ mâu thuẫn và đối lập nào, Đấng Tối Cao phán:

{Tại sao họ không chịu nghiền ngẫm về Qur’an? Nếu như Nó đến từ một ai khác ngoài Allah thì chắc chắn họ đã tìm thấy trong đó rất nhiều điều mâu thuẫn, đối lập nhau.} (chương 4 - An-Nisa’: 82).

Nghĩa là: nếu Nó được sáng tác bởi một con người nào đó, như những kẻ đa thần nói, chắc chắn họ đã tìm thấy trong đó rất nhiều điều lộn xộn và mâu thuẫn.

Thứ ba: Sự mù chữ và tính trung thực của Muhammad (ﷺ):

Muhammad (ﷺ) là người đã truyền đạt Qur'an thay mặt cho Allah Tối Cao, và Người là người trung thực và đáng tin cậy nhất.

Những kẻ thù của Người đã mô tả về Người trước khi họ theo Người rằng Người là người trung thực và đáng tin cậy, và trước khi nhận sứ mạng Thiên Sứ, Người được mọi người gọi là “Al-Amin" (người trung thực, đáng tin cậy.)

Và khi Người công khai sứ mạng, Người đã lên núi Safa, tập hợp mọi người lại và nói: {Nếu Ta nói với các người rằng có đoàn ngựa đang trong thung lũng này muốn tấn công các người, các người có tin Ta không?} Mọi người đáp: Chúng tôi tin, bởi chúng tôi chỉ biết Ngươi toàn nói thật. Quả thật, Nabi (ﷺ) đã phản biện người dân của mình bằng điều đó, Đấng Tối Cao phán:

{Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với chúng: “Nếu Allah muốn, Ta đã không đọc Nó (Qur’an) cho các ngươi nghe và Ngài cũng không cho các ngươi biết về Nó. Rõ ràng Ta đã sống một quãng đời với các ngươi trước khi Nó được ban xuống, sao các ngươi lại không hiểu?!} (chương 10 - Yunus: 16).

Ta đã sống cùng với các ngươi bốn mươi năm, Ta đã luôn chân thật không nói dối một lời nào, vì vậy, khi Ta đã không nói dối với thiên hạ thì làm sao Ta có thể dối về Allah?

Người đã chung sống với người dân của mình tận bốn mươi năm trong khi Người mù chữ, không biết đọc cũng không biết viết, vậy làm thế nào mà Người có thể nghĩ ra được quyển Kinh vĩ đại này, quyển Kinh đã làm bất lực toàn bộ người Ả-rập nói chung, bằng tài hùng biện, lập luận chặt chẽ và phép mầu kỳ diệu? Phải chăng Qur’an là tác phẩm do Người tự sáng tác, hay Nó là bằng chứng thuyết phục rằng đó là một lời thiên khải từ Đấng Hakim Hamid (Đấng Sáng Suốt Đáng Ca Tụng)?

Thứ tư: Những thông điệp của Người về những điều vô hình trong quá khứ và của tương lai:

Kinh Qur'an chứa đựng những câu chuyện xảy ra hàng ngàn năm trước, chúng được kể một cách chi tiết, như các cộng đồng của Nuh (Noah - Nô-ê), Ad, Thamud, cộng đồng Lut (Lót), cộng đồng Pha-ra-ông và người dân Israel,

cũng như những khám phá gần đây đến từ các cuộc khai quật, chữ khắc và các bài viết đều xác nhận những gì Kinh Qur’an đã đề cập.

Vậy, Muhammad con trai của ‘Abdullah, người mù chữ, không biết đọc và không biết viết đã học thông tin này từ đâu? Chẳng phải điều này cho thấy Qur’an thực sự đến từ Allah chứ không phải do con người sáng tác, Đấng Tối Cao phán:

{(Câu chuyện về Nuh) là một nguồn tin vô hình mà TA đã mặc khải cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad). Ngươi và người dân của mình chưa từng biết về câu chuyện này trước đây. Vì vậy, Ngươi hãy kiên nhẫn, quả thật kết cục tốt đẹp chỉ dành cho những người ngoan đạo, sợ Allah.} (chương 11 – Hud: 49).

Kinh Qur'an đã cho biết về những điều sẽ xảy ra trong tương lai, và sau đó chúng đã xảy ra như đã được cho biết, Đấng Tối Cao phán:

{(1) Alif. Lam. Mim. (2) Người La Mã đã bị đánh bại, (3) Tại một lãnh thổ lân cận(1). Tuy nhiên, sau cuộc chiến bại đó, họ sẽ giành lại chiến thắng, (4) Trong vài năm sau. Mọi việc xảy ra trước và sau đều là lệnh của Allah. Và vào ngày đó (ngày mà người La Mã giành chiến thắng trở lại) những người có đức tin sẽ vui mừng, (5) Về sự phù hộ của Allah. Quả thật, Ngài ban chiến thắng cho người nào Ngài muốn bởi Ngài là Đấng Quyền Năng, Đấng Nhân Từ.(2) (chương 30 - Ar-Rum: 1 - 5).

Qur'an không chỉ kể về chiến thắng của người La Mã mà còn chỉ định ngày chiến thắng của họ {Trong vài năm sau.} Thật vậy, người La Mã đã đánh bại người Ba Tư sau bảy năm thất bại của họ. Ai có thể biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai nếu không phải là Allah? Allah Tối Cao phán:

{Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Không ai biết rõ điều vô hình trong các tầng trời và trái đất ngoại trừ Allah; và tất cả đều không biết thời khắc nào sẽ được phục sinh trở lại.”} (chương 27 – An-Naml: 65).

Thứ năm: Phép màu khoa học và bộ luật Shari’ah:

Kinh Qur'an đã cho biết về các thông tin trong lĩnh vực khoa học, y học, thiên văn học, khoa học biển và những thứ khác; và nhiều thứ chỉ mới được khám phá trong thế kỷ 20, trước đó hoặc sau đó không lâu. Thử hỏi ai đã dạy cho Muhammad người mù chữ về kiến thức phôi học và rằng con người được tạo ra theo từng giai đoạn từ tinh trùng, rồi thành cục máu đặc, rồi thành cục thịt?

Đấng Tối Cao phán:

{(12) Quả thật, TA (Allah) đã tạo con người (Adam) từ một loại hỗn hợp đất sét. (13) Sau đó, TA tạo ra con người (con cháu của Adam) từ tinh dịch được lưu trữ tại một nơi an toàn (dạ con của người mẹ). (14) Rồi TA tạo tinh dịch thành một hòn máu đặc, kế đến TA tạo hòn máu đặc thành một miếng thịt, rồi từ miếng thịt TA tạo hóa thành xương, sau đó TA lại bao xương bằng thịt rồi làm cho nó thành một tạo vật khác (có linh hồn và được ra đời). Bởi thế, thật phúc thay Allah, Đấng Tạo Hóa Ưu Việt! (15) Rồi các ngươi sau đó chắc chắn sẽ chết.} (chương 23 – Al-Muminun: 12 - 15).

Ai đã dạy cho Muhammad người mù chữ, một người đã sống cả đời trong sa mạc và chưa bao giờ ra biển, rằng có những lớp sóng trên biển và rằng dưới đáy biển sâu có rất nhiều bóng tối mà con người khó có thể nhìn thấy bàn tay của mình?

Đấng Tối Cao phán:

{Hoặc (tình cảnh của người vô đức tin) giống như (y đang ở dưới) bóng tối trong lòng biển, bên trên bị bao phủ bởi một lớp sóng và bên trên lớp sóng lại là một đám mây, lớp tối này chồng lên lớp tối kia, khi y đưa tay ra thì y không thể nhìn thấy tay của mình. Và ai mà Allah không cho y ánh sáng thì y không thể nào có được ánh sáng.} (chương 24 - Al-Nur: 40).

Ai đã dạy cho Muhammad người mù chữ một bộ luật chính xác và chi tiết trong các giao dịch vật chất, kết hôn và gia đình, thừa kế và quan hệ quốc tế, khiến các luật sư vĩ đại nhất cũng không thể nghĩ ra một phần mười của Người?

Quả thật, Kinh Qur'an này không phải của Muhammad (ﷺ), mà thật ra, Nó là lời phán của Allah Toàn Năng, Đáng Ca Tụng.

Quả thật, Kinh Qur'an chứa đựng nhiều nội dung khoa học, kiến thức, bí mật, vẻ đẹp tu từ và sự chính xác về ngôn ngữ, là thứ mà không con người nào có thể sáng tác được, vì vậy nếu chúng ta thêm vào đó rằng Muhammad (ﷺ), là người mù chữ không biết đọc không biết viết, Người chưa từng học ở bất cứ ngôi trường nào, cũng chưa từng hòa nhập với nền văn minh nào, cũng như chưa từng rời bán đảo Ả-rập bao giờ..., thì việc sáng tác ra quyển Kinh như vậy là điều bất khả thi. 


Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
⭒Hãy chia sẽ bài viết đến mọi người⭒♡⭒
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB