Một tín đồ Muslim muốn được sự cứu rỗi nơi Allah thì phải hoàn toàn vâng lời và phục tùng Ngài. Nhưng làm sao một người có thể biết mình đã hoàn toàn phục tùng và vâng lời Allah?

» Video: 4 dấu hiệu một người hoàn toàn phục tùng Allah

Hadith số 1: Cấm cạo đầu chổ này và chừa lại chổ khác

 Hadith 1. Ông Ibnu ‘Umar (‘Abdullah con trai của ‘Umar) thuật lại:

نَهَى رسُولُ اللَّه (ﷺ) عَنِ القَزِعِ

{Thiên Sứ của Allah Sollollohu ‘alaihi wasallamcấm cạo tóc chừa chỏm.} (Al-Bukhari và Muslim).

Phân tích Hadith: Thiên Sứ của Allah Sollollohu ‘alaihi wasallam cấm cạo đầu chổ này và chừa lại chổ khác như cạo ba chỏm hoặc chừa lại chùm tóc dài khác biệt trên đầu, đây là lệnh chung cho tất cả mọi người.

Các bài học từ Hadith:

1) Islam cấm cạo đầu lõm chỏm, cạo chổ này và chừa chổ khác.

Tác giả biên soạn: Mách zên


Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB